Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит: організація і методика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Сертифікація аудиторської діяльності

Національний центр обліку та аудиту України, який створений при Інституті підготовки спеціалістів у сфері статистики та ринку, здійснює підготовку аудиторів. Основними завданнями центру є:

 • o підготовка бухгалтерів різної кваліфікації та аудиторів через мережу Держкомстат, яка є правомочною установою для підвищення кваліфікації бухгалтерів, аудиторів та їх перепідготовки;
 • o розробка науково-методичних вказівок спеціально створеною науково-методичною радою, які в подальшому використовуються у навчальному процесі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації бухгалтерів та аудиторів.

В Україні аудит мають право здійснювати незалежні аудитори, які, у свою чергу повинні мати в наявності сертифікат аудитора, що засвідчує їх правомочність в аудиторській діяльності. Сертифікація аудиторів здійснюється згідно зі статтею 10 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про аудиторську діяльність" від 24 вересня 2006 р. Аудиторською палатою України, повноваження якої визначено даним Законом і Статутом аудиторської палати України.

Сертифікація - визначення кваліфікаційної придатності аудиторів.

Сертифікат мають право отримувати громадяни, які мають вищу освіту, знання, потрібні для здійснення аудиторської діяльності, та досвід роботи в цій сфері не менше трьох років на посадах ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста, економіста, асистента (помічника) аудитора. При цьому знання перевіряються шляхом проведення відповідного іспиту. Громадяни, які не склали іспит належним чином, мають право повторно його складати, але не раніше ніж через рік після прийняття відповідного рішення Аудиторською палатою України.

Сертифікат діє протягом періоду, який не може перевищувати п'яти років.

Щоб отримати сертифікат аудитора, претендент має подати до Аудиторської палати України такі документи: клопотання, копію диплома про вищу освіту, виписку з трудової книжки, документ про оплату за видачу сертифіката.

Сертифікат - це офіційний документ, що засвідчує право на проведення аудиту підприємств та громадських товариств (серія А), банків (серія Б). Також сертифікати можуть бути серії А Б. Бланки сертифікатів є бланками суворої звітності із зазначеним номером та серією.

Після закінчення терміну дії сертифіката аудитори в період від трьох до одного місяця до закінчення терміну дії повинні подати до секретаріату Аудиторської палати України клопотання про продовження дії сертифіката. До даного клопотання слід додати:

 • o копію трудової книжки;
 • o оригінал сертифіката відповідної серії та номера;
 • o витяг із Свідоцтва про щорічне обов'язкове удосконалення професійних знань;
 • o документ про внесення плати за продовження дії сертифіката;
 • o копію свідоцтва про державну реєстрацію. Продовження терміну чинності сертифіката здійснюється через

п'ять років за підсумками контрольного тестування за фахом у порядку, встановленому Аудиторською палатою України. За проведення сертифікації справляється плата в розмірі, встановленому Аудиторською палатою України, виходячи з кошторису витрат на утримання Аудиторської палати України.

Підвищення кваліфікації аудиторів

Щорічне підвищення кваліфікації аудиторів проводиться на основі "Положення про постійне удосконалення професійних знань аудиторів України", яке було затверджено рішенням Аудиторської палати України 31.05.2007 р.№ 178/5.

Метою постійного удосконалення професійних знань аудиторів є забезпечення високої якості аудиту та супутніх йому послуг.

При підвищенні кваліфікації аудитори, з метою продовження терміну чинності сертифіката, щорічно проходять контрольне тестування у центрах, визначених АПУ.

АПУ укладає типову угоду з навчальними закладами чи іншими організаціями (центрами), які мають на меті здійснювати постійне удосконалення професійних знань аудиторів по затверджених АПУ програмах.

У Центрах викладацький склад формується з числа викладачів та практикуючих аудиторів, що відповідають вимогам АПУ.

Програми постійного удосконалення професійних знань аудиторів розробляються Центрами або окремими членами АПУ та затверджуються АПУ.

Ці програми вміщують питання з аудиту, бухгалтерського обліку і фінансової звітності, системи оподаткування, правового забезпечення підприємницької діяльності, аналізу фінансової звітності, математичних методів та фінансового менеджменту в бізнесі. Програми за своїм обсягом розраховані не менше ніж на 40 академічних годин і повинні вміщувати лекційні, семінарські, практичні заняття та контрольне тестування.

Постійне удосконалення професійних знань аудиторів починається з року, наступного за роком, в якому було отримано сертифікат. Для проходження удосконалення професійних знань аудитори подають до Центру такі документи:

 • o клопотання;
 • o копію сертифіката аудитора;
 • o документ про оплату.

Контрольне тестування проводиться Центрами за участю членів АПУ. До складу комісії входять: член АПУ, директор Центру або його заступник, один із викладачів. Комісія АПУ забезпечує підготовку тестів та затверджує їх. Аудитори, які за результатами контрольного тестування набрали 60 та більше балів, вважаються такими, що успішно пройшли контрольне тестування. Аудитори, які за результатами контрольного тестування набрали менше ніж 60 балів, мають право пройти повторно контрольне тестування упродовж поточного року.

До загального обсягу удосконалення професійних знань аудиторів в межах 40 годин АПУ можуть бути зараховані:

 • o публікації у вигляді монографій, підручників чи навчальних посібників з бухгалтерського обліку, контролю, аудиту, економічного аналізу, господарського права для аудиторів, які мають вчені звання та наукові ступені за фахом "Бухгалтерський облік і аудит" (зараховується автору, співавторам в рік видання);
 • o публікації у фаховому виданні АПУ - журналі "Аудитор України" в обсязі не менше 0,5 авторського аркуша (20000 знаків) на рік;
 • o розробка програм постійного удосконалення професійних знань аудиторів у разі їх затвердження АПУ;
 • o викладання в обсязі не менше 20 годин на рік в Центрах;
 • o складання аудитором іспиту та отримання диплома АССА або СРА в рік його отримання.

При успішному удосконаленні професійних знань АПУ видає свідоцтво про постійне удосконалення професійних знань аудиторів, яке підписують Голова комісії АПУ та завідувач секретаріату АПУ. Реєстрацію виданих свідоцтв про постійне удосконалення професійних знань аудиторів веде Секретаріат АПУ.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші