Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

. Аналіз витрат

Попит визначає верхній рівень ціни, а ЇЇ мінімальну величину - витрати. Передусім визначимося з термінологією витрат, яка зустрічатиметься в тексті (рис. 5.9).

Залежно від функціональних видів діяльності, з якими пов 'я за ні витрати, розрізняють виробничі та невиробничі витрати.

Виробничі витрати - витрати, пов'язані з виробничою діяльністю фірми: / прямі витрати на матеріал, які е частиною виробів або компонентів; / прямі витрати на робочу силу - заробітна плата робочих за оброблення матеріалів або його компонентів;

/ прямі накладні витрати - витрати, величина яких перебуває в прямій за* лежності від кількості виготовленої продукції або від часу, витраченого на її виготовлення (вартість електроенергії, необхідної для роботи машин).

Невиробничі (загальнофірмові) витрати розподіляються на:

/ торгові (витрати на виготовлення реклами, виплату комісійних); / загальні та адміністративні витрати (для здійснення загальних та адміністративних функцій - оклади керівників, судові витрати тощо). o

Залежно від можливості простежити витрати до конкретного товару розрізняють: / прямі;

У иоппач! омтпотм

Прямі витрати - це витрати, які перебувають у прямій залежності від обсягу випуску виробів або від часу, витраченого на їх виготовлення (прямі витрати на матеріал, робочу силу, прямі накладні витрати).

Непрямі витрати не перебувають у прямій залежності від обсягу виробництва або витрат робочого часу:

/ непрямі витрати на матеріали - витрати на побічні матеріали, які використовуються у виробничому процесі (запасні частини, канцелярські товари);

/ непрямі трудові витрати - заробітна плата підсобним робочим, комірникам;

/ непрямі накладні витрати - накладні витрати, які не перебувають у прямій залежності від обсягу виробництва або прямих витрат робочого часу (оренда, транспортні витрати, витрати на науково-дослідні розробки).

Залежно від динаміки, яка відповідає функціональним змінам, усі витрати можна розподілити на чотири види:

/ постійні;

/ змінні;

/ валові;

/ змішані витрати.

Постійні (фіксовані) витрати - витрати, які не залежать від обсягу випуску продукції, послуг (орендна плата, страхування).

Змінні витрати - витрати, які прямо пропорційні обсягам виробництва та збуту: / витрати на сировину та основні матеріали; / витрати на електроенергію для виробничих потреб; / витрати на рекламу; / процент за кредит; / амортизація машин та устаткування; / інші накладні витрати.

Валові (повні, загальні) витрати - сума змінних і постійних витрат за певного обсягу виробництва.

Змішані витрати (напівзмінні або напівпостійні) - витрати, величина яких змінюється при зміні обсягу виробництва, але, на відміну від змінних витрат, не пропорційно (оренда транспорту для перевезення вантажів складається з постійної частини орендної плати та змінного тарифу, пропорційного відстані).

Залежність змінних, постійних і загальних витрат від обсягів виробництва проілюстровано на рис. 5.10.

Зображення витрат у вигляді прямих ліній означає пряму залежність витрат від кількості виготовленої продукції і є певним припущенням. На практиці ці величини змінюються під впливом різних факторів. Так, наприклад, постійні витрати змінюються при зміні вартості устаткування, змінні - кваліфікації робочих. Відповідно і лінії не будуть прямими.

Зазначимо, що постійні витрати існують навіть тоді, коли фірма не виготовила жодної одиниці продукції і не обслужила жодного клієнта. На графіку - це лінія, паралельна лінії обсягу виробництва та реалізації продукції (рис. 5.10.А).

Залежно від ступеня усереднення виділяють: / повні витрати,

/ витрати, які входять до середньої собівартості.

На основі змінних і постійних витрат може бути розрахована середня собівартість одиниці продукції або повна собівартість одиниці продукції.

Собівартість одиниці продукції П) - це середня величина витрат на одиницю продукції.

З одного боку, середня собівартість продукції розраховується на основі повних витрат, поділених на обсяг виробництва:

Загальні змінні + Загальні постійні Середня Повні витрати витрати витрати

собівартість =-=-o (5.9)

одиниці продукції Обсяг виробництва Обсяг виробництва

З іншого боку, середня собівартість - це сума змінних і постійних витрат на одиницю продукції:

Середня Змінні витрати Постійні витрати

собівартість - .- + .- ,

одиниці продукції на одиницю продукції на одиницю продукції

ФВ

Сп = ЗВ + (5.10)

де ЗВ - змінні витрати на одиницю продукції; ФВ - постійні витрати; К - кількість одиниць продукції.

Наголосимо, що середня собівартість зменшується зі збільшенням обсягу виробництва, оскільки загальні постійні витрати залишаються незмінними і розподіляються на більшу

кількість одиниць продукції. Наведений нижче приклад показує, як змінюються середня собівартість і повні витрати зі зростанням обсягу виробництва.

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші