Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Документознавство arrow Українське ділове мовлення
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВІ ДОКУМЕНТИ

Таблиця

Таблиця - це перелік, зведення статистичних даних або інших відомостей, розміщених у певному порядку й за графами.

Таблиця має бути компактною і наочною. Матеріал у ній має бути систематизованим, головна роль відводиться цифрам. У таблицях не використовують дієслівних форм, прислівників. Найчастіше вживають слова разом, усього, у тому числі.

Таблиця складається з таких реквізитів:

 • 1) номера;
 • 2) тематичного заголовка;
 • 3) заголовної частини, яка розмішується вгорі (розділові знаки в кінці заголовків і підзаголовків не ставляться);
 • 4) основної частини, що містить графи й рядки;
 • 5) приміток, що виносяться в окрему колонку або за межі таблиці.

Зразок таблиці:

Таблиця № 5

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою факультету_

Протокол від "_"_2000 р. Хе_

ПЛАН

підготовки кандидатів наук на 2000-2005 рр. факультету

№ пор.

Прізвище, ім'я, по батькові особи, яка працює над кандидатською дисертацією

Галузь науки, шифр спеціальності, назва теми дисертації

Термін виконання (роки початку та завершення роботи)

Стан виконання на час складання плану

Форма підготовки

навчання в аспірантурі

надання творчої відпустки

оформлення особою, яка захищатиме дисертацію.

Зв'язок числівників з іменниками

Числівник - це частина мови, яка означає абстрактно-математичну кількість (12, 124, 5 2/3, 0,25) або точно визначену кількість предметів при лічбі (25 кілометрів, 150 грамів, 5 сантиметрів, десятеро курчат).

Числівники вживаються з певними формами відмінків іменників, з якими сполучаються або узгоджуються.

 • 1. Числівник один узгоджується з іменником у роді, числі й відмінку: один зошит, одна заява, одно (одне) перо. Числівник одні сполучається з іменниками, що мають тільки форму множини (множинні іменники): одні сани, канікули, ворота.
 • 2. Числівник два має дві форми роду (два - чоловічий і середній, дві - жіночий): два плуги, озера, дві річки.
 • 3. Після числівників два, три, чотири (а також після складених числівників, останнім словом яких є два, три, чотири) іменники вживаються у формі називного відмінка множини: два трактори, три автомашини, двадцять чотири причепи. Якщо при іменниках є прикметники, то вони можуть набувати форми як називного (три нові костюми), так і родового відмінка множини (три нових костюми).

Числівники два, три, чотири не сполучаються з абстрактними іменниками, тобто іменниками, які не підлягають підрахунку (турбота, доброта, людяність), з іменниками IVвідміни теля, порося і под. (при них вживаються збірні числівники: двоє, троє, четверо поросят), а також з іменниками, що мають тільки форму множини (гроші, кошти, відходи).

 • 4. Після числівника п ять і наступних іменники вживаються у формі родового відмінка множини: п'ять метрів, вісім цистерн, шістнадцять комп 'ютерів, сто двадцять дев 'ять верстатів.
 • 5. З числівниками тисяча, мільйон, нуль іменники вживаються у формі родового відмінка множини: тисяча картин,-, мільйон карбованців, нуль одиниць.

Примітка. Зі словами пара, десяток, дюжина, сила, маса іменники вживаються у родовому відмінку множини: пара шкарпеток, десяток гусей.

 • 6. Після числівників половина, третина, чверть іменники? вживаються у родовому відмінку однини: половина шляху, чверть товару (але половина задач, третина дерев, чверть показників).
 • 7. З неозначено-кількісними (багато, небагато, кілька, кільканадцять, кількасот, декілька) та збірними числівниками (двоє, троє, четверо... десятеро... двадцятеро, тридцятеро) іменники вживаються у формі родового відмінка множини (декілька років, багато студентів, п 'ятнадцятеро каченят).
 • 8. Після дробових числівників іменники вживаються у формі родового відмінка однини: одна друга числа, одна ціла і п 'ять десятих гектара, дві третіх урожаю.

Якщо до складу чисел входять слова половина, чверть, то відмінкова форма іменника залежить від форми цілого числа: дві з половиною доби (бо дві доби), вісім з половиною кілометрів (бо вісім кілометрів).

 • 9. Числівники півтора, півтори вживаються з іменниками у формі родового відмінка однини, а числівник півтораста - у родовому відмінку множини: півтора року, півтори доби, півтораста центнерів.
 • 10. Порядкові числівники узгоджуються з іменниками у роді, числі й відмінку: п 'ятий місяць, двадцять другий день, двісті сорок шостий номер.

Вправа 176. Складіть таблицю успішності студентів вашої групи з такими графами: 1) № пор.; 2) кількість студентів у групі; 3) склали сесію: на "відмінно"; на "відмінно" й "добре"; на "задовільно"; 4)сесію не склали; 5) успішність, %.

Вправа 177. Перепишіть, розкриваючи дужки. Запишіть числа словами; обґрунтуйте зв'язок числівників з іменниками.

Відвантажили 465 (мішок); закупили 3 (тонна); здали 1,5 (мільйон гривня); замовили 20 (двері); їхали 9,5 (година); продали 1 (будинок); записалося 1000 (громадянин); купили 11 (трактор); засіяли 22/3 (гектар); вилупилося 15 (курча); 6 (акція); 40 (орендні підприємства); 19 (замовлення).

Вправа 178. З поданими словосполученнями складіть речення. Запишіть числа словами і поясніть зв'язок числівників з іменниками.

11 фермерів, 39 місце, 155 кілометрів, 14 асоціацій, 80 земельних ділянок, 263 випускники школи.

Примітки: 1. Запам'ятайте, що у числівниках одинадцять і чотирнадцять наголос на склад -на- зберігається в родовому та знахідному відмінках, а в інших переходить на закінчення.

2. У числівниках сімдесят і вісімдесят наголос падає на склад -сят тільки у називному та знахідному відмінках, а в інших переходить на закінчення: вісімдесяти, вісімдесятьом.

Вправа 179. Із поданими словами утворіть словосполучення. Складіть з ними речення.

Більшість, меншість, частина, група, решта.

Довідка більшість студентів прийшла - більшість студентів прийшли-більшість студентів прийшло - всі ці варіанти присудків відповідають сучасним нормам української літературної мови. Форма однини присудка рекомендується, якщо: а) він передує групі підмета Висіло багато картин; б) до складу підмета входять слова з абстрактним значенням: Решта спогадів забувається; в) підметом є іменник з кількісним значенням без залежних слів: Решта втекла. в інших випадках присудок мас форму множини.

Вправа 180 Напишіть твір про свій факультет, використавши якомога більше кількісних числівників.

Вправа 181. Перекладіть словосполучення українською мовою і складіть з ними речення.

Шестидесяти инженеров, на девяноста пяти предприятиях, двумстам пятидесяти семи студентам, двум коллегам, семи задач, на восьми страницах, пятью детьми, о восьмидесяти двух рабочих, двенадцатью столами.

Вправа 182. Прочитайте текст, випишіть числівники з іменниками, поясніть їх зв'язок. Запам'ятайте, як записуються числівники в ділових документах.

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>