Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Політекономія arrow Історія економіки та економічної думки. Політична економія. Мікроекономіка. Макроекономіка
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ПЕРЕДМОВА

Першочергове завдання вищих навчальних закладів - формувати у студентської молоді, глибоке економічне мислення, системні наукові знання, на грунті яких тільки й може виникнути її науковий економічний світогляд та здійснюватимуться практичні дії. Саме університети покликані готувати сучасних економістів. Адже від рівня їх компетенцій і професіоналізму залежить в кінцевому рахунку постіндустріальний розвиток українського суспільства та його економіки.

Державний екзамен з економічної теорії проводиться після вивчення студентами навчальних дисциплін: історії економіки та економічної думки, політичної економії, мікроекономіки та макроекономіки.

До екзаменаційних білетів включено п'ять завдань:

 • - перше, друге та третє передбачають відповіді на теоретичні питання з дисциплін економічної теорії;
 • - четверте завдання має практичну спрямованість: студенту пропонується проаналізувати динаміку основних макроекономічних показників розвитку економіки України, зробити висновки щодо виявлених тенденцій, запропонувати способи впливу на них з метою забезпечення їх позитивної динаміки;
 • - п'яте - тести з навчальних дисциплін, включених до державного екзамену.

Такий підхід дозволяє оцінити рівень знань студентів з економічної теорії, наскільки глибоко вони розуміють проблеми національної економіки та світового економічного розвитку, шляхи їх вирішення.

Пропонований навчальний посібник включає:

 • - логічно-тезовий виклад питань, які можуть бути включені до екзаменаційних білетів і які охоплюють основну проблематику дисциплін теоретичного блоку економічної науки;
 • - тренінг для закріплення і самоперевірки отриманих знань, який передбачає аналіз основних показників економічного розвитку України, а також тести з дисциплін економічної теорії;
 • - список рекомендованої літератури;

Навчальний посібник допоможе студентам-бакалаврам самостійно підготуватися і до курсових екзаменів, і до державного екзамену. Він також буде корисним аспірантам, науково-педагогічним працівникам, які викладають дисципліни теоретичного блоку економічної науки, всім, хто цікавиться економічною теорією.

ЛОГІЧНО-ТЕЗОВИЙ ВИКЛАД ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ"

"Історії економіки та економічної думки" як навчальна дисципліна

"Історія економіки та економічної думки" є однією з важливих нормативних дисциплін підготовки бакалавра за напрямом "Економіка і підприємництво"[1]. Вона вивчає:

 • - господарську діяльність людства в історичному розвитку та її наукове відображення в економічних поглядах і вченнях, починаючи з первісного суспільства і до сучасності;
 • - основні явища і процеси матеріального виробництва;
 • - діяльність економічних організацій і установ;
 • - економічну політику провідних держав світу і України;
 • - досліджує загальні закономірності економічного життя, а також його особливості в окремих країнах [2].

Предмет історії економіки й економічної думки передбачає отримання сутнісних знань, зовні невидимих і недоступних для безпосереднього сприйняття. Це теоретично осмислені знання, набуті у процесі наукового узагальнення емпіричних даних, відбитих в історичних фактах і подіях.

Історія економіки та економічної думки є джерелом фактичного і теоретичного матеріалу для всіх економічних наук, перш за все для теоретичного блоку економічної науки: політичної економії, мікроекономіки, макроекономіки. Вона забезпечує тісний зв'язок історичних знань з економіки промисловості, сільського господарства, іншими галузевими і функціональними економічними науками. У системі економічних наук історія економіки та економічної думки відіграє фундаментальну роль. Вона є ключем до пошуку генетичних залежностей та історичних закономірностей в економічному житті держав і народів.

Важливою є взаємодія історії економіки та економічної думки з конкретними соціологічними дисциплінами, з історичними науками, насамперед із загальною історією.

Історія економіки та економічної думки має виконувати не тільки пізнавальну, а й виховну функцію, сприяти правильному підходові до оцінки найважливіших історико-економічних процесів і подій.

Примітки

 • 1. Початки дослідження історії економіки та економічної думки можна віднести до ХУН-ХУШ ст. Тривалий час її складові вивчалися окремо. З 2007-2008 н.р. курси "Економічна історія" та "Історія економічних учень" вирішено об'єднати в одну навчальну дисципліну - "Історія економіки та економічної думки".
 • 2. Ковальчук В.М., Назарович М.В., Сарай М.І. Історія економіки та економічної думки: Навч. посіб. - К.: Знання, 2008. - С.13-17.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші