Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аудит розрахунків з оплати праці

Аудит розрахунків з оплати праці відіграє важливу роль у системі як зовнішнього, так і внутрішнього контролю. Перш за все тому, що облік праці та її оплати є трудомістким процесом, пов'язаний з обробкою великої кількості первинної інформації, має багато однотипних операцій, здійснення яких потребує багато часу.

Відповідно до Закону України "Про оплату праці", заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові зл виконану ним роботу.

Мета аудиту розрахунків з оплати праці відповідно до МСА 200 "Ціль і основні принципи аудиту фінансової звітності" полягає у висловленні аудитором незалежної професійної думки щодо правильності відображення у звітності підприємства інформації про розрахунки з оплати праці.

Питання оплати праці регулюється такими нормативними документами:

 • - Кодексом законів України про працю;
 • - Законом України "Про оплату праці" від 24.03.95 р. № 108/95-ВР. зі змінами і доповненнями:
 • - Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100, зі змінами і доповненнями;
 • - Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 13.01.04 р. №5;
 • - Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05.03 р. №889-1У;
 • - Законом України "Про відпустки" від 15.11.99 р.;
 • - Порядком обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266.

Нарахування, виплата й облік оплати праці мають проводи ги згідно з чинним законодавством нормативними та інструктивними матеріалами, які регулюють трудові відносини.

Основними завданнями аудиту розрахунків і оплат праці с:

 • - контроль за дотриманням чинного законодавства щодо розрахунків з оплати праці:
 • - встановлення правильності укладання трудових угод;
 • - перевірка правильності здійснення нормування праці та її оплати:
 • - перевірка ефективності системи внутрішнього контролю розрахунків з оплати праці:
 • - перевірка виплат заробітної плати за трудовими угодами на достовірність відображення в їх обліку;
 • - перевірка правильності розрахунку розмірів основної і додаткової оплати праці та премій:
 • - визначення дотримання встановленого порядку віднесення витрат на оплат) праці на собівартість продукції:
 • - з'ясування законності та повноти утримань із заробітної плати та інших виплат працівникам;
 • - перевірка правильності визначення розміру сукупного доходу, що підлягає оподаткуванню, а також повноти й правильності проведених по закінченні року перерахунків прибуткового податку, відповідних нарахувань чи утримань:
 • - перевірка дотримання порядку депонування заробітної плати та своєчасності перерахування депонованих сум після закінчення строку позовної давності:
 • - встановлення правильності створення резерву оплати відпусток;
 • - перевірка достовірності показників звітності підприємства в частині відображення показників оплати праці.

Діючим Планом рахунків для обліку розрахунків з оплати праці призначено рахунок 66 "Розрахунки за виплатами працівникам". Він маг такі субрахунки:

 • 661 "Розрахунки за заробітною платою";
 • 662 "Розрахунки з депонентами";
 • 663 "Розрахунки за іншими виплатами".

Об'єктами аудиту праці та її оплати є трудова дисципліна та дотримання трудового законодавства; політика оплати праці; зобов'язання з оплати праці; розрахунки за виплатами працівникам; нарахування і утримання із заробітної плати.

Виходячи з цього, можна виділити такі джерела інформації аудиту розрахунків з оплати праці:

 • 1) вимоги нормативних документів, що регламентують облік розрахунків з оплати праці;
 • 2) колективний договір;
 • 3) положення про робочий час; положення про оплату праці; положення про преміювання;
 • 4) контрольні журнали робочого часу;
 • 5) посадові інструкції;
 • 6) наказ про облікову політику;
 • 7) інші накази по підприємству;
 • 8) виробничо-фінансові плани, бізнес-плани,;
 • 9) трудові договори і контракти;
 • 10) форми з обліку особового складу:

П-1 "Наказ (розпорядження) про прийом на роботу"; П-2 "Особова картка працівника"; П-3 "Наказ (розпорядження) про надання відпустки"; П-4 "Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)";

П-5 "Табель обліку використання робочого";

П-6 "Розрахунково-платіжна відомість працівника";

П-7 "Розрахунково-платіжна відомість (зведена)";

 • 11) первинні документи з обліку праці та її оплати (наряди на відрядну роботу, дорожні листки автомобіля, табелі обліку робочого часу тощо);
 • 12) накопичувальні відомості, журнали обліку робіт і витрат;
 • 13) розрахунково-платіжні відомості, зведені відомості нарахування оплати праці за складом і категоріями працівників, особові рахунки, реєстр депонованої заробітної плати, реєстр авансових виплат працівникам тощо;
 • 14) первинні документи з обліку виготовленої продукції, наданих послуг тощо;
 • 15) регістри синтетичного та аналітичного обліку по рахункам: 15 "Капітальні інвестиції";
 • 20 "Виробничі запаси"; 23 "Виробництво";
 • 26 "Готова продукція";
 • 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва";
 • 28 "Товари";
 • 66 "Розрахунки за виплатами працівникам";
 • 91 "Загально виробничі витрати";
 • 92 "Адміністративні витрати";
 • 93 "Витрати на збут";
 • 94 "Інші витрати" тощо;
 • 16) аудиторські звіти, акти ревізій, матеріали інвентаризації тощо;
 • 17) відповіді на залити аудитора;
 • 18) статистична та фінансова звітність;
 • 19) результати, отримані в ході аудиторської перевірки тощо.
 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші