Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Право arrow Господарське право України
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ПЕРЕДМОВА

Особливістю господарської діяльності є її безперервний розвиток, поява нових форм здійснення господарської діяльності тощо. Постійна зміна та прийняття нових нормативно-правових актів, що регулюють господарську діяльність та визначають порядок й необхідні умови для здійснення окремих видів господарської діяльності, обумовлюють необхідність вивчення загальних вимог до господарювання, а також деталізації особливостей здійснення певних видів господарської діяльності.

В умовах реформування економіки України регуляторна роль держави знаходить свій прояв у різних сферах господарської діяльності. При цьому державне регулювання економіки, напрямки, форми та обсяги якого визначаються характером та гостротою економічних, соціальних та господарських проблем, покликане забезпечити економічну рівновагу та стійкий розвиток. Однак широке коло питань держава залишає для вирішення самим суб'єктам господарювання та суб'єктам організаційно-господарських повноважень з метою дотримання принципу саморегуляції ринкових відносин.

Господарська діяльність базується на різноманітності суб'єктів господарювання різних форм власності. Засади ринкової економіки передбачають повну господарську самостійність підприємств та фізичних осіб - підприємців, що вступають в різноманітні виробничі, господарські та інші зв'язки. Ці суспільні відносини (між суб'єктами господарювання, а також між ними і державними та іншими органами) потребують правового регулювання.

Загальні засади здійснення господарської діяльності закріплені у Конституції України, Господарському та Цивільному кодексах України. Однак видів господарської діяльності досить багато, тому неможливо всі правові вимоги щодо господарювання об'єднати в один кодифікований акт. У зв'язку з цим для вивчення дисципліни "Господарське право України" необхідне опанування великої кількості нормативно-правових актів, що регулюють господарську діяльність.

У пропонованому посібнику висвітлено основні правові інститути загальної частини господарського права, а також питання правового регулювання окремих сфер господарського життя на основі чинного господарського та господарського процесуального законодавства України. Докладно розглядаються загальні положення щодо суб'єктів господарської діяльності, їх видів та організаційно-правових форм, аналізується процедура реєстрації в усіх державних органах, порядок отримання ліцензій, патентів та інших дозволів, висвітлюються питання укладання, зміни та розірвання господарських договорів. Особлива увага звертається на специфіку господарських договорів різних видів, підстави та порядок визнання їх недійсними. Головну увагу зосереджено на правових питаннях здійснення господарської діяльності та управління нею.

Слід зауважити, що за формою викладення матеріалу навчальний посібник розрахований на осіб, що вже мають певний обсяг знань із фундаментальних галузей права - цивільного, сімейного, адміністративного, податкового права та інших, а також загальної теорії права. Тому в посібнику розглядається не сутність певних правових категорій, а те, як вони спрацьовують у господарській діяльності, впливають на кінцевий результат діяльності, позначаються на майновому стані суб'єктів господарювання.

За останні роки в Україні прийнято нові кодифіковані та спеціальні правові акти, що регулюють господарську діяльність, зокрема Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс України, Закон України "Про акціонерні товариства" тощо. Крім того, прийняті раніше нормативні акти господарського законодавства постійно зазнають змін. Також узагальнення судової практики та рекомендації Вищого господарського суду України та Верховного суду України відіграють важливу роль для вирішення господарських спорів та захисту прав суб'єктів господарювання. Поступово змінюється програма й обсяг викладання господарського права у вищих навчальних закладах, що пов'язано з реорганізацією освіти в країні та узгодженням її з Болонським процесом. Запропонований посібник "Господарське право України" підготовлений на кафедрі права Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля і, за задумом авторів, призначений для позааудиторної підготовки студентів.

У розглянутих темах навчального посібника органічно поєднується теорія і практика правового супроводу господарської діяльності, загострюється увага на недоліках законодавчого регулювання окремих господарських відносин.

Навчальний посібник відповідає навчальному плану підготовки юристів спеціальності "Правознавство" за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр", також може використовуватись як навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів та буде корисним керівникам підприємств, бухгалтерам, іншим практикам у сфері господарської діяльності.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші