Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Туризм arrow Маркетинг туристичного бізнесу
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Функціональні одиниці системи просування турпродукту.

Основними функціональними одиницями системи просування турпродукту є:

 • 1) Служба менеджерів по просуванню турпродукту. Структура служби може включати наступні функціональні посади:
  • - менеджери по просуванню турпродукту (пошук замовників, мотивація на співпрацю, поточна робота із замовником). Менеджери прикріпляються до конкретних регіонів відповідно до стратегії освоєння ринків;
  • - секретар групи менеджерів (формування поточного замовлення від клієнтів і від менеджерів, прийом-передача інформації за завданням менеджера або під час його відсутності);
  • - старший менеджер (організація роботи менеджерів).
 • 2) Служба проектування і реалізації заходів щодо просування турпродукту.

Структура служби:

 • - аналітик (аналіз турпродукту, що реалізується; ефективності розробки заходів з просування турпродукту; чинників, що впливають на реалізацію турпродукту; розробка заходів щодо просування турпродукту; залучення зовнішніх організацій до розробки комплексу заходів з просування турпродукту (рекламних агентств, PR агентств);
 • - менеджер з організації заходів з просування (він же начальник групи).

Функції просування турпродукту:

 • - вивчення результатів сегментації ринку і планування реклами;
 • - укладення договорів із споживачами або посередниками;
 • - облік і контроль виконання договорів;
 • - розробка плану надання турпродуктів клієнтам;
 • - визначення стратегії просування турпродукту;
 • - інформаційне, ресурсне і технічне забезпечення просування турпродукту;
 • - стимулювання просування турпродукту;
 • - встановлення зворотного зв'язку із споживачами і регулювання.

Виконання розглянутих функцій призводить до виникнення комерційних потоків просування між учасниками процесу обміну, направлених у взаємно протилежних напрямах. Всього в методах просування турпродукту можна виділити потоки наступних типів:

 • - потік прав власності: перехід прав власності на турпродукти від одних власників до інших;
 • - потік замовлень: замовлення, що поступають від покупців і посередників та направляються туроператору;
 • - фінансовий потік: різні виплати, рахунки, комісійні, які рухаються від кінцевого користувача до туроператора і посередників;
 • - потік інформації: цей потік розповсюджується в двох напрямах - відомості про ринок рухаються у бік туроператора, відомості про пропоновані турпродукти за ініціативою туроператора і посередників прямують у бік ринку.

Чинники просування турпродукту

Скорочення числа контактів забезпечується шляхом організації просування та продажу турпродукту через туроператора. Наведемо приклад: турпродукт певної групи пропонують 3 турагенти, а споживають 5 споживачів. Можливі дві найбільш прості схеми просування турпродукту:

 • - без посередників - кожний туроператор пов'язаний з кожним споживачем; кількість зв'язків при такій схемі рівна добутку кількості туроператорів на кількість споживачів, тобто 3x5=15;
 • - через посередника - кожний туроператор і кожен споживач пов'язані тільки з посередником; кількість зв'язків при такій схемі рівна сумі кількості туроператорів і кількості споживачів, тобто 3+5=8. Подібна схема просування турпродукту, яка ще зветься централізованою, більш ефективна, оскільки скорочує число операцій, що забезпечують узгодження пропозиції і попиту.

Економія на масштабі операцій по просуванню турпродукту відбувається за рахунок групування пропозицій багатьох туроператорів. Посередник здатний виконувати певні функції в більшому обсязі, ніж окремий туроператор.

Еволюція системи просування турпродукту, що мала місце в останні десятиліття, різко загострила конкуренцію між посередниками всіх типів. Одним з проявів цієї конкуренції став розвиток вертикальних маркетингових систем, які мають наступні різновиди:

 • - інтегровані вертикальні маркетингові системи (ВМС), що об'єднують туроператора-створювача і мережу просування;
 • - договірні ВМС, що в свою чергу мають наступні різновиди: добровільні системи під егідою туроператора; кооперативи туристичних агентів; франшизні системи;
 • - контрольовані ВМС, кооперації, що відрізняються безконтрактною формою, між створювачем турпродукту і мережею його просування.

Вибір конкретного методу просування турпродукту визначається перш за все обмеженнями, що накладаються цільовим ринком, факторами поведінки покупців, особливостями турпродуктів і туристичних операторів та іншими факторами.

Ринковою стратегією, направленою на створення нових споживачів, є "франчайз". "Франчайз" передбачає залучення до співпраці великими туроператорами дрібних незалежних туроператорів, яким вони надають право реалізації своїх турпродуктів. В даний момент ця модель застосовується практично у всіх видах туроператорів. Під "франчайзом" розуміється певна угода про представництво економічних інтересів туроператора його дилером (оператором). Сутність його така: за певну одноразову платню і зобов'язання подальших щомісячних відрахувань на користь туроператора дилер отримує право ексклюзивного продажу його турпродуктів, використання його фірмового знаку, допомогу в започаткуванні та поточній діяльності туристичного агентства, допомогу туроператору в усіх розрахунково-кредитних і фінансових операціях і можливість навчання. Контроль туроператора за роботою турагентств (дилерів) вельми жорсткий. У складі туроператора в більшості випадків діють як його власні туроператори, так і незалежні туроператори. Організаційна структура такого роду не уніфікована: власні і залучені туроператори можуть комбінуватися в найрізноманітніших пропорціях, кількість туроператорів може варіюватися від 2-3 до сотень і тисяч. У великих об'єднаннях розвинена практика субконтрактів: оператор, що отримав право на використання фірмового знаку туроператора на тій або іншій території, створює власну мережу контрагентів. Головна причина успіху системи "франчайз" полягає в її взаємній вигідності для партнерів. З боку туроператора вигоди наступні повна побудова системи на коштах дилерів, тобто ризик мінімальний і відволікання капіталу також, висока гнучкість, легка контрольованість, висока залежність дилера від туроператора-патрона, що виключає появу серйозних конфліктів при управлінні, можливість практично повного проведення цінової політики туроператора (якщо її прийме покупець).

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші