Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Менеджмент arrow Управління персоналом
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік персоналу в організації і порядок ведення трудових книжок

 • 15.1. Облік особового складу і порядок ведення особових справ.
 • 15.2. Порядок ведення трудових книжок.
 • 15.3. Порядок видачі трудових книжок при звільненні.
 • 15.4. Облік трудових книжок.
 • 15.5. Державні нагороди.

Облік особового складу і порядок ведення особових справ

Облік особового складу підприємства покладено на службу персоналу (працівників по кадрах). Відповідно до покладених на відділ персоналу функцій він повинен забезпечити систематичне одержання такої інформації:

 • o про чисельність працюючих на підприємстві, у відділах та інших підрозділах;
 • o про склад працівників за категоріями, професіями, кваліфікацією, освітою, стажем роботи, статтю, віком, національністю та іншими ознаками;
 • o про зміни чисельності і складу працівників у цілому по підприємству та його структурних підрозділах та причини змін.

Для одержання такої інформації потрібно мати такі документи:

 • o накази (розпорядження) про приймання, звільнення і переміщення на іншу роботу;
 • o записи про надання відпусток.

На основі цієї інформації роблять відповідні записи у облікових документах (особових картках, трудових книжках). Особова картка - це затверджена форма облікового документу, яку заповнює спеціаліст служби персоналу на основі опитування особи, що приймається на роботу (постійну, тимчасову або сезонну) та таких документів: паспорту, трудової книжки, диплому, посвідчення, прав на управління транспортними засобами тощо.

Особова картка за формою Т-2 ведеться на всіх працівників, які приймаються на постійну або сезонну роботу, крім того на спеціалістів з вищою освітою заповнюється облікова картка за формою 206, а на спеціалістів із середньою спеціальною освітою - за формою 210. На наукових працівників заповнюється картка за формою Т-4. Заповнена картка підписується особою, яка приймається на роботу, і завіряється керівником служби персоналу.

Облікові картки за названими формами ведуться на великих підприємствах з великою кількістю спеціалістів. Вони полегшують пошук, облік і звітність, оперативний контроль за їх переміщенням і службовим використанням.

Особові картки працівників комплектуються за структурними підрозділами підприємства, за прізвищами в алфавітному порядку. Із особових карток створюється картотека особового складу всіх працівників підприємства.

Після звільнення працівника його особова картка зберігається в службі персоналу протягом двох років, а потім передається в архів підприємства для зберігання протягом 73 років.

Порядок ведення особових справ

Особові справи заводяться на керівників підприємства, їх заступників, начальників структурних підрозділів, служб, відділів, секцій, спеціалістів, які ведуть самостійні види роботи, а також на матеріально відповідальних працівників.

Особова справа - це добір різних документів, що характеризують біографічні, ділові і особисті якості працівника. Вона необхідна для вивчення, добору і використання персоналу на підприємстві.

Особові справи систематизуються в алфавітному порядку або за структурними підрозділами у відповідності із затвердженим штатним розкладом. Окремо зберігають особові справи матеріально відповідальних осіб.

Кожній особовій справі присвоюється порядковий номер, який відповідає номеру у штатно-посадовій книзі.

Особову справу працівника комплектують з таких документів:

 • o опис документів;
 • o доповнення до особового листка з обліку кадрів;
 • o особовий листок з обліку кадрів;
 • o автобіографія;
 • o копії документів про освіту;
 • o заява про приймання на роботу;
 • o копії документів про призначення на посаду;
 • o атестаційні листи;
 • o копії наказів про заохочення і покарання.

Опис документів складається працівником служби персоналу під час первинного оформлення документів особової справи, а подальші записи заносять після одержання відповідних документів.

Форма опису особової справи дає можливість працівнику служби персоналу враховувати тимчасове вилучення з неї документів.

Особовий листок з обліку кадрів є одним із основних документів у особовій справі. Він відображає автобіографічні дані про працівника, його трудову діяльність, сімейний стан, наявність урядових нагород, перебування за кордоном. Правильність заповнення особового листка обліку кадрів обов'язково звіряє інспектор з персоналу з дійсним документом працівника: паспортом, трудовою книжкою, дипломом (посвідченням), військовим білетом. При цьому дати та інші показники документів звіряються з тими, що вказані в особовому листку з обліку кадрів.

Інші облікові документи щодо особового складу

До інших облікових документів щодо особового складу відноситься штатно-посадова книга, яка є основним робочим документом служби персоналу, який показує стан укомплектування апарату підприємства і його підрозділів працівниками усіх категорій персоналу. Цю книгу складають на основі штатного розкладу підприємства за визначеною формою з такими графами:

 • o номер за порядком;
 • o найменування підрозділів і посад;
 • o посадовий оклад;
 • o категорія персоналу;
 • o прізвище, ім' я та по батькові;
 • o рік народження;
 • o освіта;
 • o спеціальність за освітою;
 • o дата і номер наказу про призначення на посаду.

Книга слугує для визначення якісного складу працівників у певний період року (кварталу). Для цього треба порівняти штатний розклад (потребу) і штатно-посадовою книгою (фактична укомплектованість).

Штатно-посадова книга дає можливість службі персоналу оперативно дати відповідь про укомплектованість якісним і кількісним складом персоналу будь-якого підрозділу підприємства.

Для оперативного пошуку даних і одержання різних довідок про працівників, які працюють, переведені в інші підрозділи, вибули, про загальний і безперервний стаж роботи служба персоналу веде алфавітну книгу.

У алфавітній книзі зазначається:

 • o номер з/п;
 • o прізвище, ім' я та по батькові;
 • o номер особової справи, особової картки;
 • o місце роботи, номер наказу про призначення і переміщення;
 • o стаж роботи (безперервний, загальний);
 • o дата і номер наказу про звільнення;

Для визначення частоти змінності кадрів на тій чи іншій посаді і для вивчення причин плинності на посаді ведуть посадову картку.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші