Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Право arrow Організація судових та правоохоронних органів
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Конституційний Суд України

Конституційний Суд України - єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні

Для гарантування верховенства Конституції як Основного Закону держави існує конституційна юрисдикція (конституційний контроль), сутність якої полягає в юридичній перевірці судом законів та інших нормативно-правових актів на відповідність Конституції і визнанні їх у разі неконституційності нечинними.

За світовою практикою конституційний контроль здійснюється або судами загальної юрисдикції, або спеціалізованими. У першому випадку конституційність нормативно-правових актів перевіряють або всі суди загальної юрисдикції за звичайною процедурою при розгляді конкретних судових справ (децентралізований контроль), або тільки найвищий суд загальної юрисдикції (централізований контроль). У другому випадку конституційний контроль здійснюють конституційні суди (централізований контроль) через процедуру конституційного судочинства.

В Україні конституційний контроль здійснює Конституційний Суд України. Згідно зі ст. 147 Конституції України Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні, він вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України і дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України.

Основи його статусу визначені Конституцією України (розд. VIII "Правосуддя" і розд. XII "Конституційний Суд України"). Конституційний Суд України - це орган судової влади. Він має правосудну природу і за характером своєї діяльності здійснює правосуддя - конституційне правосуддя у певній, визначеній законом формі - формі конституційного судочинства.

Відповідно до ст. 2 Закону України від 16 жовтня 1996 р. "Про Конституційний Суд України" завданням Конституційного Суду України є гарантування верховенства Конституції України як Основного Закону держави на всій території України.

Відповідно до Конституції в Україні визнається та діє принцип верховенства права (ч. 1 ст. 8), основою Конституції України є права і свободи людини, вони визнаються найвищою соціальною цінністю, разом із гарантіями визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Утвердження й забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави (ст. 3). У зв'язку з цим основне соціальне призначення Конституційного Суду України - забезпечення верховенства права, захист прав і свобод людини, розв'язання юридичних (конституційно-правових) спорів (суперечок, конфліктів) між більшістю народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України і опозицією, між законодавчою і виконавчою гілками влади, функція правового арбітра і противаги можливому зловживанню ними своїми повноваженнями.

Конституційний Суд України здійснює судову владу у формі розгляду відповідних справ. Діяльність Конституційного Суду України ґрунтується на принципах верховенства права, незалежності, колегіальності, рівноправності суддів, гласності, повного і всебічного розгляду справ та обґрунтованості прийнятих ним рішень.

Порядок формування і структура Конституційного Суду України

Відповідно до Конституції Конституційний Суд України (далі -КСУ) складається з вісімнадцяти суддів (ч. 1 ст. 148). Президент України, Верховна Рада України та з'їзд суддів України призначають (у рівній кількості) по шість суддів Конституційного Суду України (ч. 2 ст. 148).

Порядок призначення суддів визначений Законом України "Про Конституційний Суд України" (статті 7, 8). Президент України проводить консультації з Прем'єр-міністром України та Міністром юстиції України щодо кандидатур на посади суддів цього Суду. Призначеною на посаду судді КСУ вважається особа, про призначення якої видано Указ Президента України.

Верховна Рада України призначає суддів КСУ таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів.

Пропозиції щодо кандидатур на посади суддів КСУ вносить Голова Верховної Ради України. Також таке право мають не менше 1/4 народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, при цьому депутат має право поставити підпис під пропозицією про висунення лише однієї кандидатури і ці підписи депутатів не відкликаються. Відповідний комітет Верховної Ради України подає Верховній Раді свої висновки щодо кожної кандидатури на посаду судді КСУ, внесеної у встановленому порядку.

Призначеними на посади суддів КСУ вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів депутатів, але це має бути більше половини голосів депутатів від конституційного складу Верховної Ради України. Якщо кілька кандидатів набрали однакову кількість голосів і після їх призначення була б перевищена необхідна для призначення кількість суддів, щодо цих кандидатів проводиться повторне голосування.

У разі припинення повноважень судді, який призначався Верховною Радою України, вона у місячний строк призначає іншу особу на цю посаду.

За результатами голосування Головою Верховної Ради України підписуються постанови Верховної Ради України про призначення суддів КСУ.

З'їзд суддів України за пропозицією делегатів з'їзду відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх делегатів з'їзду визначає кандидатури на посади суддів КСУ для включення в бюлетені для таємного голосування.

Призначеним на посаду судді КСУ вважається кандидат, який у результаті таємного голосування одержав більшість голосів від кількості обраних делегатів з'їзду суддів України.

Якщо голосування проводиться щодо кандидатур, кількість яких перевищує квоту для призначення на посади суддів КСУ, призначеними вважаються кандидати, які набрали більше голосів, ніж інші кандидати на ці посади.

У разі припинення повноважень судді КСУ, який призначався з'їздом суддів України, з'їзд у тримісячний строк призначає іншу особу на цю посаду.

За результатами голосування головуючим і секретарем з'їзду підписується рішення з'їзду суддів України про призначення суддів КСУ.

Згідно з ч. 5 ст. 148 Конституції України Голова Конституційного Суду України обирається на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України зі складу його суддів шляхом таємного голосування лише на один трирічний строк. Голова КСУ очолює КСУ та організовує його діяльність. Він має двох заступників, які обираються за пропозицією Голови лише на один трирічний строк таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів у тому ж порядку, в якому відбуваються й вибори Голови КСУ.

Порядок виборів Голови КСУ та його заступників детально врегульований Законом України "Про Конституційний Суд України" та Регламентом Конституційного Суду України.

У складі КСУ утворюються колегії суддів для розгляду питань щодо відкриття провадження у справах за конституційними поданнями та колегії суддів для розгляду питань щодо відкриття провадження у справах за конституційними зверненнями.

Рішення про утворення колегій суддів, затвердження складу та призначення секретарів колегій приймається на засіданні КСУ протягом першого місяця кожного календарного року. Один і той самий суддя КСУ не може входити на постійній основі до складу двох і більше колегій. Суддя КСУ однієї Колегії може бути залучений за рішенням КСУ до участі у роботі іншої Колегії у разі відсутності в ній кворуму.

Секретар Колегії суддів призначається з числа суддів, які входять до складу Колегії, та очолює її. Секретар Колегії суддів:

  • - очолює Колегію та організовує її роботу з питань розгляду конституційних подань та конституційних звернень, що надійшли до Колегії суддів;
  • - головує на засіданні Колегії суддів;
  • - вносить пропозицію на засіданні КСУ про заміну судді-доповідача у справі в разі неможливості його участі у підготовці та розгляді матеріалів справи за конституційним поданням, конституційним зверненням;
  • - вносить на розгляд КСУ пропозицію щодо тимчасового введення до складу Колегії судді КСУ з іншої Колегії у разі неможливості проводити протягом тривалого часу засідання Колегії через відсутність кворуму;
  • - звітує щоквартально про роботу Колегії суддів на засіданні КСУ;
  • - вирішує інші питання організації роботи Колегії суддів.

КСУ може утворювати на своїх пленарних засіданнях тимчасові комісії для додаткового дослідження питань, пов'язаних із конституційним провадженням у справі, за участю фахівців у відповідних галузях права.

На засіданнях КСУ розглядаються всі питання, що потребують вирішення КСУ, крім тих, що вирішуються на його пленарних засіданнях.

Організаційне, науково-експертне, інформаційно-довідкове та інше забезпечення діяльності КСУ покладено на Секретаріат Конституційного Суду України на чолі з керівником Секретаріату. Суддя КСУ має наукового консультанта та помічника, які є державними службовцями. Науковий консультант і помічник виконують доручення судді КСУ зі справ конституційного провадження.

КСУ на своєму засіданні утворює із суддів КСУ постійні комісії, що є його допоміжними робочими органами з питань організації внутрішньої діяльності.

Матеріали діяльності КСУ зберігаються в Архіві Конституційного Суду України.

Для забезпечення КСУ нормативно-правовими актами, науковою та іншою спеціальною літературою утворюється бібліотека Конституційного Суду України. Друкованим органом КСУ є "Вісник Конституційного Суду України".

Регламент КСУ передбачає створення Науково-консультативної ради при Конституційному Суді України (§73). Однак вона до цього часу не створена.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші