Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Менеджмент arrow Організація бізнесу
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Процесуальні документи (судові процеси й арбітраж)

* копії всіх листів, претензій, позовів, висунутих підприємством або до нього;

 • o копії всіх рішень суду або арбітражного суду щодо будь-яких судових або арбітражних процесів, у яких брало участь підприємство;
 • o записи про всі очікувані судові суперечки.

Документація, що стосується цінних паперів товариства

 • o документи по реєстрації випуску цінних паперів у Державній комісії з цінних паперів і фондового ринку;
 • o реєстр власників іменних цінних паперів товариства;
 • o звітність товариства, пов'язана з випуском і обігом цінних паперів:
 • - річна звітність товариства про свій фінансово-господарський стан і результати діяльності перед громадськістю і Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку;
 • - квартальна звітність товариства, яке самостійно веде реєстр власників іменних цінних паперів, перед Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку.

Документація, що стосується інтелектуальної власності

Інтелектуальна власність є виключним правом на одержання доходу від документально засвідчених розробок і результатів творчої діяльності.

У світовій практиці інтелектуальну власність підрозділяють на такі категорії:

 • o об'єкти промислової власності (наприклад, патенти на винахід, свідоцтва на корисні моделі, патенти на промислові зразки, свідоцтва на товарні знаки, фірмові найменування й іншу інтелектуальну власність, що належить товариству або зареєстрована ним у відповідних державних установах тощо);
 • o об'єкти авторського права (наприклад, наукові публікації, у тому числі монографії, дисертації, звіти про науково-дослідні, конструкторсько-технологічні й проектні роботи, аудіовізуальні добутки, твори архітектури, містобудування; програми для електронно-обчислювальних машин; бази даних; топології інтегральних мікросхем тощо). Як правило, авторське право повинне бути належним чином зареєстровано;
 • o ноу-хау (комерційні таємниці, технологічні секрети, фінансові секрети, організаційні секрети тощо);
 • o права, що випливають з ліцензійних договорів, укладених підприємством на використання винаходів, захищених патентами, що належать іншим особам або, навпаки, що дозволяють третім особам використовувати патенти підприємства за визначену плату;
 • o права, що випливають з договорів, укладених підприємством на використання комп'ютерних програм;
 • o інші аналогічні права.

Періодичні звіти, що надаються до інших державних органів

Крім фінансової звітності та звітності про роботу з цінними паперами, у

підприємстві існують інші види звітності, передбачені діючими нормативно-правовими актами України. З метою полегшення роботи на підприємстві рекомендується розробити і прийняти Положення про організацію звітності, яке передбачало би порядок складання звітності на підприємстві, термін її подання в державні органи, осіб (особу), що несуть відповідальність за правильне складання звітів і своєчасне їхнє представлення в державні органи. Так, підприємство періодично надає звіти до:

 • o органів статистики - звіти про заборгованості по заробітній платі, звіти про екологічні платежі, виплати за природні ресурси і поточні платежі на охорону природи, звіти про зовнішню трудову міграцію й інші звіти;
 • o державної служби зайнятості - звіти про чисельність працюючих у Суспільстві, про наявність робочих місць, звільнених і прийнятих на роботу працівників, інші види звітів;
 • o пенсійного фонд - бухгалтерська документація, звіти про сплату страхових внесків у пенсійний фонд, інша документація;
 • o інших органів відповідно до чинного законодавства України.

Документація періоду приватизації

Документація періоду приватизації включає всі документи, що відбивають дії, здійснювані товариством у процесі приватизації. Ця документація включає:

 • o копію заявки на приватизацію, поданої в орган приватизації;
 • o копію рішення про приватизацію;
 • o копію акта оцінки вартості майна, переданого балансу, протоколів й інших документів, що відбивають роботу комісії з приватизації і комісії з інвентаризації;
 • o копію плану приватизації;
 • o копію рішення про затвердження плану приватизації;
 • o копії додаткових документів і рішень органа приватизації й інших компетентних державних органів, пов'язані з приватизацією підприємства.

Після з'ясування сутності та необхідності різних форм обліку, передусім бухгалтерського, перейдемо до висвітлення його методів.

Фінансова звітність - це мова бізнесу, яка використовується для отримання необхідної інформації при прийнятті управлінських та інших рішень. Процес складання фінансової звітності вимагає від керівництва підприємства застосування професійного судження і передбачає використання кількісної та якісної інформації про події і операції, пов'язані з діяльністю підприємства.

Слід пам'ятати, що, в решті-решт, керівництво підприємства несе відповідальність за фінансову звітність. У свою чергу, оцінка результатів діяльності підприємства значною мірою залежить від інформації, що міститься у фінансовій звітності.

Процес перетворення інформації про господарські щоденні операції у показники фінансової звітності наведений на рис. 12.1.

Перетворення інформації про господарські операції у показники фінансової звітності

Рис. 12.1. Перетворення інформації про господарські операції у показники фінансової звітності

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші