Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Політекономія arrow Історія економіки та економічної думки
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Постсоціалізм

У курсі історії економіки та економічної думки значний інтерес становить з'ясування процесів, що відбувалися в економічній науці на теренах постсоціалістичних країн протягом 90-х років XX ст. Є багато різних поглядів учених на це питання.

На думку професора H.A. Макашової, ці процеси свідчать про потребу коректування еволюційної моделі зростання знання.

По-перше, підтвердилася важливість "позанаукових" чинників: радикальна зміна парадигм відбулася під безпосереднім впливом політичних обставин, які відобразилися на науковому співтоваристві та сприяли тому, що воно відмовилося від старої парадигми. Подібна ситуація спостерігалася і в процесі перебудови вітчизняної економічної науки в 1920-ті роки.

По-друге, процес відмови від попередньої парадигми та прийняття нової виявився досить тривалим, і його учасники діяли спочатку переважно намагаючись покращити стару парадигму, звертаючись до просвітницької діяльності та ін. Проте в міру того, як раніше панівний науковий істеблішмент втрачав свій вплив, а невдачі у вирішенні "головоломок" почали сприймати, як невдачі старої системи знання загалом, визнали, що потрібно переходити до нової парадигми. У суспільстві сформувались умови для сприйняття нових ідей.

По-третє, оскільки марксистська політична економія була не лише парадигмою у наукознавчому розумінні, але й світоглядом, відмова від неї означала руйнування старого наукового співтовариства і загального простору наукової діяльності.

По-четверте, в результаті відмови від марксизму спостерігалася суперечлива ситуація руху наукової думки у двох різних напрямах. Одна частина наукового співтовариства орієнтувалась на пошук "нової картини світу" (нової парадигми у специфічному тлумаченні цього терміна), а інша — на якнайшвидше засвоєння нової для цього співтовариства, але вже існуючої за його межами парадигми — західної економічної теорії.

По-п'яте, особливе значення у боротьбі цих двох напрямів мала галузь освіти, оскільки власне через освіту інституціонально розв'язується проблема демаркації наукового і ненаукового знання та формується уявлення про "нормального" члена наукового співтовариства1.

Виокремлюють два види синтезу в економічних дослідженнях: внутрішньо-дисциплінарний і міждисциплінарний. При застосуванні першого відбувається традиційне поєднання та комбінування економічного знання у межах дисциплінарної матриці економічної науки, а в процесі використання другого — поєднання і комбінування економічного знання з іншими видами соціального знання — соціологічного, психологічного, філософського, історичного, політологічного, екологічного та ін.2

Міждисциплінарний синтез — поєднання теорій, методів і методологій різних дисциплін з метою отримання нового знання у межах однієї дисципліни або на стиках між різними дисциплінами. Міждисциплінарний синтез на межі XX і XXI ст. — один із найефективніших способів одержання нового знання, у тому числі й економічного.

Вважають, що міждисциплінарний синтез виникає на основі міждисциплінарної взаємодії, яка може відбуватися" "починаючи з обміну ідеями і закінчуючи взаємною інтеграцією концепцій, методологій, процедур, епістемологій, термінологій для певних організацій дослідницької та освітньої діяльності у досить широкому обсязі”.

Російський дослідник А.М. Орехов визначив три основні способи міждисциплінарного синтезу в економічній науці, умовно названі "економічний імперіалізм", "економічна васальність” та "рівноправне співробітництво". Охарактеризуємо їх детальніше.

  • 1. Економічний імперіалізм — метод дослідження і тип міждисциплінарної взаємодії в соціальних науках, за якого відтворюється головний принцип економічної науки: ефективне досягнення цілей за обмеженості засобів. Цілі при цьому можуть відрізнятися і формулюються іншими соціальними науками — соціологією, психологією, політологією та ін.
  • 2. Економічна васальність — метод міждисциплінарної взаємодії між економічною наукою та іншою наукою (або науками), коли економічне дослідження здійснюється відповідно до теоретико-методологічних засад іншої науки (наук).
  • 3. Рівноправне співробітництво — тип міждисциплінарної взаємодії, коли економічна та інша соціальна науки однаковою мірою чинять вплив на розробку певних дослідницьких проблем на стиках між ними, збагачуючи і поглиблюючи як власну, так і чужі теорії та методологію2.

Всі три види міждисциплінарного синтезу, результатом яких е низка новітніх економічних теорій, наведені у додатках. Вони охоплюють ортодоксальну і неортодоксальну економічну теорію, а також деякі напрями соціальних наук про економіку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>