Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємств
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Земельний кадастр

Якість землі неоднакова як за регіонами країни, так і в її межах, тому виникає необхідність їх оцінки. Це й інші питання вирішує земельний кадастр. Він призначений для забезпечення необхідною інформацією органів державної влади та органів місцевого самоврядування, зацікавлених підприємств, установ і організацій, а також громадян з метою регулювання земельних відносин, раціонального використання й охорони земель, визначення розміру плати за землю та цінності земель у складі природних ресурсів, контролю за використанням і охороною земель, економічного й екологічного обґрунтування бізнес-планів і проектів землеустрою.

Державний земельний кадастр - це єдина державна система земельно-кадастрових робіт, яка встановлює процедуру визнання факту виникнення або припинення права власності та права користування земельними ділянками, містить сукупність відомостей і документів про місце розташування та правовий режим цих ділянок, їх оцінку, класифікацію земель, кількісну та якісну характеристику, розподіл серед власників землі й землекористувачів. Отже, під земельним кадастром розуміють сукупність науково обґрунтованих відомостей про землю як засіб виробництва в сільському господарстві, спрямованих на підвищення ефективності її використання.

Державний земельний кадастр містить відомості про землю. Основними з них є такі.

Бонітування ґрунтів - це порівняльна оцінка їх якості за основними природними властивостями, які мають сталий характер і суттєво впливають на врожайність сільськогосподарських культур, вирощуваних у конкретних природноклі-матичних умовах. Воно визначається за 100-бальною шкалою, і найвищий бал мають ґрунти з кращими властивостями, що володіють найбільшою природною продуктивністю.

Державна реєстрація земельних ділянок проводиться у складі державного реєстру, є оформленням юридичного права на користування землею.

Облік кількості та якості земель відображає відомості, які характеризують кожну земельну ділянку за площею та складом угідь, земельні угіддя - за природними властивостями, що впливають на їх родючість, а також за ступенем забруднення ґрунтів.

Економічна оцінка земель - це оцінка землі як природного ресурсу і засобу виробництва в сільському господарстві за показниками, що характеризують продуктивність земель, ефективність їх використання та дохідність з одиниці площі. Економічна оцінка різного призначення визначається для порівняльного аналізу ефективності їх використання. Дані економічної оцінки земель є основою грошової оцінки земельної ділянки різного цільового призначення. Грошова оцінка земельних ділянок визначається На орендній основі за методикою яка затверджується Кабінетом Міністрів України і може бути, залежно від призначення, нормативною або експертною. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для визначення розміру земельного податку, економічного стимулювання раціонального використання й охорони земель, визначення втрат сільськогосподарського виробництва тощо. Експертна оцінка необхідна для укладання цивільно-правових угод щодо земельних ділянок.

Показники і шляхи поліпшення використання землі

Використання землі в Україні платне, і об'єктом плати за землю є земельна ділянка. 3 огляду на це, використання землі повинно супроводжуватися зростанням ефективності. Під економічною ефективністю використання землі необхідно розуміти ступінь ведення на ній господарської діяльності, що характеризується виходом продукції з одиниці земельної площі й обсягом затрат на її виробництво.

Земельний кодекс передбачає економічне стимулювання раціонального використання й охорони земель внаслідок надання податкових і кредитних пільг громадянам та юридичним особам, котрі здійснюють за власні кошти заходи, передбачені загальнодержавними та регіональними програмами використання й охорони земель. Можуть виділятися кошти з державного або місцевого бюджету громадянам та юридичним особам для відновлення попереднього стану земель, порушених не з їх вини. Суб'єкти господарювання звільняються від сплати за земельні ділянки, що перебувають на стадії сільськогосподарського освоєння або поліпшення їх стану, згідно з державними та регіональними програмами, та отримують компенсації з бюджетних коштів як недоотримання доходу в зв'язку з тимчасовою консервацією деградованих і малопродуктивних земель, що стали такими не з їх вини.

Ефективність використання землі в аграрних підприємствах визначається системою натуральних і вартісних показників. Основним натуральнім показником, що характеризує ефективність використання землі в рослинництві, є урожайність, яка визначається за формулою:

На практиці використовують натуральні показники виробництва тваринницької продукції з розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь або на 100 га ріллі. Проте з допомогою натуральних показників не можна узагальнити рівень ефективності використання землі загалом у підприємстві. Для цього використовують вартісні показники і визначають суму одержаної валової продукції, товарної продукції, чистого доходу або прибутку в розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь чи 100 га ріллі.

Основним шляхом підвищення ефективності використання землі є послідовна інтенсифікація, оскільки вона, відповідно до незмінної площі, дає можливість збільшити валове виробництво продукції за рахунок збільшення виходу її з одиниці земельної площі. Розв'язання цієї проблеми пов'язане не лише з додатковими вкладеннями, а й з удосконаленням технології та організації виробництва. Основними заходами підвищення ефективності використання землі є:

  • - збільшення площ земель, які використовують у сільському господарстві;
  • - меліорація земель;
  • - запровадження нових ґрунтозахисних систем землеробства;
  • - захист ґрунтів від ерозії і деградації;
  • - освоєння науково обґрунтованих сівозмін;
  • - запровадження інтенсивних технологій, науково обґрунтованих систем удобрювання й інтегрованого захисту рослин від хвороб, шкідників і бур'янів, запровадження нових форм організації праці та виробництва.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші