Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Маркетинг arrow Управління збутовою політикою
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ПЕРЕДМОВА

Менеджери нової формації, які працюють у складних динамічних умовах розвитку ринкових відносин, що характеризуються прискоренням змін у маркетинговому середовищі, євроінтеграційними процесами в економіці України, загостренням конкурентної боротьби за споживача, підвищенням вимог споживачів до товарів та послуг, що реалізуються, усвідомлюють значущість маркетингової поведінки у сфері збуту, яка дозволить підприємствам досягти високої ефективності у довгостроковій перспективі.

У сучасних умовах ринкової економіки далекоглядність, спрямованість на перспективу, прогресивність мислення керівництва стають одними з найважливіших факторів стратегічного успіху підприємств. Перед вітчизняними підприємствами гостро постає проблема формування стійких довгострокових конкурентних переваг у сфері збуту на ринку споживчих товарів і підтримання їх у перспективі за рахунок професійного управління збутовою політикою.

Підприємства, які прагнуть довгострокового успіху, повинні вже сьогодні визначити перспективні орієнтири своєї збутової діяльності, розробити стратегії, які принесуть їм довгострокові конкурентні переваги у сфері збуту в майбутньому, і впровадити їх у свою практичну діяльність найефективнішим способом.

Ринкові умови висувають нові професійні вимоги до працівників торговельних підприємств, що займаються збутом. Насамперед необхідним є вдосконалення організації управління збутовою політикою в торговельних підприємствах при переорієнтації їхньої діяльності на маркетингову концепцію, що обумовлює доцільність оволодіння працівниками знаннями у сфері маркетингу. Керівникам і фахівцям також необхідно вміти чітко оцінювати ринкову ситуацію та її можливі наслідки; здійснювати коригування маркетингових стратегій управління збутом; активно управляти маркетинговими можливостями, що засновані на розробці ефективної збутової політики; вживати заходів щодо контролю збуту та оцінки ефективності управління збутовою політикою підприємства.

Вивчення навчальної дисципліни "Управління збутовою політикою" передбачається навчальним планом підготовки менеджерів для підприємств.

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів сучасного наукового світогляду та системи спеціальних знань у сфері управління збутовою політикою підприємства, вироблення вмінь і навичок розробки та реалізації збутової політики у підприємствах з урахуванням стадії їх життєвого циклу.

Вивчення навчальної дисципліни "Управління збутовою політикою" передбачає забезпечення теоретичної, методичної та практичної підготовки студентів до реалізації збутової політики у торговельному підприємстві за такими напрямками:

  • o збутова політика в системі маркетингового менеджменту підприємства;
  • o збутовий потенціал і система забезпечення управління збутовою політикою підприємства;
  • o процес управління збутовою політикою підприємства: планування збутової політики, маркетингові стратегії управління збутом, методи прогнозування збуту, організація збутової діяльності, кадрове забезпечення збутової діяльності, організаційні зміни при реалізації збутової політики, мотивація в системі управління збутовою політикою, маркетинговий контроль збуту;
  • o аналіз управління збутовою політикою підприємства: БТР-маркетинг в управлінні збутовою політикою підприємства, діагностика процесу управління збутовою політикою підприємства, оцінка ефективності управління збутовою політикою підприємства.

Навчальний посібник підготовлено з урахуванням вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики та ОПП з напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент".

Відповідно до мети навчальної дисципліни "Управління збутовою політикою", а також згідно з навчальною програмою дисципліни побудовано зміст навчального посібника "Управління збутовою політикою", що складається з трьох частин і 10 розділів.

Перша частина навчального посібника "Збутова політика підприємства в умовах маркетингової орієнтації" присвячена формуванню і реалізації збутової політики підприємства, збутовому потенціалу та системі забезпечення управління збутовою політикою.

У другій частині "Процес управління збутовою політикою підприємства" наведено характеристику планування в системі управління збутовою політикою, розкрито особливості організації збутової діяльності, мотивації в системі управління збутовою політикою, маркетингового контролю збуту.

У третій частині навчального посібника "Аналіз управління збутовою політикою підприємства" розкрито особливості використання БТР-маркетингу в управлінні збутовою політикою підприємства, розкрито зміст діагностики управління збутовою політикою підприємства та оцінки ефективності управління збутовою політикою підприємства.

Робота з даним навчальним посібником ставить за мету забезпечення теоретичної, методичної і практичної підготовки студентів економічних спеціальностей до управління збутовою політикою підприємства.

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші