Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Статистика arrow Статистика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз інтенсивності динаміки

 • 8.1. Яка з відповідей виходить за межі вимог до побудови рядів динаміки?
 • - Вірогідність, точність, наукова обґрунтованість.
 • - Порівнянність за змістом.
 • - Порівнянність за територією.

* Порівнянність моментних і періодичних рядів.

 • 8.2. Яка з відповідей виходить за межі дискретних рядів динаміки?
 • - Моментні ряди.

* Інтервальні ряди.

 • - Неперервні ряди.
 • - Ряди середніх.
 • 8.3. До яких рядів динаміки належать показники, одержані через певні проміжки часу?
 • - Моментні.
 • - Інтервальні.

* Дискретні.

 • - Неперервні.
 • 8.4. До яких рядів динаміки належать показники, що характеризують розміри явищ за певні проміжки часу?
 • - Дискретні.
 • - Моментні.

* Інтервальні.

 • - Ряди середніх.
 • 8.5. До якого виду динаміки належать показники поголів'я худоби на початок кожного місяця року?

* Моментні.

 • - Інтервальні.
 • - Ряди середніх.
 • - Неперервні.
 • 8.6. З яким видом середньої розраховують середньорічну кількість худоби, якщо відома її чисельність на початок кожного місяця року?
 • - Арифметична.

* Хронологічна.

 • - Гармонійна.
 • - Геометрична.
 • 8.7. За яким видом середньої визначають середньорічний рівень виробництва продукції, якщо відомі щорічні обсяги її виробництва за 6 років?

* Арифметична.

 • - Хронологічна.
 • - Гармонійна.
 • - Геометрична.
 • 8.8. За допомогою яких статистичних характеристик визначають варіацію рядів динаміки навколо середньої?
 • - Розмах варіації.
 • - Середнє лінійне відхилення.

* Середнє квадратичне відхилення і коефіцієнт варіації.

 • - Дисперсія та коефіцієнт осциляції.
 • 8.9. Який аналітичний показник ряду динаміки характеризує абсолютну величину розміру змін явища?
 • - Коефіцієнт зростання.
 • - Темп приросту.
 • - Абсолютне значення 1% приросту.

* Абсолютний приріст.

Аналіз тенденцій розвитку та коливань

 • 9.1. За яким видом середніх розраховують середній коефіцієнт зростання?
 • - Арифметична.

* Геометрична.

 • - Квадратична.
 • - Хронологічна.
 • 9.2. Яка кількісна статистична характеристика ряду динаміки визначає тенденцію розвитку явища?
 • - Автоковаріація.
 • - Автокореляція.

* Тренд.

 • - Регресія.
 • 9.3. Який вид тенденції розвитку явища характеризує тенденцію змін зв'язку між окремими рівнями ряду?
 • - Тенденція середнього рівня.
 • - Тенденція дисперсії.

* Тенденція автокореляції.

 • - Тенденція в русі показників приросту.
 • 9.4. У чому полягає суть завдання щодо використання прийомів обробки рядів динаміки з метою виявлення головної тенденції розвитку явища?
 • - Встановлення характеру дії основних причин, що визначають динаміку явища.
 • - Елімінування дії випадкових, другорядних причин, що визначають динаміку явища.

* Елімінування дії випадкових причин та встановлення характеру дії основних причин, що визначають динаміку явища.

 • - Побудова математичних функцій динаміки.
 • 9.5. В яких випадках використовують прийом змикання рядів динаміки?

* При непорівнянності рівнів рядів динаміки.

 • - При виявленні закономірності розвитку явища.
 • - При виявленні характеру головної тенденції динаміки.
 • - При виявлені типу загальної тенденції динаміки.
 • 9.6. Що розуміють під загальною тенденцією динаміки?
 • - Тенденція в русі показників динаміки.
 • - Тенденція до зростання рівня явища.
 • - Тенденція до зростання або зниження рівнів ряду.

* Тенденція до зростання, стабільності або зниження рівня даного явища.

 • 9.7. Яка з відповідей виходить за межі типів динаміки?
 • - Абсолютні прирости зростають.
 • - Абсолютні прирости стабільні.
 • - Темни зростання стабільні; темпи зростання збільшуються.

* Темпи зростання зменшуються.

9.8. Які з прийомів виявлення загальної тенденції розвитку і характеру динаміки слід використовувати, коли рівні ряду динамки значно варіюють?

* Згладжування шляхом укрупнення інтервалів, згладжування за допомогою ковзної середньої.

 • - Побудова графіків рядів динаміки.
 • - Змикання рядів динаміки.
 • - Визначення автокореляції у рядах динаміки.
 • 9.9. З метою встановлення тенденції розвитку явища дослідником виділено певний етап його розвитку й обрано тип аналітичної

функції у< = а°+ ^ + ^ . Який спосіб обробки рядів динаміки використано в даному разі?

 • - Вирівнювання шляхом укрупнення інтервалів.
 • - Вирівнювання способом ковзної середньої.

* Аналітичне вирівнювання.

 • - Побудова математичних функцій динаміки.
 • 9.10. Який тип аналітичної функції використовують для вирівнювання ряду динаміки у випадках, коли абсолютні прирости рівномірно збільшуються?
 • - Рівняння прямої.

* Рівняння параболи.

 • - Рівняння показової функції.
 • - Ряд Фур'є.
 • 9.11. Яку з наведених математичних функцій використовують для вирівнювання рядку динамки, якщо коефіцієнти зростання (ланцюгові) стабільні?
 • - У, = а0 + а4 -

* у, = а0а,

у, = a0 + (a, cos Kt + bK sin Kt2

 • 9.12. Яка з відповідей виходить за межі способів визначення сезонних коливань у рядах динаміки?
 • - Розраховується середня арифметична ряду, з якою порівнюється щомісячні рівні.
 • - Розраховуються індекси сезонності за способом,
 • - Розраховуються індекси сезонності за способом, вказаним у п. 1; потім знаходиться середня арифметична з індексів.
 • - Розраховується відношення фактичних щомісячних рівнів до ковзної середньої, розрахованої за 12 міс. На підставі цих співвідношень за ряд років розраховується середня арифметична для кожного місяця.

* Розраховується середня арифметична ряду. З нею порівнюються середні ковзні тримісячні рівні.

9.13. Що розуміють у кореляції рядів динаміки під поняттям "тренд"?

* Зміна, яка визначає загальний напрям розвитку, основну тенденцію рядів динаміки.

 • - Непараметричний критерій.
 • - Наявність автокореляції у рядах динаміки.
 • - Специфічна структура випадкової компоненти у ряді динаміки.
 • 9.14. Назвати критерій, який використовується для виявлення наявності автокореляції у відхиленнях від тренда.
 • - Критерій Пірсона.
 • - Критерій Стьюдента.
 • - Критерій Дурбіна.

* Критерій Дурбіна-Уотсона.

 • 9.15. Що означає термін "мультиколінеарність" в рядах динаміки?
 • - Наявність функціонального зв'язку.
 • - Ступінь тісноти.
 • - Криволінійний зв'язок.

* Наявність сильної кореляції між незалежними змінними.

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші