Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банківський нагляд
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Заборона надавання бланкових кредитів.

Розпорядження Національного банку щодо заборони надавання бланкових (незабезпечених) кредитів може видаватися:

 • — банкам, у яких обсяг негативно класифікованих активів перевищує 10 % суми активів, за якими мають оцінюватися ризики та формуватися страхові резерви;
 • — банкам, що не сформували резерви під кредитні ризики та інші активні операції в достатньому обсязі;
 • — банкам, що порушують норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) або норматив (коефіцієнт) співвідношення регулятивного капіталу до сумарних активів (НЗ).

Рішення про заборону надання бланкових кредитів приймає Комісія Національного банку за результатами планової або позапланової інспекційної перевірки та на підставі пропозицій відповідних територіальних управлінь Національного банку (відповідного структурного підрозділу банківського нагляду Національного банку).

Накладання штрафів на банки.

Національний банк має право накладати на банки штрафи в розмірі не більше ніж 1 % від суми зареєстрованого статутного фонду в разі допущення ними порушень, зокрема таких:

 • — порушення порядку, строків і технології виконання операцій, що встановлені нормативно-правовими актами Національного банку;
 • — неподання документів на письмову вимогу вповноважених працівників Національного банку, а також приховування рахунків, документів, активів тощо;
 • — подання недостовірної інформації та звітності, а також неподання або несвоєчасне їх подання;
 • — невиправлення звітності в порядку, встановленому Національним банком;
 • — недотримання банком нормативу обов'язкового резервування протягом календарного року;
 • — порушення економічних нормативів регулювання діяльності банків;
 • — невиконання (неналежне виконання) вимог банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;
 • — порушення вимог нормативно-правових актів Національного банку щодо залучення коштів на умовах субординованого боргу до капіталу банку та дострокового його погашення;
 • — недотримання банком розміру резервування коштів за залученими уповноваженим банком депозитами і кредитами (позиками) в іноземній валюті від нерезидентів.

Штраф за порушення порядку, строків і технології виконання операцій, що встановлені нормативно-правовими актами Національного банку, накладається на банки:

 • — за перше порушення протягом календарного року — у розмірі 0,01 % від суми зареєстрованого статутного фонду банку;
 • — за друге однотипне порушення протягом календарного року
 • — у розмірі 0,05 % від суми зареєстрованого статутного фонду банку;
 • — за третє і подальші однотипні порушення протягом календарного року — у розмірі 0,1 % від суми зареєстрованого статутного фонду банку.

Загальна сума штрафів за однотипні порушення порядку, строків і технології виконання банківських операцій, що встановлені нормативно-правовими актами Національного банку, що нарахована за місяць (у якому допущені порушення), не може становити більше ніж один відсоток від суми зареєстрованого статутного фонду банку.

Штраф за неподання документів на письмову вимогу вповноважених працівників Національного банку, а також приховування рахунків, документів, активів тощо накладається на банки:

 • — за перше порушення протягом календарного року — у розмірі 0,05 % від суми зареєстрованого статутного фонду банку;
 • — за друге і подальші порушення протягом календарного року
 • — у розмірі 0,1 % від суми зареєстрованого статутного фонду банку. Загальна сума штрафів за неподання документів на письмову вимогу вповноважених працівників Національного банку, а також приховування рахунків, документів, активів тощо, що нарахована за місяць (в якому допущені порушення), не може становити більше ніж 1 % від суми зареєстрованого статутного фонду.

Штраф за подання недостовірної інформації та звітності, а також неподання або несвоєчасне їх подання накладається на банки:

 • — за перше порушення протягом календарного року — у розмірі 0,01 % від суми зареєстрованого статутного фонду банку;
 • — за друге порушення протягом календарного року — у розмірі 0,02 % від суми зареєстрованого статутного фонду банку;
 • — за третє і подальші порушення протягом календарного року
 • — у розмірі 0,05 % від суми зареєстрованого статутного фонду банку.

Загальна сума штрафів (нарахована за місяць, у якому допущені порушення) за подання недостовірної інформації та звітності, а також неподання або несвоєчасне їх подання, не може становити більше ніж 1 % від суми зареєстрованого статутного фонду банку.

Штраф за невиправлення звітності в порядку, встановленому Національним банком, накладається на банки:

 • — за перше порушення протягом календарного року — у розмірі 0,03 % від суми зареєстрованого статутного фонду банку;
 • — за друге і подальші порушення протягом календарного року — у розмірі 0,05 % від суми зареєстрованого статутного фонду банку.

Загальна сума штрафів за невиправлення звітності у порядку, встановленому Національним банком, що нарахована за місяць (у якому допущені порушення), не може становити більше ніж 1 % від суми зареєстрованого статутного фонду.

Штраф за недотримання банком нормативу обов'язкового резервування протягом півріччя накладається на банки за другий випадок порушення в розмірі ставки "овернайт" під забезпечення від суми недорезервування, але не більше 1 % від суми зареєстрованого статутного фонду банку.

Штраф за недотримання банком розміру резервування коштів за договором про залучення уповноваженим банком депозиту, кредиту (позики) в іноземній валюті від нерезидента накладається на банк за кожний випадок порушення в розмірі суми коштів недорезервування за такою операцією, розрахованою за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день вчинення порушення, але не більше 1 % від суми зареєстрованого статутного фонду банку.

Штрафи за кожний випадок порушення економічних нормативів накладаються на банки:

 • — за щоденне порушення нормативу максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10). Накладення штрафу за порушення цього нормативу здійснюється за кожен випадок його порушення, допущений у звітному місяці;
 • — за порушення таких нормативів, що розраховуються за середньозваженою величиною за місяць: нормативу миттєвої ліквідності (Н4); нормативів інвестування (Н11, Н12). За нормативами, які розраховуються на підставі середньозваженої величини за місяць, одним порушенням уважається порушення нормативів, що розраховуються як середньозважена величина за місяць;
 • — за порушення таких нормативів, що розраховуються за щодекадним розрахунком на II, 21 число звітного місяця та на 1 число наступного за звітним місяця: поточної ліквідності (Н5); короткострокової ліквідності (Н6). За нормативами поточної та короткострокової ліквідності кожним випадком порушення є порушення нормативу станом на 11, 21 число звітного місяця або на 1 число наступного за звітним місяця.

Штраф за порушення нормативів миттєвої ліквідності (Н4), поточної ліквідності (Н5), короткострокової ліквідності (Н6) накладається на банки в таких розмірах (окремо за кожним нормативом):

 • — за перше порушення протягом календарного року — в розмірі 0,1 % від суми зареєстрованого статутного фонду банку;
 • — за друге порушення протягом календарного року — в розмірі 0,2 % від суми зареєстрованого статутного фонду банку;
 • — за третє і подальші порушення протягом календарного року
 • — в розмірі 0,5 % від суми зареєстрованого статутного фонду банку.

Штраф за порушення нормативів миттєвої ліквідності (Н4), поточної ліквідності (Н5), короткострокової ліквідності (Нб), що розраховуються як середньозважена величина за місяць, накладається на банки в таких розмірах (окремо за кожним нормативом):

 • — за перше порушення протягом календарного року — в розмірі 0,05 % від суми зареєстрованого статутного фонду банку;
 • — за друге порушення протягом календарного року — в розмірі 0,1 % від суми зареєстрованого статутного фонду банку;
 • — за третє і подальші порушення протягом календарного року
 • — в розмірі 0,5 % від суми зареєстрованого статутного фонду банку.

Загальна сума штрафів за порушення нормативів ліквідності, що нарахована за місяць (в якому допущені порушення), не може становити більше ніж 1 % від суми зареєстрованого статутного фонду банку.

Штраф за порушення нормативів інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11) і загальної суми інвестування (Н12), що розраховуються як середньозважена величина за місяць, накладається на банки в таких розмірах (окремо за кожним нормативом):

 • — за перше порушення протягом календарного року — в розмірі 0,1 % від суми зареєстрованого статутного фонду банку;
 • — за друге порушення протягом календарного року — в розмірі 0,2 % від суми зареєстрованого статутного фонду банку;
 • — за третє і подальші порушення протягом календарного року
 • — в розмірі 0,5 % від суми зареєстрованого статутного фонду банку.

Загальна сума штрафів за порушення нормативів інвестування, що нарахована за місяць (в якому допущені порушення), не може становити більше ніж 1 % від суми зареєстрованого статутного фонду.

Штраф за порушення банком значення ліміту загальної довгої валютної позиції банку (Л13-1) / ліміту загальної короткої валютної позиції банку (ЛІ3-2) накладається на банк у розмірі від 10 000 тис. грн до 1 % від суми зареєстрованого статутного фонду банку адекватно допущеному порушенню (окремо за кожним лімітом).

Одним порушенням уважається:

 • — допущене у звітному місяці порушення значення відповідного ліміту, що розраховується на підставі середньоарифметичної величини відповідної загальної відкритої валютної позиції за звітний період;
 • — допущене щоденне порушення значення відповідного ліміту. Порушенням установленого Національним банком значення

ліміту загальної (довгої/короткої) валютної позиції банку (Л 13*1, Л13-2) вважається перевищення банком значення відповідного ліміту більше ніж на чотири базисних пункти (чотири сотих частини процента).

Загальна сума штрафів за порушення встановлених Національним банком значень лімітів загальної (довгої/короткої) відкритої валютної позиції (ЛІ8-1, Л13-2), що нарахована за місяць (у якому допущені порушення), не може становити більше ніж 1 % відсоток ВІД суми зареєстрованого статутного фонду банку.

Штраф за невиконання (неналежне виконання) банками вимог банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, накладається на банки за кожне порушення в розмірі 0,01 % від суми зареєстрованого статутного фонду банку.

Загальна сума штрафів за однотипні порушення, виявлені перевіркою, не може становити більше ніж 1 % від суми зареєстрованого статутного фонду.

Штраф за порушення вимог щодо порядку залучення коштів на умовах субординованого боргу або його дострокового повернення накладається на банки в розмірі 0,1 % від розміру зареєстрованого статутного фонду банку.

Розрахунок суми штрафів здійснюється за кожним фактом допущених порушень, що зазначені в цій главі, а накладення штрафів за ці порушення здійснюється протягом шести місяців з дня виявлення порушення.

Рішення про накладення штрафів на банки приймає Комісія Національного банку або Комісія Національного банку при територіальному управлінні (у межах повноважень, визначених відповідним рішенням Комісії Національного банку). Рішення Комісії Національного банку (Комісії Національного банку при територіальному управлінні) про накладення штрафу на банк має містити перелік виявлених порушень з посиланням на нормативно-правові акти Національного банку та документи, що підтверджують факт порушення. Рішення Комісії Національного банку про накладення штрафу на банк надсилається відповідному територіальному управлінню Національного банку не пізніше наступного робочого дня після його прийняття.

Територіальне управління Національного банку (структурний підрозділ банківського нагляду центрального апарату, що безпосередньо здійснює нагляд за банком) протягом п'яти робочих днів з дня отримання (прийняття) рішення Комісії Національного банку (або рішення Комісії Національного банку при територіальному управлінні) про накладення штрафу має надіслати банку це рішення із супровідним листом, що містить розрахунок суми штрафу та пропозицію до банку-порушника про добровільну сплату нарахованої суми штрафу протягом трьох робочих днів, починаючи з наступного дня після отримання банком цього рішення.

Якщо нараховану суму штрафу не буде перераховано банком-по-рушником у зазначений строк, то штраф стягується шляхом подання відповідним територіальним управлінням Національного банку (юридичною службою центрального апарату) до господарського суду позовної заяви.

Штрафи не накладаються на банки, що є критично недокапіталізованими. У разі незастосування штрафів з метою забезпечення виправлення ситуації або запобігання подальшим порушенням чи подальшій втраті банком своїх активів Національний банк має застосовувати інші адекватні (більш жорсткі) заходи впливу. Штрафні санкції до банку можуть не застосовуватися в таких випадках:

 • — якщо застосування штрафів не вплинуло на усунення банком порушень економічних нормативів та якщо такі порушення відбуваються систематично, а саме: економічні нормативи, що розраховуються за середньозваженою величиною за місяць, порушуються протягом чотирьох місяців поспіль або шість разів протягом календарного року; економічні нормативи, які розраховуються за кожний випадок порушення, порушуються щодня протягом місяця або через певний проміжок часу протягом чотирьох місяців;
 • — якщо стягнення штрафу спричинить суттєве погіршення фінансового стану банку — неспроможність банку своєчасно виконувати зобов'язання перед своїми клієнтами або становитиме загрозу інтересам вкладників і кредиторів;
 • — за третє та подальші порушення в поточному році порядку, строків і технології виконання банківських операцій, що встановлені нормативно-правовими актами Національного банку щодо одного виду банківської операції;
 • — за повторне та подальші в поточному році випадки подання недостовірної інформації та звітності, що встановлені нормативно-правовими актами Національного банку, а також неподання або несвоєчасне їх подання — щодо однієї і тієї самої форми звітності чи інформації або невиправлення звітності в порядку, встановленому Національним банком.

Про доцільність незастосування такого заходу впливу, як накладення штрафу (або розстрочення чи відстрочення строку сплати штрафу) територіальне управління Національного банку повідомляє відповідний структурний підрозділ банківського нагляду Національного банку з обґрунтуванням підстав.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші