Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Документознавство arrow Мова ділових паперів
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ДЕВ'ЯТЕ

Мова і професія

Мова нації- універсальна система, в якій живе національна душа кожного народу, його світ, його духовність. "За ставленням кожної людини до своєї мови можна абсолютно точно судити не тільки про її культурний рівень, але й про її громадську цінність" (К. Паустовський). На порядку денному сьогодні - розширення сфер функціонування української мови. Це засіб не лише спілкування, а й формування нових виробничих відносин.

Мова як інструмент здобуття знань, як засіб життєдіяльності людини має велике значення для всіх. Оскільки мова не тільки обслуговує сферу духовної культури, а й пов'язана з виробництвом, з його галузями і процесами, із соціальними відносинами, вона - елемент соціальної сфери.

У сучасному житті по-новому розглядаються питання функціонування мови. Старий поділ на професії "інтелігентні" та "неінтелігентні" зникає. Основний критерій - знання свого фаху, рівень володіння професійною термінологією.

Науково-технічний прогрес, перебудова соціально-економічної й політичної системи в країні насичують нашу мову новими поняттями, термінами. Разом з піднесенням рівня фахових знань представників різних професій підвищуються і вимоги до мови.

У зв'язку з упровадженням української мови на підприємствах та в установах помітно збагачується словник професійної термінології новою науково-технічною, суспільно-політичною лексикою.

Що означає знати мову професії? Це - вільно володіти лексикою свого фаху, нею послуговуватися.

Мовні знання - один з основних компонентів професійної підготовки. Оскільки мова виражає думку, є засобом пізнання й діяльності, то правильному професійному спілкуванню людина вчиться все своє життя.

Знання мови професії підвищує ефективність праці, допомагає краще орієнтуватися в ситуації на виробництві та в безпосередніх ділових контактах.

Договір. Трудова угода

Договір - документ господарсько-договірної діяльності. Так, він може бути укладений між керівником фірми і її ж працівником на виконання додаткових робіт, послуг тощо.

До речі, одним з різновидів договору є іпотечний дговір (що стосується нерухомості). Він укладається між сторонами на спеціальних бланках у присутності нотаріуса і ним же завіряється.

Трудова угода -укладається між підприємством та працівником чи бригадою, які не входять до складу цього підприємства, на виконання певних робіт.

Договір і трудова угода - документи, що фіксують взаємні зобов'язання про права і обов'язки між державами, двома чи кількома державними, кооперативними чи громадськими організаціями, установами, підприємствами та окремими особами. Ці документи вважаються дійсними, якщо сторони досягли взаємної згоди з усіх пунктів і належно їх оформили. Подаємо зразки:

Договір №_

про приймання платежів через__

на користь Акціонерної енергопостачальної компанії "Київенерго"

м. Київ **_"_200_р.

Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк (закрите акціонерне товариство), далі "Банк", в особі _

__, який діє на підставі Статуту банку, довіреності (для

інших уповноважених осіб) від"_"_р. №_.

з однієї сторони, та Акціонерна енергопостачальна компанія "Київенерго", далі "Клієнт", в особі Голови правління - генерального директора

__, який діє на підставі Статуту, з іншої

сторони, уклали цей Договір про зазначене нижче:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

І. І. Клієнт доручає, а Банк зобов'язується своїми силами та засобами за допомогою діючих у Банку виробничих потужностей здійснювати приймання платежів на користь Клієнта від мешканців усіх районів м. Києва.

 • 1.2. Клієнт оплачує Банку комісійну винагороду у розмірі 0,5% від су ми платежу. Комісійна винагорода стягується з Банку самостійно з суми, шо підлягає перерахуванню Клієнту.
 • 2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН
 • 2.1. Банк зобов'язується приймати до оплати тільки повідомлення та інші платіжні документи лише з усіма зазначеними реквізитами.
 • 2.2. Клієнт зобов'язаний сповістити Банк про зміну свого поточного рахунка не пізніше наступного робочого дня після його зміни.
 • 2.3.__
 • 2.4.
 • 3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
 • 3.1. Банк відшкодовує клієнту усі збитки, завдані прийманням платежів від населення з порушенням вимог чинного законодавства та цього Договору.
 • 3.2._
 • 5.5.

Продовження документа 4. додаткові умови 4.1. усі спори, що виникають з цього договору і залишаються неврегульованими шляхом проведення переговорів, підлягають розгляду в господарському суді україни відповідно до чинного законодавства. 4.2.

 • 5. термін дії та юридичні адреси сторін
 • 5.1. цей договір набуває чинності з моменту його підписання та діс' протягом одного року.
 • 5.2. сторони домовилися про те, що цей договір припиняє свою дію, якшо одна із сторін письмово повідомляє про це другу сторону за договором не пізніше ніж за місяць до дня його розірвання.
 • 5.3. договір складено у двох примірниках, кожен з яких має рівноцінну' юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

Адреси та реквізити сторін

банк клієнт

Продовження документа__

повну матеріальну відповідальність за безпеку збереження довірених йому установою банку цінностей і в зв'язку з викладеним зобов'язується:

 • а) обережно поводитись з переданими йому на зберігання або інші цілі матеріальними цінностями і вживати заходів щодо запобігання шкоди;
 • б) своєчасно повідомляти адміністрацію установи банку про усі обставини, шо загрожують безпеці зберігання довірених Йому цінностей;
 • в) суворо дотримуватися встановлених правил здіснення операцій з цінностями та їх зберіганням;
 • г) не розголошувати ніде, ніколи і ні за яких обставин відомі йому операції щодо зберігання цінностей, відправлення, перевезення, охорони, сигналізації, а також службові доручення щодо каси.
 • 2. Адміністрація зобов'язується:
  • а) створювати працівнику умови, необхідні для нормальної роботи і забезпечення повного збереження довірених йому матеріальних цінностей;
  • б) ознайомити працівника з чинним законодавством щодо матеріальної відповідальності працівників за заподіяні підприємству, установі, організації збитки, а також з інструкціями і правилами зберігання, приймання, видачі, оброблення, перерахування і перевезення цінностей, діючих у банківській системі країни;
  • в) проводити у встановленому порядку ревізії цінностей.
 • 3. У разі незабезпечення з вини працівника збереження довірених йому цінностей, визначення розміру заподіяних підприємству, установі, організації збитків і їх відшкодування проводиться відповідно до чинного законодавства.
 • 4. Працівник не несе матеріальної відповідальності, якщо шкода заподіяна не з його вини.
 • 5. Дія цього договору поширюється на весь час роботи з довіреними працівникові матеріальними цінностями підприємства, установи, організації.
 • 6. Цей договір укладений у двох примірниках, перший з яких має бути в адміністрації, а другий - у працівника.

Адреси сторін договору:

Підпис сторін договору:

Адміністрація ___

(підпис)

Працівник

 • (підпис)
 • -_*_20_ р.

Запам'ятайте:

 • o слова забезпечення, зберігання, найменування, оброблення, перерахування, приймання, перевезення, цінності, запобігання, здійснення, відправлення, доручення, чинний, незабезпечення, визначення, відшкодування згідно з українським правописом пишуться з двома -"-;
 • o у словах пов'язано, зв'язок, зобов'язується пишеться апостроф.

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші