Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Статистика arrow Статистика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Вступ

Зрослі вимоги до статистики як фундаментальної навчальної дисципліни (поряд з математикою та інформатикою), а також нагальна потреба в підвищенні її наукового рівня зумовлюють необхідність перебудови і самого навчального курсу. А саме, викладання статистики повинне забезпечувати створення надійної методологічної бази поглибленого економічного аналізу з комплексним використанням традиційних статистичних і сучасних математико-статистичних методів.

Оволодіння матеріалом відповідних тем має дати студенту перші навички самостійної роботи з масовими статистичними даними і забезпечити створення теоретичної бази для наукового пошуку в курсовому та дипломному проектуванні, а з часом - і у майбутній практичній чи науковій діяльності.

При підготовці підручника враховано досвід викладання навчальних курсів "Статистика" та "Методика викладання статистики" в Національному аграрному університеті та інших вузах, наявність раніше опублікованих автором підручників, навчальних посібників і інших навчально-методичних і нормативних матеріалів.

Враховуючи відчутні психологічні перешкоди щодо широкого використання методів математичної статистики у вирішенні різного роду аналітичних задач, окремі теми підручника викладено у максимально можливому наближенні висвітлення їх прикладного значення, а при необхідності - їх математичної природи (а не математичних доведень). Особливого значення надано економічній інтерпретації результатів математичних розрахунків, що повинно сприяти творчому засвоєнню статистичних прийомів обробки економічної інформації.

Зважаючи на теоретичну важливість деяких тем і їх практичну значущість в аналізі соціально-економічних явищ, а також те, що для підготовки магістрів і аспірантів потрібно більш глибокий розгляд питань теорії, методології та практики статистичних досліджень, окремі розділи роботи викладено більш поглиблено і ширше, з висвітленням ряду питань за результатами власних досліджень автора.

При написанні підручника враховувався той факт, що галузь економічних досліджень, в якій передбачається застосування математико-статистичних методів, специфічна, а саме те, що незалежність одиниць спостереження і нормальний характер розподілу тут не є правилом. Вказана особливість значно ускладнює методи статистичної оцінки. Такі обставини зумовили детальніше викладення окремих тем навчальної програми. Серед них: вибірковий метод спостереження, дисперсійний і кореляційно-регресійний аналіз.

Підручник розрахований на програмований контроль засвоєних знань студентами в розрізі окремих тем. Автор застосував лінійну програму контролю знань, а саме той її варіант, коли студент повинен знайти правильну відповідь із кількох відповідей і перейти до наступного кадру інформації.

Форма подання програмованого матеріалу і концентрованість його змісту мають такі переваги перед посібниками та підручниками з традиційною формою викладення: 1) сприятимуть перевірці засвоєння знань по результатах відповідей (кількість правильних відповідей), що свідчить про успіхи студента в процесі вивчення кожної теми; 2) власний безперервний контроль служитиме зворотним зв'язком щодо розуміння студентом матеріалу; 3) пристосованість для самостійного вивчення курсу; 4) можливість уточнення найбільш істотних питань; 5) можливість звести широке коло питань до основних (вузлових).

Автор виражає вдячність колегам Петренко Ж.А. і Старокожко В.І. за допомогу при підготовці рукопису підручника до видання.

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші