Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Про нас
Правила користування
Політика конфіденційності
Угода користувача
Політика Cookies
Контакти
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік у зарубіжних країнах
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік короткострокових (поточних) зобов'язань

Згідно із Загальноприйнятими принципами бухгалтерського обліку (GAAP) США, короткострокові (поточні) зобов'язання визначаються як зобов'язання, для ліквідації яких використовуються поточні активи, або прийняття інших поточних зобов'язань.

Короткострокові (поточні) зобов'язання мають бути погашені протягом одного фінансового року або операційного циклу діяльності підприємства - залежно від того, який з цих періодів виявиться довшим. До короткострокових зобов'язань належать:

  • o заборгованість за придбані, але не сплачені товарно-матеріальні цінності і послуги;
  • o короткострокові позики банку і поточна частина довгострокових позик;
  • o нараховані зобов'язання по заробітній платі, податках, відсотках тощо;
  • o дивіденди до сплати;
  • o одержані аванси.

Для обліку заборгованості перед постачальниками за придбані, але не сплачені товарно-матеріальні цінності та послуги серед значної кількості розрахункових рахунків використовується реальний, балансовий, пасивний рахунок "Рахунки до сплати". При виникненні заборгованості перед постачальниками рахунок кореспондує, як правило, з матеріальними рахунками, а при погашенні - з рахунком "Грошові кошти". Так, придбання товарів у кредит відображається:

1) за системою постійного обліку запасів:

Дебет рахунка "Запаси" 1200

Кредит рахунка "Рахунки до сплати" 1200

2) за системою періодичного обліку запасів:

Дебет рахунка "Витрати на придбання запасів" 1200

Кредит рахунка "Рахунки до сплати" 1200

При погашенні заборгованості перед постачальниками складається бухгалтерське проведення:

Дебет рахунка "Рахунки до сплаті" 1200

Кредит рахунка "Гротові кошти" 1200

Якщо у процесі придбання товарно-матеріальних цінностей мають місце випадки їх повернення постачальнику або надання постачальниками комерційних знижок, то в обліку використовується рахунок "Повернення запасів і знижки". Він є регулюючим, контрактивним до рахунків "Запаси" (при постійній системі обліку запасів) або "Витрати на придбання запасів" (при періодичній системі обліку запасів) рахунком. На суму повернених постачальникам товарно-матеріальних цінностей або отриманих від них комерційних знижок в обліку складається бухгалтерське проведення:

Дебет рахунка "Рахунки до сплати"

Кредит рахунка "Повернення запасів та знижки"

До короткострокових зобов'язань відносяться також короткострокові векселі, за допомогою яких можуть здійснюватися розрахунки з постачальниками і банками.

Вексель до сплати - це зобов'язання по погашенню суми заборгованості та відсотків, яке звичайно підтверджується офіційним документом - кредитною угодою (векселем), в якому вказують конкретний термін і розмір платежу. Відсотки є платою за користування кредитом протягом визначеного часу. Сума заборгованості по відсотках визначається:

Основна сума заборгованості =

Ставка відсотків * Термін користування кредитом (8.3)

Отже, вексель є не тільки платіжним, а і кредитним інструментом.

Облік розрахунків з кредиторами із застосуванням вексельного обігу ведеться на реальному, балансовому, пасивному рахунку "Векселі до сплати". Погашення заборгованості постачальникам за допомогою векселя відображається записом:

Дебет рахунка "Рахунки до сплати"

Кредит рахунка "Векселі до сплати"

Після оплати векселя складаються бухгалтерські проведення:

1) на основну вартість векселя

Дебет рахунка "Векселі до сплати"

Кредит рахунка "Грошові кошти"

2) на суму відсотків по векселю

Дебет рахунка "Витрати на сплату відсотків"

Кредит рахунка "Грошові кошти"

При застосуванні векселів в розрахунках з банками за банківські позики можуть використовуватися два види векселя, залежно від способу сплати відсотків: відсотковий і безвідсотковий.

Наприклад, 01.11.20ХХ р. підприємство "Earl Grey Company" взяло в кредит $20 000 на шість місяців під 12 % річних. На суму заборгованості може бути виписаний як відсотковий, так і безвідсотковий вексель. У першому випадку сума позики дорівнює номінальній вартості векселя. Відсотки вказуються окремо і підлягають сплаті разом з основною сумою на день погашення векселя. Заборгованість по відсотках дорівнює 20 000 *0,12 * 6/12 = $1200.

В бухгалтерському обліку одержання кредиту буде відображено так:

01.11.20ХХ р.

Дебет рахунка "Грошові кошти"

20 000

Кредит рахунка "Векселі до сплати"

20 000

Відсотки, згідно з принципом нарахування, складають витрати того періоду, протягом якого використовувалися кредитні кошти.

Тому при складанні фінансової звітності за рік, що закінчується 31.12.20ХХ p., відсотки, нараховані за два місяці звітного року, мають бути відображені в обліку і звітності: 20 000 o 0,12 o 2/12 = = $400.

31.12.20ХХ р.

Дебет рахунка "Витрати на сплату відсотків"

400

Кредит рахунка "Відсотки до сплати"

400

Після оплати векселя будуть складені бухгалтерські проведення

30.04.20ХХ р.

Дебет рахунка "Векселі до сплати"

20 000

Дебет рахунка "Відсотки до сплати"

400

Дебет рахунка "Витрати на сплату

відсотків"

800(1200-400)

Кредит рахунка "Грошові кошти"

21 200

При використанні безвідсоткового векселя відсотки окремо не відображаються, а включаються в номінальну вартість векселя. Так, якби у розглянутому вище прикладі був виписаний безвідсотковий вексель, його номінальна вартість становила б $21 200 (тобто основна сума плюс відсотки) і бухгалтерські записи мали б вигляд:

01.11.20ХХ р. - дата одержання позики:

Дебет рахунка "Грошові кошти"

2000

Дебет рахунка "Дисконт по векселю"

1200

Кредит рахунка "Векселі до сплати"

21 200

31.12.20ХХ р. - дата складання фінансової звітності:

Дебет рахунка "Витрати на сплату відсотків"

400

Кредит рахунка "Дисконт по векселю"

400

30. 04.20ХХ р. - дата погашення векселя:

1) на основну вартість векселя

Дебет рахунка "Векселі до сплати"

21200

Кредит рахунка "Грошові кошти"

21 200

2) на суму відсотків по векселю

Дебет рахунка "Витрати на сплату відсотків"

800

Кредит рахунка "Дисконт по векселю"

800

Облік векселів до сплати ведеться однаково, незалежно від того, є вони довго- чи короткостроковими зобов'язаннями.

Нараховані витрати, або нараховані зобов'язання, відображаються в обліку відповідно до принципу нарахування. Це витрати звітного періоду, які ще не сплачені і не зафіксовані в обліку. їх відображають в обліку в кінці звітного періоду коригуючими записами. Якщо не зробити такі бухгалтерські проведення, то в Звіті про прибутки та збитки буде зменшена фактична сума витрат періоду, що вплине на реальність суми прибутку. Кредиторська заборгованість, показана в Балансі, також не буде достовірною. Тому в кінці звітного періоду виявляються і відображаються зобов'язання, що припадають на поточний звітний період і визнаються витрати по них. У попередньому прикладі це були витрати та зобов'язання по сплаті відсотків - нараховані в кінці звітного періоду (31.12. 20ХХ p.), але ще не сплачені. Нарахованими витратами також можуть бути зобов'язання по заробітній платі, податках та інші.

Дивіденди до сплати - це сума заборгованості корпорації по оголошених, але ще не сплачених дивідендах. Дивіденди - це розподіл накопиченого чистого прибутку. їх виплата здійснюється на підставі рішення ради директорів, що фіксується в спеціальних документах. Рада директорів може прийняти будь-яке рішення щодо суми нерозподіленого прибутку: спрямувати його повністю чи частково на погашення позики, розвиток виробництва чи на виплату дивідендів. Тому заборгованості по дивідендах не існує, доки рада директорів не оголосить про намір їх виплатити. Дивіденди можуть бути виплачені у формі грошових коштів, негрошових активів або навіть додатково випущеними акціями. Звичайно між датою оголошення і датою виплати минає деякий час, протягом якого оголошені дивіденди і є короткостроковими зобов'язаннями компанії. Наприклад, 20.0І.20ХХ р. рада директорів оголосила дивіденди у розмірі двох відсотків від суми $80 000. Дивіденди будуть сплачені 01.03.20ХХ р. Відображення в бухгалтерському обліку.

01. 03. 20ХХ р.

Дебет рахунка "Дивіденди до сплати"

1600

Кредит рахунка "Грошові кошти"

1600

20. 01.20ХХ р.

Дебет рахунка "Нерозподілений прибуток"

1600

Кредит рахунка "Дивіденди до сплати"

1600

Одержані аванси виникають, якщо гроші надходять в рахунок майбутньої поставки товарно-матеріальних цінностей чи послуг. У такому випадку отримання грошей випереджає визнання доходу. Отже, на кінець облікового періоду існує поточне зобов'язання надати послуги чи відвантажити товарно-матеріальні цінності у майбутньому. Наприклад, 01.1І.20ХХ р. отримано авансом орендну плату за три місяці в сумі $3000:

Дебет рахунка "Грошові кошти"

3000

Кредит рахунка "Одержані аванси"

3000

У кінці звітного періоду (31.12.20ХХ р.) частка відпрацьованого авансу має бути відображена як зароблений дохід:

Дебет рахунка "Одержані аванси"

2000

Кредит рахунка "Виручка від оренди"

2000

Частина невідпрацьованого авансу ($1000) залишається на рахунку "Одержані аванси" як його кредитове сальдо і поточне зобов'язання фірми.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>