Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Історія arrow Історія України
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ПЕРЕДМОВА

У сучасному українському суспільстві помітно зростає, особливо серед молоді, інтерес до історії України, її здобутків і втрат, великих перемог і трагічних поразок. Сучасна молодь не лише приділяє увагу історичним подіям, явищам і фактам, а Й намагається проаналізувати їх, відшукати органічний зв'язок між ними, їх логічну послідовність та зробити висновки-узагальнення. Студенти прагнуть оволодіти законами історичного розвитку і творчо використовувати їх у практичній діяльності. Громадяни незалежної держави прагнуть дізнання дійсної історії Батьківщини, об'єктивних оцінок минулого, сучасних наукових інтерпретацій. І все це тому, що історія України - жива пам'ять її народу, нерукотворний відбиток його життя, захоплююча книга про подорож у минуле, де в розмаїтті змінюються картини далеких епох і недавніх подій. Життя все очевидніше підтверджує ту істину, що історія, як говорили древні, - наставниця життя, яка в перспективі виявляє постійну тенденцію повторюватися, атому є великою школою для творців сьогодення і майбутнього України.

Наявні видання з проблематики української історії висвітлюють багато важливих цигань, подають цінну інформацію про різні етапи становлення і розвитку українського етносу. Одначе студентам складно орієнтуватися в цьому розмаїтті наукової і науково-популярної літератури, скласти цілісне уявлення про обсяг і логіку подій, особливо визначальних, в просторі і часі української історії, самобутність національного розвитку і тісні зв'язки з іншими цивілізаціями і культурами, основні вектори історичних орієнтацій.

Посібник, який пропонується Вашій увазі, містить системний виклад визначальних подій української історії, подає науково виважені й коректні оцінки подій і явищ, розкриває місце і роль України в сучасному світі. Велика увага приділяється міжнародним відносинам України на різних етапах ц розвитку. Зміст посібника і його структура подані у відповідності з вимогами Болонського освітнього простору і кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

У посібнику наведено типову програму дисципліни та комплекс матеріалів для індивідуальної роботи студентів під час ЇЇ вивчення. Тематику дисципліни побудовано з урахуванням еволюції та сучасних тенденцій розвитку історичної науки, наявних організаційно-методичних підходів до її освоєння і використання.

Наведено змістовну інформацію, яка збагачує модулі посібника: плани семінарських занять, до яких додаються теми рефератів, завдання для самостійної роботи студентів. Видання містить систему поточного і підсумкового контролю знань, що включає: питання та завдання для поточної (модульної) перевірки знань студентів; тестові модульні завдання; перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни та входять до екзаменаційних білетів; зразок екзаменаційного білета. Посібник збагачують історичні документи, термінологічний словник та історична хронологія.

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів. Він може бути використаний викладачами гуманітарних дисциплін різного профілю, а також широким колом читачів, зацікавлених у вивченні історії України та її народу.

Загальні положення та програма дисципліни "ІСТОРІЯ УКРАЇНИ"

Нормативний курс "Історія України" є одним із складових компонентів соціогуманітарної підготовки фахівців. Даний курс передбачає вивчення студентами досвіду історичного минулого свого народу, закономірностей державотворчих, соціально-економічних і політичних процесів, що відбувалися на території України, а також перспектив становлення і розвитку української державності. Цей курс покликаний допомогти студентам усвідомити історичні корені свого народу, етапи його формування від Київської Русі до сучасної української незалежної держави. Викладання історії України подається у нерозривному зв'язку з історією інших країн та народів.

Викладання курсу "Історія України" і самостійне вивчення його студена-ми має пізнавальне та виховне значення, в якому закладено глибокий гуманістичний зміст. Виховне значення історії України передбачає формування національної свідомості, виховання у студентської молоді почуття патріотизму, активної громадянської позиції, почуття гордості за приналежність до українського народу. При розбудові незалежної нової держави потрібна і молода люди на, яка по новому мислить, але неупереджено і шанобливо ставиться до минулого свого народу. Саме курс "Історії України" є головним інструментом у формуванні фахівця з історичним мисленням, патріотичною, світоглядною, активною громадянською позицією.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>