Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Про нас
Правила користування
Політика конфіденційності
Угода користувача
Політика Cookies
Контакти
 
Головна arrow Психологія arrow Загальна психологія
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Філогенетичні та онтогенетичні фактори формування свідомості

Філогенез - процес становлення психічних структур в ході біологічної еволюції виду або соціокультурної історії людства в цілому

Людина народжується без сформованої свідомості, маючи лише потенціал для її становлення. Також ця психологічна категорія виникала і вдосконалювалась поступово з розвитком людства тобто є продуктом його суспільно-історичного розвитку. Згідно теорії О. М. Леонтьєва, найважливішою детермінантою формування свідомості стала специфічна трудова діяльність, що підпорядкована суспільним зв'язкам і відносинам. Саме завдяки праці людей у їх психіці виникає специфічна форма відображення дійсності - свідомість. По ходу її становлення ускладнюється мислення людини, сприяючи розвиткові мовлення та відповідно складних форм інтелектуальної діяльності. Мова-необхідна умова виникнення свідомості. Усвідомлювати - означає відображати об'єктивну дійсність за допомогою об'єктивованих в слові суспільно вироблених узагальнених значень.

Свідомість також не дається людині від народження; з'явившись на світ, дитина ще не здатна відразу відокремлювати образ світу від само сприймання. Однак мозок має потенціал для цього, тому біологічний фактор виступає основою для формування свідомості.

Онтогенез - процес індивідуального розвитку людини

Онтогенетичні фактори формування свідомості

Рис. 1.4.5. Онтогенетичні фактори формування свідомості

Потрапляючи до суспільних умов існування, дитина починає засвоювати цивілізаційний досвід, і таким чином соціальне середовище як наступний фактор є джерелом формування свідомості, що забезпечує її зміст. Паралельно спрацьовує й активність самої особистості, що виражається в діяльності.

Тільки вияви та взаємодія всіх трьох факторів забезпечують формування свідомості, а відтак і особистості.

Література до розділу

 • 1. Айсмонтас Б. Б. Общая психология. Схемы. - М.: Владос пресс, 2003. - 288 с.
 • 2. Бондарчук Е. И., Бондарчук Л. И. Основы психологии и педагогики: Курс лекций. - К.: МАУП, 2002.- 168 с.
 • 3. ВарійМ.Й. Психологія.: Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 288 с.
 • 4. Гамезо М.В., ДомашенкоИ. А. Атлас по психологии. - М., 1986.
 • 5. Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию. Курс лекций. - М.: ЧеРо, при участии издательства Юрайт, 2002.-
 • 336.
 • 6. Дубровина И. В., Данилова Е. Е., Прихожан А. М. Психология.- М.: Изд.центр Академия, 1999. - 464 с.
 • 7. Журавська Л. М. Соціально-психологічний тренінг: розвиток якостей особистості працівників сфери туризму. - К.: Видавничий Дім Слово, 2006. - 312 с.
 • 8. Загальна психологія / За ред. акад. Максименка С. Д. - Вінниця: Нова Книга, 2004.
 • 9. Загальна психологія / За ред. М'ясоїда П.А. - К.: Вища школа, 2001.
 • 10. Загальна психологія./Скрипченко О., Долинська Л., Ого-роднійчук З. та ін. - К.: АПН, 2002-464 с.
 • 11. Зинченко В. П. Миры сознания и структура сознания//Вопросы психологии. - 1991. - № 4.
 • 12. Коломинский Я. Л. Человек: психология. - М.: Просвещение, 1986.
 • 13. КрутецкийВ. А. Психология. - М.: Просвещение, 1986.
 • 14. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М.,
 • 1977.
 • 15. Маклаков А. Г. Общая психология. - СПб.: Питер, 2001. -
 • 592 с.
 • 16. Максименко С. Д., Соловієнко В. О. Загальна психологія. -

К., 2000.

 • 17. М'ясоїд П. А. Задачі з курсу загальної психології: Навч. посіб. - К.: Вища школа, 2000.- 183 с.
 • 18. Немов Р. С. Психология.В трех книгах. Книга 1. - М.: Вла-дос, 1999.
 • 19. Психология. Словар./Под ред. Петровского А. В., Ярошевского М. Г. - М.: Политиздат, 1990. - 494 с.
 • 20. Психологія. За ред. Трофімова Ю. Л.- К.: Либідь, 2000.
 • 21. Фрейд З. Психология бессознательного. - М., 1989.
 • 22. Хьел Л., Зиглер Д. Теории личности. - СПб.: Питер, 1999.
 • 23. Чуприкова Н. И. Психика и сознание как функции мозга. - М.: Просвещение, 1985.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>