Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Культурологія arrow Філософія родознавства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Методи дослідження Родоводу

Актуальність дослідження родоводу зумовлена потребами духовного діалогу поколінь, ґрунтовного пізнання національного культурно-історичного процесу як складової частини буття людства. Функціонування національної культури на рівні родинного середовища, де відбувається безпосереднє спілкування поколінь, має глибоке світоглядно-ціннісне, пізнавальне і виховне значення.

Вислів "вести рід (початок) від кого, з кого" тлумачиться у значенні "бути нащадком кого-небудь, походити від когось" (Фразеологічний словник української мови, 1991, кн. 1, с. 76).

Ступінь походження від загального предка засвідчує поняття "генеалогічне покоління" (діди—сини—внуки). Згадаймо проникливі слова Ліни Костенко:

І засміялась провесінь: — Пора!

За Чорним Шляхом, за Великим Лугом —

Дивлюсь: мій прадід, і пра-пра, пра-пра —

Усі ідуть за часом, як за плугом.

Досліджуючи родовід, необхідно пам'ятати, що генеалогія формується за чоловічою лінією (зберігається прізвище). За В.Далем, генеалогія — "наука родословна, родословіє"; "рахунок або розпис родового походження" (Даль, т. 1,1978, с. 348; 1980, т. 4, с. 10).

Давні традиції шанування предків має Китай. Гідним для родини вважається відтворення свого роду до 30—40 поколінь. У сім'ї традиційно наслідуються ремесла, зокрема ткацтво, вишивка по шовку, вишивка сріблом, оздоблення одягу; використовуються орнаментальні візерунки, мотиви тварин, риб, птахів, драконів та ін. У країні створюється генний банк малих етнічних груп і національних меншин.

В арабському світі звичай кривавої помсти зобов'язує переслідувати рід кривдника до п'яти поколінь.

Поняття "метод".

Осмислення буття роду зумовлюють певні методи. У філософському розумінні метод (грец. methodos — шлях дослідження або пізнання, теорія, вчення) — це спосіб побудови й обґрунтування системи філософського знання; сукупність прийомів практичного і теоретичного освоєння дійсності. За поширеною класифікацією, методи поділяються на філософські та спеціально-наукові. Філософські методи дослідження — універсальні, вони опосередковуються іншими методами, які конкретизують пізнання певного напряму науки (предмета). Наприклад, історизм як універсальний метод розробляється філософією і своєрідно відбивається в різних науках, у тому числі генеалогії. До універсальних методів належать також спостереження, бесіда, анкетування тощо. Загальнонаукове значення для генеалогічних досліджень мають такі методи: порівняння, аналіз і синтез, ідеалізація, узагальнення.

Метод пов'язаний з методологією (від метод і грец. logos — слово, поняття, знання), яка становить систему принципів і способів організації та побудови теоретичної і практичної діяльності, а також вчення про цю систему. З розвитком виробництва, техніки, мистецтва, науки і культури методологія постає предметом спеціальної теоретичної рефлексії (пізньолат. reflexes— обернення назад), формою якої є передусім філософське осмислення принципів організації і регуляції пізнавальної діяльності, виділення у ній умов, структури і змісту знання та шляхів, що ведуть до істини. Так, Геракліт "багатознання" протиставляв розуму як способу пізнання діалектики світобудови — всезагального логосу, відмінного від численних ненадійних знань, отримуваних через "гадки", легенди та ін.

Проблеми методу і методології розробляли Сократ, Платон, Аристотель. За Сократом, першочергове значення має діалектична природа мислення, спільний пошук істини у процесі зіставлення різних уявлень, понять, їх порівняння. Цікаво, що вчення про перехід від непевних уявлень до виразних загальних понять Сократ розглядав як метод удосконалення мистецтва жити.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші