Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Право arrow Господарське право України
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Договір на створення та передачу науково-технічної продукції

Основною правовою формою реалізації інвестицій у сфері інноваційної діяльності є договір на створення і передачу науково-технічної продукції.

За договором на створення і передачу науково-технічної продукції одна сторона (виконавець) зобов'язується виконати зумовлені завданням другої сторони (замовника) науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (далі - НДДКР), а замовник зобов'язується прийняти виконані роботи (продукцію) і оплатити їх.

Предметом договору на передачу науково-технічної продукції може бути модифікована науково-технічна продукція.

Науково-технічною продукцією є завершені науково-дослідні, проектні, конструкторські, технологічні роботи та послуги, створення дослідних зразків або партій виробів, необхідних для проведення НДДКР згідно з вимогами, погодженими із замовниками, що виконуються чи надаються суб'єктами господарювання (науково-дослідними, конструкторськими, проектно-конструкторськими і технологічними установами, організаціями, а також науково-дослідними і конструкторськими підрозділами підприємств, установ і організацій тощо).

Договір може укладатися на виконання усього комплексу робіт від дослідження до впровадження у виробництво науково-технічної продукції, а також на її подальше технічне супроводження (обслуговування).

У разі якщо науково-технічна продукція є результатом ініціативних робіт, договір укладається на її передачу, включаючи надання послуг на її впровадження та освоєння.

Договори на створення і передачу науково-технічної продукції для державних потреб та за участі іноземних суб'єктів господарювання укладаються і виконуються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України відповідно до закону.

За договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт підрядник (виконавець) зобов'язується провести за завданням замовника наукові дослідження, розробити зразок нового виробу та конструкторську документацію на нього, нову технологію тощо, а замовник зобов'язується прийняти виконану роботу та оплатити її. Договір може охоплювати весь цикл проведення наукових досліджень, розроблення та виготовлення зразків або його окремі етапи (ст. 892 ЦК).

Характерні ознаки цього договору:

 • - Підрядний договір на виконання робіт;
 • - Предмет договору - виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт, результатом яких є створення об'єктів інтелектуальної власності (винаходу, корисної моделі, промислового зразка, топографії інтегральної мікросхеми, селекційного досягнення тощо);
 • - Форма договору - проста письмова;
 • - Сторони договору - підрядник (виконавець) і замовник;
 • - Обов'язки сторін договору: А) виконавця:
 • - виконати роботи відповідно до погодженої із замовником програми (техніко-економічних показників) або тематики і передати замовникові результат у строк, встановлений договором;
 • - додержуватися вимог, пов'язаних з охороною прав інтелектуальної власності;
 • - утримуватися від публікації без згоди замовника науково-технічних результатів, одержаних при виконанні робіт;
 • - вживати заходів для захисту одержаних при виконанні робіт результатів, що підлягають правовій охороні, та інформувати про це замовника;
 • - своїми силами та за свій рахунок усувати допущені з його вини недоліки у технічній документації, які можуть спричинити відступи від техніко-економічних показників, передбачених у технічному завданні замовника або в договорі;
 • - негайно інформувати замовника про виявлену неможливість одержати очікувані результати або недоцільність продовжувати роботу.
 • Б) замовника:
  • - видати виконавцеві технічне завдання та погодити з ним програму (техніко-економічні показники) або тематику робіт;
  • - передати виконавцеві необхідну для виконання робіт інформацію;
  • - прийняти виконані роботи та оплатити їх;
 • В) спільні обов'язки виконавця і замовника: забезпечити конфіденційність визначених договором відомостей щодо предмета договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт, ходу його виконання та одержаних результатів, якщо інше не встановлено договором. Обсяг відомостей, що належать до конфіденційних, встановлюється договором.
 • - Права сторін на результати робіт: І) замовник має право використовувати передані йому результати науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт у межах і на умовах, встановлених договором; II) виконавець має право: а) використати одержаний ним результат зазначених робіт для себе, лише у разі, якщо інше не встановлено договором; б) передавати результати робіт іншим особам, якщо це безпосередньо передбачено договором;
 • - Порядок виконання робіт: а) виконавець зобов'язаний провести наукові дослідження особисто, якщо інше не встановлено договором; б) виконавець має право залучати до виконання науково-дослідних робіт інших осіб лише за згодою замовника.
 • - Передання, прийняття та оплата робіт: I) можливість визначення в договорі таких схем передання-прийняття та оплати виконання: а) після завершення виконання усього обсягу передбачених договором науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт; б) після завершення виконання окремих етапів робіт; в) інший спосіб оплати, в т. ч. авансування замовником виконання робіт підрядником; II) можливість зменшення корегування встановленого договором розміру плати за виконання науково-дослідних (дослідно-конструкторських та технологічних робіт) залежно від фактично одержаних результатів порівняно з результатами, передбаченими договором, якщо це не залежало від замовника, а можливість такого зменшення та його межі були передбачені домовленістю сторін;
 • - Наслідки неможливості досягнення визначеного договором результату: а) якщо в процесі виконання обумовлених договором робіт виявляється неможливість досягнення результату внаслідок обставин, що не залежать від виконавця, замовник зобов'язаний оплатити роботи, проведені до виявлення неможливості отримати передбачені договором результати, але не вище відповідної частини ціни робіт, визначеної договором; б) якщо у ході виконання обумовлених договором робіт виявляється неможливість досягнення результату внаслідок обставин, що виникли не з вини виконавця, замовник зобов'язаний відшкодувати витрати виконавця;
 • - Відповідальність сторін за невиконання (неналежне виконання) договірних зобов'язань:
  • А) виконавця: 1) відповідає перед замовником за порушення договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт, якщо не доведе, що порушення договору сталося не з його вини; 2) форми відповідальності: а) відшкодування замовникові реальних збитків у межах ціни робіт, в яких виявлено недоліки, якщо договором встановлено, що вони підлягають відшкодуванню в межах загальної ціни робіт за договором; упущена вигода підлягає відшкодуванню у випадках, встановлених законом; б) неустойка - в розмірі та у випадках, визначених законом та договором; в) оперативно-господарські санкції - види та порядок застосування яких визначається в договорі;
  • Б) замовника: форми відповідальності: а) відшкодування збитків (реальних) підрядникові, якщо досягнення визначених договором результатів має місце не з вини підрядника (ст. 899 ЦК); б) сплата неустойки за прострочення виконання зобов'язань замовника (щодо передан-ня підряднику необхідної для виконання документації, матеріалів, а також строків прийняття та оплати виконання) - в розмірах та у випадках, визначених договором; в) оперативно-господарські санкції - види та порядок застосування яких визначається в договорі.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші