Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банківський нагляд
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Контрольні запитання та завдання

 • 1. Назвіть основні симптоми банківських проблем.
 • 2. Які основні причини виникнення банківських проблем?
 • 3. Визначте порядок організації роботи з виявлення проблем у діяльності банківських установ та напрями їх подолання згідно з рекомендаціями Базельського комітету з питань банківського нагляду.
 • 4. Визначте порядок встановлення особливого режиму контролю за діяльністю банків.
 • 5. Який порядок застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства?
 • 6. Визначте порядок застосування Національним банком письмового застереження.
 • 7. Визначте порядок укладення з банком письмової угоди як заходу впливу за порушення банківського законодавства.
 • 8. Поясніть порядок видачі Національним банком розпоряджень.
 • 9. Назвіть випадки, в яких Національний банк має право видати розпорядження:
  • — про зупинення виплати дивідендів чи розподілу капіталу в будь-якій іншій формі;
  • — щодо встановлення для банків підвищених економічних нормативів;
  • — щодо підвищення резервів на покриття можливих збитків за кредитами та іншими активами;
  • — щодо обмеження, зупинення чи припинення проведення окремих видів здійснюваних банком операцій з високим рівнем ризику;
  • — щодо заборони надання бланкових (незабезпечених) кредитів;
  • — щодо накладання штрафів на банки;
  • — щодо тимчасової, до усунення порушення, заборони власнику істотної участі в банку використовувати право голосу придбаних акцій (часток, паїв);
  • — щодо тимчасового, до усунення порушення, відсторонення посадової особи банку від посади;
  • — щодо примусової реорганізації банку.
 • 10. Які є особливості застосування заходів впливу до банків за порушення, виявлені в діяльності філій банків?
 • 11. Назвіть підстави та визначте порядок призначення тимчасової адміністрації.
 • 12. Назвіть підстави та визначте порядок відкликання банківської ліцензії та ініціювання Національним банком процедури ліквідації банку.

Ситуаційні вправи

 • 1. Установою Національного банку України на підставі матеріалів інспекційної планової перевірки застосовано до банку письмове застереження. У письмовому застереженні Національний банк висловив банку своє занепокоєння станом його справ, указав на допущені порушення з метою їх усунення та конкретні заходи, яких йому необхідно вжити з метою уникнення ризикової банківської практики та запобігання порушенням нормативно-правових актів із банківської діяльності, установив строки їх усунення, зокрема, щодо:
  • — усунення порушень банком економічних нормативів;
  • — виправлення (коригування) фінансової звітності банку за результатами інспекційної планової перевірки.

Завдання

 • 1. Визначити порядок застосування Національним банком України до банків письмового застереження.
 • 2. Проаналізувати ситуацію та зробити висновок щодо застосування Національним банком України до банку письмового застереження.
 • 3. Пояснити, як повинен діяти банк після отримання письмового застереження Національного банку України.
 • 2. Установою Національного банку України на підставі матеріалів інспекційної планової перевірки надіслано до банку лист з вимогою щодо укладення письмової угоди за підписом керівника територіального управління Національного банку України, що містить обов'язкові умови, які банк зобов'язаний включити до письмової угоди. Зокрема, такі конкретні заходи, спрямовані на поліпшення фінансового стану та усунення виявлених порушень:
  • — складання та виконання графіків формування в повному обсязі резервних фондів і спеціальних резервів під активні операції банків;
  • — розроблення та запровадження положень щодо поліпшення практики кредитування;
  • — прийняття рішення про обмеження розміру кредитів, що надаються пов'язаним особам (інсайдерам) банку.

Завдання:

 • 1. Визначити порядок укладення Національним банком України письмової угоди з банком.
 • 2. Проаналізувати ситуацію та зробити висновок щодо застосування Національним банком України до банку листа з вимогою щодо укладення письмової угоди.
 • 3. Пояснити, яким чином повинен діяти банк після отримання листа з вимогою щодо укладення письмової угоди від Національного банку України.

Література

 • 1. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 р. № 2121-ІП (зі змін, та доп.) [Електронний ресурс].
 • 2. Про Національний банк України: Закон України від 20 травня 1999 р. № 679-ХІУ (зі змін, та доп.) [Електронний ресурс].
 • 3. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні: затв. пост. Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 р. Хе 368 (зі змін, та доп.) [Електронний ресурс].
 • 4. Методика розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні (до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні): схвалена пост. Правління Національного банку України від 18 червня 2003 р. № 264 (у ред. пост. Правління Національного банку України від 11 квітня 2005 р. № 125) [Електронний ресурс].
 • 5. Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України: затв. пост. Правління Національного банку України від 26 вересня 2006 р. № 378 (зі змін, та доп.) [Електронний ресурс].
 • 6. Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства: затв. пост. Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 р. № 369 (зі змін, та доп.) [Електронний ресурс].
 • 7. Положення про порядок накладення адміністративних штрафів: затв. пост. Правління Національного банку України від 29 грудня 2001 p. № 563 (зі змін, та доп.) [Електронний ресурс].
 • 8. Банківський нагляд : навч. посіб. / В.І. Міщенко, А.П. Яценюк, В.В. Коваленко та ін. — К.: Знання, 2004. — 406 с.
 • 9. Вовчак ОД. Банківський нагляд : навч. посіб. / О.Д. Вовчак, О.І. Скаско, A.M. Стасів. — Л. : Новий світ — 2000, 2005. — 472 с.
 • 10. Галасюк В. Оцінка майна банків, що ліквідуються, за ліквідаційною вартістю / В. Галасюк, В. Галасюк // Вісн. Нац. банку України. — 2005. — № 4. — С. 8.
 • 11. Любунь О.С. Банківський нагляд : підручник / О.С. Любунь, К.Є. Раєвський. — К.: Центр навч. літ-ри, 2005. — 416 с.
 • 12. Набок P. Аспекти, що можуть призвести до виникнення проблемного банку / Р. Набок // Вісн. Нац. банку України. — 2007. — №8. — С. 46—50.
 • 13. Раєвський К. Ліквідація банків. Організація процедури / К. Раєвський, М. Зубок // Вісн. Нац. банку України. — 2003. — №4. — С. 11—14.
 • 14. Раєвський К. Ліквідація банків. Оцінка та реалізація майна / К. Раєвський, М. Зубок // Вісн. Нац. банку України. — 2003. — №5. — С. 16—19.
 • 15. Раєвський К. Ліквідація банків. Повернення дебіторської заборгованості / К. Раєвський, М. Зубок // Вісн. Нац. банку України. — 2003. — № 8. — С. 16—19.
 • 16. Реорганізація та реструктуризація комерційних банків : навч. посіб. / В.І. Міщенко, A.B. Шаповалов, В.В. Салтинський та ін. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2002. — 216 с.
 • 17. Сарахман ОМ. Банківський нагляд : навч. посіб. / О.М. Сарахман, К.Є. Раєвський, О.І. Скаско. — Л. : ЛБІ НБУ, 2005. — 286 с.
 • 18. С те пане н ко А. Теорія і практика реорганізації та реструктуризації банків / А. Степаненко // Вісн. Нац. банку України. — 2004. — № 3. — С. 4—8.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші