Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Економіка arrow Економічна безпека
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Митна служба як суб'єкт забезпечення економічної безпеки

Митні органи здійснюють контроль у сфері справляння мита. За умов сьогодення митна служба відіграє важливу роль у формуванні Державного бюджету України та регулюванні зовнішньоекономічної діяльності країни.

Основними функціями митних органів є забезпечення справляння загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових платежів) та валютний контроль. У цьому плані митна служба виконує важливу та особливу роль, оскільки в результаті її діяльності держава отримує значні надходження коштів та відповідно до митного законодавства та митної політики контролює рух валютних цінностей у зовнішньоекономічних відносинах. Отже, у процесі діяльності митної служби певною мірою забезпечується і регулюється зовнішньоекономічна діяльність українських та іноземних суб'єктів господарювання за допомогою різних методів, передусім фінансових. Головний показник ефективної роботи Держмитслужби — забезпечення стабільних надходжень до бюджету.

Вся діяльність митних органів здійснюється у правовій формі. Нормативну основу діяльності митної служби становить широке коло правових норм, зафіксованих в актах чинного законодавства — Конституції України, законах і кодексах, указах Президента України, постановах Кабінету Міністрів України, нормативних актах самої Держмитслужби України, а також Національного банку України (щодо регулювання валютних відносин), інших нормативно-правових актах.

Митні органи України виконують свої повноваження, правові основи яких закріплено в Законі України "Про митну справу в Україні" та Митному кодексі України. Названим законом встановлено, що Україна як суверенна держава самостійно створює власну митну систему і здійснює митну справу, яка є складовою зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної діяльності України.

Митна справа включає в себе встановлення порядку та організацію переміщення через митний кордон України товарів і предметів, обкладення їх митом, оформлення, здійснення контролю та інших заходів щодо реалізації митної політики в Україні. В найбільш загальному вигляді діяльність митних органів включає в себе мобілізацію державних доходів, розподіл та використання фондів коштів, що надходять у вигляді мита, митних зборів та інших доходів, здійснення валютного контролю.

Митна служба України є одним із державних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом. У межах своїх повноважень вона на основі та на виконання чинного законодавства України видає накази, організовує та контролює їх виконання, що є обов'язковим. У складі Держмитслужби України діє митно-тарифне управління та управління митних доходів і платежів, які посідають центральне місце в управлінні фінансовою діяльністю митниць.

Митниці — державні установи, які здійснюють контроль за переміщенням через митний кордон товарів та інших предметів, валюти і цінностей, нараховують і справляють мито і збори, здійснюють боротьбу з порушенням митних правил та контрабандою, ведуть митну статистику і подають її до державних органів статистики. Структурними одиницями митниці з фінансових питань є відділи: 1) митних доходів та платежів; 2) бухобліку, звітності та розрахунків з митних платежів з Держбюджетом; 3) тарифів та митної вартості.

У структурі Державної митної служби України для боротьби з контрабандою та порушенням митних правил створено підрозділи боротьби з контрабандою та порушенням митних правил.

Державною митною службою України постійно вживаються зі ходи з виявлення, розкриття та припинення фактів контрабанди та порушення митних правил. Так, лише протягом січня — квітня 2007 року було порушено 117 кримінальних справ про контрабанду на загальну суму 61,9 млн гривень. Складено 8 565 протоколів про порушення митних правил на суму 167,2 млн гривень. При цьому вартість реально вилучених предметів становить 98,4 млн гривень.

Основними завданнями Держмитслужби у сфері забезпечення економічної безпеки є:

 • • участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики в галузі митної справи;
 • • забезпечення захисту економічних інтересів України;
 • • виконання вимог законодавства з питань митної справи, здійснення контролю за додержанням таких вимог митними органами, спеціалізованими митними установами та організація ми, юридичними і фізичними особами;
 • • організація і забезпечення здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, удосконалення митних процедур з метою створення сприятливих умов для прискорення товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон України;
 • • забезпечення контролю за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України;
 • • забезпечення своєчасної та у повному обсязі сплати до державного бюджету податків і зборів (обов'язкових платежів), контроль за справлянням яких покладено відповідно до законодавства на митні органи, у разі ввезення (пересилання) товарів і транспортних засобів на митну територію України або їх вивезення (пересилання) з митної території України;
 • • застосування заходів митно-тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, забезпечення дотримання передбачених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення окремих видів товарів через митний кордон України;
 • • організація та проведення у межах своїх повноважень боротьби з контрабандою і порушеннями митних правил;
 • • здійснення разом з іншими уповноваженими органами виконавчої влади заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності;
 • • сприяння у межах своїх повноважень захисту прав споживачів товарів;
 • • здійснення контролю за діяльністю підприємств, які надають послуги з декларування товарів і транспортних засобів, перевезення та зберігання товарів, що переміщуються через митний кордон України чи перебувають під митним контролем, та виконують інші операції з такими товарами;
 • • забезпечення розвитку міжнародного співробітництва в галузі митної справи та виконання зобов'язань, передбачених міжнародними договорами України з питань митної справи, що укладені в установленому законом порядку.

Держмитслужба відповідно до покладених на неї завдань:

 • • організовує та контролює діяльність митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій;
 • • організовує взаємодію митних органів з іншими органами виконавчої влади, які здійснюють передбачені законодавством види державного контролю товарів і транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон та в зонах митного контролю на митній території України;
 • • вживає разом з іншими органами виконавчої влади заходів щодо: недопущення незаконного вивезення за кордон культурних цінностей; недопущення переміщення через митний кордон України товарів, які не відповідають вимогам якості та безпеки, а також контрафактних товарів;
 • • запобігання контрабанді, порушенням митних правил та їх припинення;
 • • провадить дізнання у кримінальних справах про контрабанду, здійснює провадження в адміністративних справах про порушення митних правил та контролює проведення такої роботи митницями;

здійснює контроль за:

 • • своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування податків і зборів (обов'язкових платежів), контроль за справлянням яких відповідно до законодавства покладено на митні органи;
 • • правильністю визначення митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України;
 • • правильністю визначення країни походження товарів, що переміщуються через митний кордон України;
 • • здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо запобігання та протидії проявам корупції, хабарництва та інших службових зловживань у митній службі та інші.

Держмитслужба має право:

 • • залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до участі у виконанні завдань, що належать до її компетенції;
 • • укладати меморандуми із суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності з метою вдосконалення митного контролю;
 • • одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій громадян інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

Держмитслужба під час виконання покладених на неї завдані взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, відповідними органами інших держав. Вона у межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання, у разі потреби разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади видає спільні нормативно-правові акти.

Одним із основних завдань Державної митної служби України є здійснення разом з Національним банком України комплексного контролю за валютними операціями. Держмитслужба також здійснює контроль за додержанням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України.

Органи Держмитслужби з метою забезпечення тісної взаємодії з іншими заінтересованими суб'єктами валютного контролю передають уповноваженим банкам та ДПА України:

 • • реєстри вивізних та ввізних митних декларацій, на підставі яких товари та інші предмети перетнули митний кордон України згідно з угодами, що передбачають розрахунки у грошовій формі;
 • • реєстри вивізних та ввізних митних декларацій про здійснення експортно-імпортних операцій, що підлягають експортному контролю згідно з Указом Президента України від 13 лютого 1998 р. № 117 "Про положення про державний експортний контроль в Україні", за угодами, що передбачають розрахунки
 • • у грошовій формі з дотриманням вимог збереження державної таємниці;
 • • інформацію про порушення резидентами встановлених законодавством термінів надходження товарів, що імпортуються за бартерними угодами (на магнітних носіях).

Дані митної статистики щодо зовнішньої торгівлі в установленому законодавством порядку використовуються відповідними органами державної влади для контролю за надходженням податків, зборів, інших обов'язкових платежів до Державного бюджету України, валютного контролю, аналізу зовнішньої торгівлі України, її торговельного і платіжного балансів та економіки в цілому.

У процесі своєї контрольної діяльності митні органи тісно взаємодіють із податковими органами. Порядок взаємодії податкових і митних органів при організації та проведенні планових виїзних перевірок, у т. ч. щодо застосування процедури визначення суб'єкта господарювання, діяльність якого підлягає перевірці, встановлюється Державною податковою адміністрацією разом з Державною митною службою. Так, спільним наказом Державної податкової адміністрації та Державної митної служби від 29 липня 2004 р. № 439/551 затверджено Порядок взаємодії митних і податкових органів при організації та проведенні спільних планових і позапланових перевірок суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Згідно з вимогами Митного кодексу України від 11 липня 2002 р. № 92-IV при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, застосовуються виключно нормативно-правові акти, чинні на день прийняття митної декларації митним органом України (ст. 10 Кодексу).

Операції, пов'язані зі справлянням передбачених законом податків і зборів, належать до митних процедур (п. 19 ст. 1 Митного кодексу України). Справляння податків та зборів при переоформленні товарів та транспортних засобів у вільний обіг повинна здійснювати митниця, яка здійснює таке переоформлення.

Згідно з чинним законодавством України порушення митних правил є адміністративним правопорушенням, тобто протиправні, винні дії чи бездіяльність, що посягають на встановлений законодавством України порядок переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України і за які передбачена адміністративна відповідальність.

За порушення митних правил можуть бути накладені такі стягнення:

 • • попередження;
 • • штраф;
 • • конфіскація товарів.

Конфіскація як стягнення за порушення митних правил полягає у примусовому вилученні товарів, транспортних засобів і безоплатному переданні їх у власність держави.

Конфіскація товарів або транспортних засобів застосовується незалежно від того, чи є ці товари, транспортні засоби власністю особи, яка вчинила правопорушення, і може бути застосована виключно за рішенням суду.

Адміністративна відповідальність за правопорушення настає у разі, якщо ці правопорушення не тягнуть за собою кримінальну відповідальність.

У сфері боротьби з економічною злочинністю митні органи, згідно зі ст. 101 КПК України, проводять дізнання лише у справах про контрабанду (ст. 201 (Контрабанда) КК України).

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші