Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Туризм arrow Маркетинг туристичного бізнесу
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Дослідження конкурентоспроможності турпродуктів і ефективності маркетингової діяльності

При вивченні конкурентоспроможності турпродуктів необхідно вибрати атрибути, на основі вивчення яких проводиться порівняння. Поняття "атрибут" включає не тільки характеристики турпродукту і вигоди споживачів, але також характеристики способу застосування турпродукту і його споживачів.

Для складання повного списку атрибутів, що є достатньо складним завданням, може використовуватися так звана решітка Келлі. Респондентам спочатку дається пачка карток, що містять назви марок досліджуваних турпродуктів. З цієї пачки вилучаються картки з невідомими для респондента марками. З карток, що залишилися, випадковим чином вибираються три картки. Респондента просять вибрати дві найбільш знайомі йому марки і описати, чим вони схожі одна на одну і чим вони відрізняються від третьої марки. Далі респондент ранжирує марки, що залишилися, на основі виявлених ним атрибутів. Для кожного респондента дані процедури повторюються кілька разів. У одному з варіантів даного методу вибираються і порівнюються тільки дві марки.

Використання даного методу у ряді випадків дає можливість виділити до декількох сотень атрибутів, а, їх число, як правило, перевищує 40. Наступний крок полягає в ліквідації зайвих, дублюючих атрибутів.

У ряді випадків вибір істотних атрибутів здійснюється на основі факторного аналізу. Для цього респонденти ранжирують турпродукти досліджуваних марок за кожним атрибутом. Потім розраховується кореляція між атрибутами, і за допомогою факторного аналізу на основі виявлених кореляційних залежностей створюються у групування атрибутів.

Наступним завданням після виключення зайвих атрибутів є виявлення з їх числа найбільш значущих, визначальних в очах споживачів турпродуктів досліджуваної групи, що надають конкуренти, і їх вибір при покупці.

Далі за допомогою вибраних атрибутів виявляються позиції турпродуктів різних конкурентів (включаючи туристичний продукт фірми, яка проводить дослідження). Визначається імідж різних конкурентів, що склався у споживачів. Важливим є визначення, які конкуренти сприймаються споживачами подібним або різним чином. Таке дослідження називається багатовимірним шкалюванням. Воно може здійснюватися як з допомогою, так і без допомоги атрибутних даних.

Унаслідок недоліків вищерозглянутих підходів часто використовується багатовимірне шкалювання, що не вимагає чіткого виявлення атрибутів, а визначає схожість і відмінність досліджуваних турпродуктів за ними в цілому. Наприклад, споживачів на основі парного порівняння просять визначити ступінь схожості кожної пари турпродуктів, що вивчаються. В даному випадку атрибути в явному вигляді не використовуються. Потім досліджувані туристичні продукти розташовують залежно від ступеня їх схожості в дво- або тривимірних координатах (будується карта сприйняття).

При оцінці конкурентоспроможності окремих турпродуктів конкурентів збирану інформацію доцільно представити у вигляді таблиці. Як оцінні критерії в даному випадку пропонується використовувати такі показники (атрибути) якості:

 • - призначення турпродукту (функціональні можливості, відповідність останнім досягненням науки й техніки, запитам споживачів, моді і т.п.);
 • - надійність, безпека;
 • - економне використання матеріальних, енергетичних та людських ресурсів;
 • - ергономічні (зручність і простота в експлуатації) критерії;
 • - естетичні; екологічні;
 • - безпеки для життя і здоров'я;
 • - патентно-правові (патентні чистота й захист);
 • - стандартизація і уніфікація; технологічність ремонту;
 • - транспортабельність;
 • - вторинне використання або утилізація (знищення);
 • - обслуговування під час споживання турпродукту.

Дані атрибути виражають відповідність якості турпродукту рівню якості ринкових лідерів.

Очевидно, що тільки частина атрибутів може бути оцінена кількісно (через природу атрибуту або неможливість одержати кількісну інформацію). Внаслідок цього широко використовуються якісні шкали вимірювань (краще-гірше, більше-менше і т.п. з уведенням проміжних градацій).

Важливим напрямом дослідження конкурентоспроможності турпродуктів є оцінка конкурентної позиції окремих турпродуктів на різних ринках, здійснювана за двома показниками: якість-ціна. Така оцінка повинна бути в наступній послідовності:

1. Оцінюються турпродукти даної туристичної фірми та її головних конкурентів на досліджуваному ринку за двома критеріями: інтегральному показнику якості, що в даному випадку характеризує рівень споживчих властивостей турпродукту, його здатності вирішувати проблеми споживачів, і ціні.

За обмеженого числа провідних показників якості, можливо використання окремих показників і ціни.

 • 2. Всі досліджувані турпродукти наносять на полі матриці "якість-ціна", використовуючи у разі потреби як третю координату (радіус кола) обсяг реалізації.
 • 3. Для всієї сукупності аналізованих турпродуктів визначають середнє значення показника якості й ціни і проводять лінії, які характеризують ці середні значення.
 • 4. Подібна оцінка проводиться для всіх найважливіших ринків.
 • 5. За ступенем концентрації турпродуктів фірм-конкурентів у різних квадрантах матриці визначають гостроту конкурентної боротьби на окремих ринках і на сукупному ринку.
 • 6. Виходячи з принципу переваги діяльності на рийках, де гострота конкурентної боротьби найменша, коректують політику зі створення, просування і продажу турпродукту з точки зору якості, ціни пропонованого турпродукту і ринку продажу його. Наприклад, здійснюється перехід на пропозицію простішого, але і дешевшого турпродукту.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші