Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Туризм arrow Рекреаційна географія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ПЕРЕДМОВА

Сучасний рівень розвитку цивілізації та основні тенденції її трансформації у просторі і часі супроводжуються підвищенням емоційно-психологічної напруженості у суспільстві, зростанням екологічних проблем і збільшенням обсягу вільного часу людини. Відповідно виникає потреба у лікуванні, оздоровленні та просто проведенні вільного часу з метою розваг, що зумовлює постійний і випереджальний розвиток рекреації і туризму як галузі господарства.

Рекреаційно-туристичне господарство розвивається в часі і просторі. Просторово-географічні і природно-ресурсні чинники в рекреації і туризмі завжди були і залишаться одними з провідних, що пов'язано із самою сутністю оздоровлення, лікування і відпочинку. Звідси випливає і потреба в такій науці і навчальній дисципліні, як рекреаційна географія.

Рекреаційна географія викладається студентам географічних факультетів університетів, а також усім тим, чия майбутня професійна діяльність пов'язана з різними сферами рекреаційного, готельного, грального бізнесу. Безперечно, рекреаційна географія є однією із засадничих дисциплін і для студентів спеціальності "Туризм", у тому числі зі спеціалізацією "Міжнародний туризм".

Матеріали підручника мають не лише навчально-методичне, а й інформаційне значення. Внутрішньодержавна і міжнародна рекреаційна рухливість українців постійно зростає. Все більше людей виїжджає кататися на лижах до Карпат чи відпочивати на морі в Криму. Постійно збільшується кількість українських туристів у Єгипті, Таїланді, Іспанії, Італії, Греції, на Кіпрі, в Туреччині та інших країнах світу. Українці почали освоювати Екваторіальну Африку, Америку, Австралію й Океанію та Антарктиду. Відповідно зростає потреба в інформації про географічні особливості рекреаційно-туристичного господарства України і світу. Таким чином, цей підручник буде корисним не лише студентам і викладачам, а і тим громадянам нашої країни, які постійно живуть і працюють в Україні, але на відпочинок виїжджають за кордон.

Працюючи з текстом підручника, варто постійно тримати під рукою географічний атлас. Будь-який названий у тексті об'єкт, країну чи регіон, місто чи курорт відразу знаходьте на карті. Пам'ятайте, що світ швидко змінюється, є динамічним. Природно, підручник не може встигнути за швидкоплинним життям. Тому намагайтеся зрозуміти закономірності та тенденції рекреації і туризму.

У кінці розділів подано запитання та завдання. Вони допоможуть вам закріпити вивчене. Розділи підручника закінчуються висновками, завданням яких є не лише узагальнення, а й систематизація вивченого. Після цього перевірте рівень засвоєння матеріалу за допомогою тестового контролю.

Бажаю вам успіхів у вивченні такої цікавої і потрібної дисципліни, якою є рекреаційна географія.

Петро Масляк, академік Академії наук вищої освіти України, професор

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ГЕОГРАФІЇ

РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ ЯК НАУКА

Об'єкт і предмет рекреаційної географії

Рекреаційна географія — комплексна географічна наука і навчальна дисципліна, яка вивчає територіальну організацію (ТО) рекреаційного господарства.

Об'єктивною особливістю сучасного світу є постійний і випереджальний розвиток рекреації і туризму як галузі господарства. Розвиток цивілізації приводить до збільшення вільного часу і намагання людей використовувати його для відпочинку та оздоровлення.

Відомо, що за грошовими витратами в постіндустріальному суспільстві туризм і оздоровлення вже давно перевищили витрати на їжу (на 20—ЗО %) і в 2,5— З рази витрати на купівлю одягу та взуття. Таким чином, рекреаційні витрати перетворилися на витрати першої необхідності. Це пов'язано з реальними вимогами нинішнього надзвичайно динамічного" психологічно напруженого часу, коли людина без належного відпочинку і розслаблення просто не може існувати.

Поняття "рекреація" з часом постійно змінюється, але в цьому немає нічого дивного. Наука вимушена адекватно реагувати на зміни самого життя. У минулому рекреацію розглядали як відпочинок, відновлення сил людини, які вона затратила в процесі праці. У різних авторів і в різних країнах у визначенні рекреації все ще зберігаються певні нюанси. Але в цілому нині рекреацію розуміють як відпочинок, розваги, лікування і реабілітацію в умовах певних розрахованих на це господарських структур, туризм і спорт, як організований, так і самодіяльний.

Цей термін також використовується для позначення галузі господарства, яка на певній території організовує і здійснює відпочинок, лікування, розваги і туризм, спрямовані на оздоровлення, розваги, розвиток і удосконалення, навчання людей.

Об'єктом вивчення рекреаційної географії є рекреаційне господарство певної території, країни чи всієї нашої планети. Очевидно, що рекреаційне господарство вивчає не лише рекреаційна географія. Воно є об'єктом міждисциплінарних досліджень. Свою лепту у вивчення рекреації вносять економіка, соціологія, медицина, право та багато інших наук і навчальних дисциплін. Кожна з них досліджує лише певну складову об'єкта, тобто його конкретні властивості, явища, процеси і відношення. Та складова об'єкта дослідження, на яку найбільшою мірою спрямована увага тієї чи іншої науки, і називається її предметом.

Предметом рекреаційної географії е територіальна організація рекреаційного господарства на певній ділянці Землі, розгляд будь-якої рекреаційної території як однієї системи, що складається з різнорідних, але просторово взаємопов'язаних елементів, які діють як єдине ціле.

Отже, на відміну від інших наук і навчальних дисциплін, які цікавляться певними аспектами функціонування рекреаційного господарства, рекреаційна географія інтегрує універсальні знання, які об'єднує певна територія з унікальними комплексними властивостями. Завдяки рекреаційній географи отримують найціліснішу картину рекреаційного буття.

На певній території не просто розташовані ті чи інші об'єкти. Вона надає їм нову, суспільно-географічну якість, що виявляється в найбільшій мірі як географічна форма руху матерії, як певний суто географічний (просторово-територіальний) синергетичний ефект.

Конкретними об'єктами дослідження рекреаційного географії є галузеві (інтегральні) чи просторово-територіальні форми організації рекреації і туризму певної ділянки нашої планети різного таксономічного рангу. Наприклад, можна вивчати територіальну організацію грального бізнесу США або здійснювати комплексне дослідження рекреаційного господарства Франції чи острова Сардинія в Італії.

Запитання та завдання

  • 1. Дайте визначення рекреаційної географії.
  • 2. Чому рекреаційні витрати перетворилися на витрати першої необхідності?
  • 3. Чому поняття рекреація постійно змінюється?
  • 4. Що є об'єктом вивчення рекреаційної географії?
  • 5. Визначте предмет рекреаційної географії.
  • 6. Що є конкретними об'єктами дослідження рекреаційної географії?
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші