Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Інвестування arrow Інвестування
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ПЕРЕДМОВА

У підручнику викладені найбільш актуальні питання управління інвестуванням у реальні та фінансові інвестиції, які розроблено на основі аналізу й дослідження вітчизняних і зарубіжних літературних джерел, досвіду суб'єктів господарювання в умовах транзитивної економіки.

Вивчення процесу управління інвестиціями потребує системного підходу, який застосовано у цьому підручнику. У ньому послідовно викладено методологічні основи інвестування, визначено його суб'єкти, об'єкти й особливості управління різними формами і видами інвестицій. Окрему увагу приділено організаційно-правовому регулюванню взаємодії суб'єктів інвестиційної діяльності, а також питанням організації фінансування, формування та супроводу інвестиційних програм розвитку підприємства. Підручник устатковано словником основних термінів з управління інвестиціями та визначень, які подано в законодавчо-нормативних актах України.

При розробці підручника автори спирались на свій досвід з питань управління інвестуваннями та інвестиційним менеджментом, певні аспекти якого викладені в колективній монографії "Проблеми розвитку інвестиційної діяльності" (2001), навчальних посібниках, рекомендованих Міністерством освіти і науки України: "Інвестування" (2004) та "Інвестиційний менеджмент" (2005).

Валентина Миколаївна Гриньова, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри бізнесу Харківського національного економічного університету. Є автором 41 монографії та навчальних посібників, більшість з яких рекомендовано Міністерством освіти і науки України, і понад 260 наукових статей.

Тетяна Іванівна Лепейко, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Харківського національного економічного університету. Є автором 9 монографій та навчальних посібників, більшість з яких рекомендовано Міністерством освіти і науки України, і понад 60 наукових статей.

Віра Олексіївна Коюда, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту Харківського національного економічного університету. Є автором 14 монографій і навчальних посібників, більшість з яких рекомендовано Міністерством освіти і науки України, і понад 70 наукових статей.

Олександр Павлович Коюда, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Харківського національного економічного університету, автор окремих розділів у монографії та 7 навчальних посібниках, два з яких рекомендовані Міністерством освіти і науки України, і понад 30 наукових статей, присвячених інвестиціям.


ВСТУП

Сучасний стан економіки України потребує вирішення багатьох кардинальних проблем і насамперед розроблення шляхів виходу з кризи. Успішне проведення ринкових реформ в Україні неможливе без ефективної інноваційно-інвестиційної політики, перебудови економіки з метою створення сприятливого інвестиційного середовища. Вихід із кризи можливий лише за умов створення потужної виробничої бази за участю інвестованого капіталу.

Існуючі інвестиційні ресурси дадуть змогу впроваджувати передові технології, новітню техніку, інноваційні форми організації праці та управління виробництвом. Нововведення, нові технології та організаційні рішення дозволять підприємствам вийти з кризових ситуацій, забезпечити високу конкурентоспроможність продукції та підприємства. Інноваційна діяльність повинна стати одним з важелів виведення економіки з кризи.

В умовах ринку дефіцит фінансових ресурсів є невід'ємним атрибутом, а для України — це найактуальніше питання. Цим зумовлюється необхідність створення не тільки сприятливих, а й заохочувальних умов припливу внутрішніх і зовнішніх інвестицій. Іноземні інвестиції поповнюють обмежені вітчизняні інвестиції та сприяють фінансуванню підприємств, галузей і регіонів.

Розвиток інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання відіграє найважливішу роль у підвищенні технічної озброєності виробничого потенціалу та конкурентоспроможності підприємств.

Вирішення цих завдань нерозривно пов'язане зі здійсненням будь-яких інвестиційних витрат на різних рівнях управління. Вивчення та дослідження всіх можливих джерел фінансування щодо впровадження інвестиційних проектів потребує опанування світового та вітчизняного досвіду розробки, аналізу та ефективного управління всіма формами інвестицій.

Упровадження всіх форм інвестицій потребує обов'язкового їх обґрунтування та визначення їх ефективності. Бізнес-планування інвестиційних проектів — це ключова складова процесу інвестування. Майстерність і компетентність при формуванні бізнес-плану інвестиційного проекту — головний фактор і для прийняття рішення інвестором. Особлива увага приділяється розробці бізнес-планів для іноземних інвесторів, які висувають певні вимоги та критерії до одержувача коштів.

Вивчення можливих форм інвестицій на підприємстві (реальні, фінансові та інноваційні) дає можливість зорієнтуватися, обґрунтувати вибір оптимального портфеля.

Інвестування слід розглядати з двох позицій: інвестора і підприємства, тому що як суб'єкт, так і об'єкт мають власні інтереси — впровадження інвестицій та отримання економічної вигоди.

Підручник з курсу "Інвестування" вміщує всі теми курсу, він допоможе майбутнім фахівцям засвоїти основні теоретичні та методичні положення, набути навичок у виборі, обґрунтуванні та прийнятті рішень щодо інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання.


 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші