Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Туризм arrow Маркетинг туристичного бізнесу
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Формування асортиментної політики готельного комплексу

Структура асортиментів пропонованих на ринку готельних продуктів повинна регулярно аналізуватися, для того щоб визначити, які продукти на якій стадії свого життєвого циклу перебувають і яку ринкову позицію займають.

Цей аналіз здійснюється за допомогою вивчення показників просування турпродукту, кожної займаної ним частки ринку, величини витрат на їхнє виробництво й просування, рівня рентабельності.

Вивчення стадій життєвого циклу продуктів дає можливість збалансувати пропозицію, тому що орієнтація тільки на нові готельні продукти або, навпаки, стійка прихильність до "старого" продукту не принесе гарного фінансового результату. Продуктова пропозиція готелів повинна складатися із широкого спектра продуктів, що перебувають на різних етапах життєвого циклу (впровадження, росту, зрілості й спаду). Такий продуктовий ряд; практично універсальний, тому що відповідає запитам різних груп і споживачів і гарантує готелям стабільність і стійке положення на ринку. Разом з тим структура готельної пропозиції повинна бути збалансована з погляду одержання доходів від різних продуктів, а також з орієнтацією на групи споживачів, що віддають перевагу цим продуктам.

Діяльність готельних комплексів з формування асортиментів своїх продуктів є асортиментною політикою комплексу. Асортиментна політика - це визначення набору видів і різновидів продуктів, які найкраще забезпечують економічну ефективність й конкурентоздатність діяльності комплексу.

Під структурою асортиментів готельних продуктів розуміють питому вага кожного готельного продукту в загальному асортименті.

Дослідження структури готельних асортиментів необхідне для успішної сегментації ринку й позиціонування готельних комплексів. Так, наприклад, у курортних готелях більшу частину послуг будуть становити оздоровчі послуги, у міських готелях - екскурсійні та інші готельні продукти.

Маркетингова концепція формування асортиментів базується на раціональній розмаїтості продуктів, однак готельні продукти варто систематизувати в групи:

 • o основна - продукти, що приносять основний прибуток й перебувають у стадії росту;
 • o підтримуюча - продукти, що стабілізують доходи й перебувають у стадії зрілості;
 • o стратегічна - продукти, які повинні полегшити майбутні турпродукти, що впроваджуються на ринок;
 • o тактична - продукти, спрямовані на стимулювання продажу основних груп і тих, що перебувають, як правило, у старості й зрілості;
 • o перспективна - нові готельні продукти, що перебувають на стадій апробації.

Важливим підходом є раціональне сполучення всіх представлених груп, але питома вага продуктів основної групи повинна бути самою значною (70-80 %). Однак співвідношення асортиментних груп залежить від обраної готелем маркетингової стратегії,

Нові готельні продукти, особливості їхнього впровадження на ринок

Кожен готельний комплекс, що розраховує на ринковий успіх, прагне до розробки готельних продуктів з високою споживацькою цінністю. Звичайно це нові продукти, що несуть якісно нові можливості для споживачів.

Як відомо, кожний готельний продукт проходить певний життєвий цикл, що охоплює всі стадії, починаючи зі "створення", тобто з виходу на ринок, і закінчуючи "спадом" і залишенням ринку. Дослідження життєвого циклу з точки зору нового готельного продукту необхідне, тому що готель повинен по можливості точно визначити, коли розробка нового готельного продукту стає першочерговою проблемою і коли варто кардинально змінювати всю свою продуктову стратегію.

Будь-який готель, що приступає до істотного відновлення своєї пропозиції, може обрати один з варіантів:

 • - купити інформацію про новий продукт за контрактом або ліцензією;
 • - розробити новий продукт;
 • - модифікувати освоєний продукт;
 • - залучити партнерів для розробки нового продукту.

На практиці може бути використаний кожний із запропонованих варіантів, однак розробляти нові торговельні марки під силу тільки великим готельним структурам і корпораціям. У зв'язку з цим можна відзначити, що корпоративні нові готельні продукти використовуються всіма готелями, що належать до корпорації. Розробка нового готельного продукту містить у собі наступні етапи:

 • 1) пошук ідей;
 • 2) відбір ідей;
 • 3) розробка задуму продукту і його перевірка;
 • 4) розробка стратегії маркетингу;
 • 5) бізнес-аналіз маркетингових можливостей;
 • 6) розробка продукту;
 • 7) випробування продукту в ринкових умовах.

Для розробки нового готельного продукту слід здійснювати пошук нових ідей з урахуванням конкуренції. Доцільно формувати "банк ідей", збираючи й узагальнюючи різноманітну інформацію, що відображає суть питання й отриману як із зовнішніх, так і внутрішніх джерел. Насамперед, це професійні періодичні видання, наукова й навчальна література, Інтернет, результати соціологічних досліджень, монографії фахівців в області індустрії готельних комплексів, аналітичні й кон'юнктурні огляди, матеріали готельних ярмарків, виставок, конференцій та ін.

Пошук ідей звичайно результативний, однак всі зазначені ідеї одноразово не можуть бути використані, тому необхідно обрати одну або кілька ідей продуктів-новинок. Для цього необхідно розглядати виділені ідеї на "круглих столах", нарадах фахівців, засіданнях секцій. При відборі ідей продуктів-новинок необхідно подумати про сумісність цих продуктів з номенклатурою вже існуючих продуктів.

Обрані ідеї необхідно представити у вигляді цілісної концепції (задуму) продукту.

На цьому етапі варто чітко визначити:

 • - ідею нового готельного продукту - задум продукту, комплекс вигід, які можна запропонувати готельній клієнтурі;
 • - концепцію продукту - логічно вибудувану версію нового продукту;
 • - імідж продукту - образ нового готельного продукту, що забезпечує сприйняття споживачами реального або потенційного продукту.

Наступним етапом є розробка стратегії маркетингу, що охоплює розробку планованої позиції продукту, обсягу продажу, частку ринку, плановану ціну нового продукту, цільовий прибуток і особливості комплексу маркетингу.

Після визначення маркетингової стратегії, готельний комплекс повинен оцінити привабливість нового продукту з точки зору економічних показників, тобто фактично скласти бізнес-план, причому спочатку необхідно скласти чітке уявлення про ринок готельних продуктів і співвідношення його зі своїми цілями в бізнесі. Бізнес-план повинен включати в себе, прогноз продажу, витрати й прибутки, систему виділених економічних показників, представлених у першому наближенні. Складаючи бізнес-план, бажано представити кілька прогнозних сценаріїв: оптимістичний, песимістичний і реальний. Такий підхід необхідний для розробки варіантів вирішення проблем, які можуть виникнути при виробництві й просуванні нового продукту.

Випробування продукту в ринкових умовах, або пробний маркетинг, фактично завершує процес розробки нового продукту.

На цьому етапі продукт апробується в обстановці, максимально наближеної до реальної ринкової ситуації.

Готельний комплекс використовує пробний маркетинг для того, щоб довідатися, як реагують споживачі й посередники на появу нового продукту. Результати пробного маркетингу використаються для уточнення прогнозованих обсягів продажів і прибутку.

В умовах швидких змін у смаках, технології й стані конкуренції готель не може покладатися тільки на існуючий продукт. Споживач чекає новизни, отже, розробка нових продуктів є важливий елемент маркетингу.

Новий продукт варто розглядати стосовно деякого об'єкта в системі потреба-споживач-продукт-ринок.

 • - продукт може бути новим:
 • - по задоволенню нової потреби;
 • - стосовно нового споживача;
 • - стосовно існуючого продукту;
 • - стосовно нового ринку.

Таким чином, замість одновимірного розуміння новизни продукту виникає маркетингове більш вигідне подання новизни.

Однак ризик роботи з новими готельними продуктами великий, до 18% новинок потерпають крах на ринку.

Прикладом вдалої розробки й впровадження нового готельного продукту на ринок є розробка менеджерів мережі фірмових готелів "Редисон САС". У ресторанах цих готелів з'явився новий маркетинговий продукт, названий "Фірмове блюдо готель "Редисон САС"". Дана пропозиція практично повністю відповідає обстановці й меню затонулого готелю. За прогнозами, планувалося залучити цим продуктом не більше 500 гостей, однак успіх перевершив самі сміливі очікування. Менш ніж через місяць попит був удвічі вище, незважаючи на те, що кожна страва коштує від 45 до 60 доларів. Це, безсумнівно, дуже вдала ідея нового готельного продукту, цілком підтверджуюча головну заповідь маркетингу - потрібний продукт у потрібний час і в потрібному місці.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші