Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Менеджмент arrow Організація бізнесу
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Визначення пріоритетних напрямків розвитку малого підприємництва

Відсутність на територіях реально діючих систем заходів цілеспрямованого впливу на середовище малого бізнесу сприяє однобокій спеціалізації малих підприємств переважно на торговельно-посередницькій діяльності замість вирішення проблем формування стійкої та ефективної муніципальної і регіональної економіки.

Тільки політика органів місцевого самоврядування, що застосовує економічні важелі розвитку підприємництва в пріоритетних сферах територіального господарства, дозволить сформувати ефективну структуру господарського комплексу міста (району).

Беручи до увагу особливості міста (району) у процесі вибору пріоритетів розвитку підприємницької діяльності, необхідно надавати перевагу тим суб'єктам господарювання, які сприяють вирішенню першочергових соціальних проблем, а також проблем муніципального господарства:

  • o задоволення потреб населення товару першої необхідності, продовольчих;
  • o створення нових робочих місць;
  • o демонополізація сфер виробництв;
  • o формування муніципальної та ринкової інфраструктур;
  • o орієнтація на ефективне освоєння існуючих матеріальних та природних ресурсів.

За пріоритетними напрямками рекомендується сформувати бази даних існуючих та планованих виробництв, визначити ключові ланки, від яких в економічних умовах, що склалися, залежить (буде залежати) виробництво пріоритетного продукту (послуг) або реалізація пріоритетного завдання. Надалі, виходячи із природних, матеріальних і трудових ресурсів території, формуються конкретні заходи, впровадження і виконання яких дозволить створити сприятливий режим функціонування суб'єктів малого підприємництва. Заходи включаються у місцеві програми підтримки малого підприємництва і відображають тактику територіальних органів управління по відношенню до розвитку малого бізнесу.

Визначення пріоритетних напрямків діяльності малих підприємств в місті (районі) і розробка тактики їх підтримки служать основою для розробки стратегії розвитку малих підприємств на конкретній території.

Бізнес-карта території

Одним із найважливіших документів, які відображають стратегію територіальної політики розвитку і підтримки малого підприємництва міста (району), може бути бізнес-карта.

Бізнес-карта території повинна бути джерелом інформації про наявні можливості і умови створення в місті (районі) нових підприємницьких структур, містити дані про вільні сировинні та трудові ресурси, не використовувані виробничі потужності, незавершене будівництво об'єктів промислового та суспільного призначення, транспортні комунікації та інші дані, необхідні для прийняття рішень щодо організації та розвитку різноманітних форм суб'єктів господарювання.

Бізнес-карта території дасть можливість досягнути наступних стратегічних цілей:

* визначення підприємницької активності у вирішенні соціально-економічних завдань території;

* координація та планування ринку, виходячи з місцевих умов економічного розвитку;

  • o формування сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності особливо у пріоритетних напрямках економічного розвитку муніципальних утворень;
  • o вирішення проблем зайнятості населення;
  • o підвищення ефективності використання місцевих ресурсів, включаючи кошти місцевого бюджету;
  • o залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій.

Розробки муніципальної програми розвитку малого підприємництва

Необхідність у розробці спеціальної програми підтримки і розвитку малого підприємництва виникає, якщо в цьому секторі економіки існують актуальні проблеми, тобто є значні невідповідності між тим, що є, і тим, що бажано мати з точки зору соціально-економічних інтересів території.

Муніципальна програма підтримки і розвитку малого підприємництва повинна бути взаємозв'язана як з державними програмами підтримки підприємництва (національною і регіональною), так і з існуючими на території програмами соціально-економічного розвитку, зайнятості, галузевими програмами тощо.

Програма повинна розроблятися на основі результатів аналізу соціально-економічної ситуації в регіоні (місті, районі), оцінки стану малого підприємництва, впливу зовнішнього середовища, ефективності виконання попередньої програми або заходів підтримки МП, що проводились на території за минулий період.

Разом із усуненням виявлених недоліків і диспропорцій в економіці території, метою програми є забезпечення стійкого розвитку МП, як найважливішого компоненту формування оптимальної територіальної і галузевої економіки, як способу створення нових робочих місць, раціонального використання природних, матеріальних і трудових ресурсів, як одного із джерел поповнення бюджету.

Програма повинна бути реалістичною з точки зору забезпеченості ресурсами. Тому, перш за все, необхідно визначити, у відповідності з обраними напрямками підтримки, потребу в фінансових, матеріально-технічних, природних, трудових ресурсах і джерела їх покриття. Джерелами фінансування можуть бути місцевий бюджет або місцевий (міжрайонний) Фонд розвитку підприємництва, залучені на конкурсній основі кошти обласного і національного Фондів підтримки МП. Фонду зайнятості, а також позабюджетні джерела (кредити банків, інвестиції, кошти підприємців).

Селективна підтримка окремих суб'єктів малого бізнесу

Підтримка окремих категорій суб'єктів малого підприємництва повинна супроводжуватись чітким визначенням цілей спеціального розвитку даних категорій МП. Вона не повинна порушувати принципи розвитку конкуренції серед існуючих МП. Тому основоположними підходами в селективній підтримці МСП повинні бути: конкурентність, чітка адресність, перехід від прямих до другорядних заходів. В основному її суб'єктами повинні стати ті категорії МСП, по відношенню до яких застосовується стратегія росту. Наприклад, на етапі створення бізнесу особливі заходи підтримки будуть застосовуватися до тих груп, котрі у меншій мірі готові до підприємницької діяльності або неконкурентоспроможні на ринку праці (сільське населення, молодь, жінки і пенсіонери, колишні військовослужбовці, звільнені в запас). Також селективні заходи підтримки вживатимуться до інноваційного підприємництва і суб'єктів МП, чий розвиток є пріоритетним.

Підтримка проектів окремих суб'єктів малого бізнесу шляхом державних програм буде відбуватися на основі скрупульозного конкурсного відбору, перевірки організаційної готовності до їх реалізації, наявності професійного менеджерського супроводу, виявлення напрямків проектного розвитку як пріоритетного. Відібрані проекти на конкурсній основі можуть підтримуватися основними видами підтримки: матеріальної, фінансово-кредитної, інформаційної, навчальної та консультаційної.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші