Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит: організація і методика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

МЕТОДИКА АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА КРИТЕРІЇ ЇЇ ОЦІНЮВАННЯ

Завдання аудиту з перевірки фінансової звітності

Одним із найбільш відповідальних моментів під час проведення аудиту є перевірка фінансової звітності. До фінансової звітності відносять: комплекс документації, в якій відображають фінансово-господарську діяльність підприємства. Дана документація є об'єктом перевірки під час аудиту. Основні завдання витікають з того, що випливають більш реальні результати роботи об'єкта.

Виходячи зі структури фінансової звітності, можна зробити висновок про те, що основними завданнями з її перевірки є:

* виявлення наявності фінансової звітності;

* виявлення відповідності форм звітності встановленим вимогам;

* перевірка взаємозв'язку різних даних, показаних у формах фінансової звітності;

* детальне вивчення показників звітності за окремими напрямками залежно від тематичної характеристики форми.

Наприклад, до завдань перевірки форми № 1 "Баланс" включають:

 • - належність та величину активів і пасивів;
 • - ліквідність підприємства;
 • - платоспроможність та ін.

Під час перевірки форми № 2 "Звіт про фінансові результати" вивчають:

* виручку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

 • o величину податку на додану вартість і акцизний збір;
 • o валовий прибуток;
 • o фінансові результати від операційної діяльності;
 • o фінансові результати від звичайної діяльності;
 • o чистий прибуток (збиток);
 • o порівнювані елементи операційних витрат.

Під час перевірки форми № 3 "Звіт про рух грошових коштів" установлюють:

 • - рух коштів у результаті операційної діяльності;
 • - рух коштів у результаті інвестиційної діяльності;
 • - рух коштів у результаті фінансової діяльності.

Під час перевірки форми № 4 "Звіт про власний капітал" виявляють результати руху власного капіталу: статутного, пайового, додаткового, іншого додаткового, резервного, нерозподіленого прибутку, неоплаченого та вилученого.

Основними завданнями перевірки форми № 5 "Примітки до річної фінансової звітності" є вивчення:

 • o руху нематеріальних активів та нарахування амортизації за даною групою;
 • o руху основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, а також нарахування амортизації за даними групами;
 • - руху капітальних та фінансових інвестицій;
 • o утворення доходів і витрат;
 • o залишків грошових коштів;
 • o руху забезпечення резервів;
 • o зміни вартості запасів;
 • o наявності дебіторської заборгованості;
 • o розміру нестач і втрат від псування цінностей.

За даними статистичної звітності (форми № 50 с.-г.) "Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств" визначають обсяг виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції, витрати на основне виробництво, вартість активів і середню облікову чисельність працівників, наявність сільськогосподарських угідь, структуру виробничої собівартості за видами сільськогосподарської продукції.

Під час аналізу спеціалізованої форми статистичної звітності сільськогосподарських підприємств № 50 с.-г. вивчають:

 • - повноту заповнення форми;
 • - наявність усіх необхідних розділів ("Виробництво і реалізація сільськогосподарської продукції", "Витрати на основне виробництво",

"Вартість активів і середньооблікова чисельність працівників", "Землекористування протягом звітного року", "Структура виробничої собівартості за видами сільськогосподарської продукції").

Виходячи з обумовленої направленості показників даної форми, вивчають і окремі завдання щодо їх перевірки.

За формою № 50 с.-г. можна вивчити обсяг виробництва продукції та продуктивності праці. Наприклад, валову продукцію сільського господарства у зіставних цінах, середньорічну чисельність працівників для обчислення продуктивності праці. Крім того, за таблицею можна визначити валовий дохід підприємства та витрати на основне виробництво (рослинництво і тваринництво).

За формою № 50 с.-г. можна встановити обсяг реалізації сільськогосподарської продукції за видами. При цьому в таблицях 1 і 2 вказується кількість продукції в натурі, виробнича собівартість сільськогосподарської продукції, виручка від реалізації.

За даними форми № 50 с.-г. визначають собівартість продукції рослинництва і тваринництва для подальшого аналізу. У формі № 50 с.-г. у розділі "Продукція рослинництва" показники представлені в такій послідовності:

 • o назва продукції;
 • o зібрана площа, га;
 • o виробництво продукції, ц;
 • o виробнича собівартість, тис. грн;
 • o прямі затрати праці на продукцію усього (тис. люд.-год.);
 • o реалізація продукції (робіт, послуг).

Аналогічні показники представлені у формі № 50 с.-г. "Продукція тваринництва".

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші