Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банківський нагляд
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Відкриття філій, відділень та представництв банків на території України

Відповідно до вимог Закону України "Про банки і банківську діяльність" (ст. 23), "Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень" банки мають право відкривати на території України відокремлені структурні підрозділи (філії, представництва) та структурні одиниці (відділення, власні обмінні пункти) (рис. 2.5).

Відокремлені структурні підрозділи та структурні одиниці банків

Рис. 2.5. Відокремлені структурні підрозділи та структурні одиниці банків

Для створення відокремлених структурних підрозділів (філій, представництв) банк зобов'язаний розробити внутрішньобанківську систему реєстраційної кодифікації цих підрозділів та надати кожній філії, представництву внутрішньобанківські реєстраційні коди.

Філії банку діють від імені банку на підставі положення про філію. Філії банку мають право здійснювати банківські та інші операції, передбачені положенням про філію та на підставі дозволу, наданого банком, у межах отриманих банком банківської ліцензії та письмового дозволу, за винятком операцій, для проведення та обліку яких у філії немає належних умов. Операції філії банку мають відображатися на окремому балансі. Філія може самостійно брати участь у системі міжбанківських електронних розрахунків та мати окремий кореспондентський рахунок або працювати за консолідованим кореспондентським рахунком банку. Банки можуть відкривати філії на території області місцезнаходження юридичної особи та на території всієї України за умови дотримання таких вимог:

 • — банк не мас фінансових або правових проблем;
 • — наявність технічних та інших умов, потрібних для забезпечення функціонування філії, здійснення нею відповідних операцій та забезпечення їх належного обліку;
 • — наявність технічних та інших умов, необхідних для забезпечення відображення операцій філії банку на окремому балансі.

Реєстрація філій банків здійснюється за рішенням територіального управління Національного банку за місцезнаходженням філії на підставі згоди територіального управління Національного банку за місцезнаходженням банку — юридичної особи. Нагляд за діяльністю філії здійснює територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням цієї філії (рис. 2.6).

Банк для отримання згоди на відкриття філії подає територіальному управлінню Національного банку за місцезнаходженням банку такі документи:

 • — клопотання банку про надання згоди на відкриття філії із зазначенням її місцезнаходження;
 • — рішення компетентного органу банку про відкриття філії;
 • — затверджене компетентним органом та підписане головою правління (ради директорів) положення про філію в чотирьох примірниках;
 • — відомості про кандидатів на посади керівника та головного бухгалтера філії.

Якщо філія відкривається за межами області місцезнаходження банку, то відомості про кандидатів на посади керівника та головного бухгалтера філії подаються територіальному управлінню Національного банку за місцезнаходженням філії після отримання від територіального управління Національного банку за місцезнаходженням банку повідомлення про надання згоди про відкриття філії.

Одночасно з пакетом документів для перевірки відповідності приміщення та обладнання філії вимогам Національного банку банк зобов'язаний подати до територіального управління Національного банку за місцезнаходженням філії нотаріально засвідчену копію договору оренди приміщення (або користування приміщенням), у якому розташовуватиметься філія, на строк не менше ніж п'ять років або документальне підтвердження права власності банку на це приміщення.

Після отримання необхідних документів територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням банку перевіряє відповідність банку умовам, а також відповідність положення про філію законодавчим актам України, нормативно-правовим актам.

Схема реєстрації Національним банком України філій банків (якщо філія знаходиться за межами області місцезнаходження банку)

Рис. 2.6. Схема реєстрації Національним банком України філій банків (якщо філія знаходиться за межами області місцезнаходження банку)

Документи: відомості про кандидатів на посади керівника та головного бухгалтера філії; копія договору оренди приміщення (користування приміщенням) для розташування філії на строк не менше ніж п'ять років або документальне підтвердження права власності банку на це приміщення.

Національного банку та внутрішнім документам банку, що регламентують його діяльність і діяльність філії.

Якщо філія відкривається за межами області місцезнаходження банку, то територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням банку не пізніше ніж через сім робочих днів після отримання повного пакета документів надсилає територіальному управлінню Національного банку за місцезнаходженням філії: висновок про відповідність банку умовам та про згоду на відкриття банком філії; копії документів (клопотання банку про надання згоди на відкриття філії, рішення компетентного органу банку про відкриття філії).

Про надання згоди на відкриття філії територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням банку повідомляє банк листом. Банк після отримання цього повідомлення подає територіальному управлінню за місцезнаходженням філії документи (відомості про кандидатів на посади керівника, головного бухгалтера філії; нотаріально засвідчену копію договору оренди приміщення, у якому розташовуватиметься філія, або документальне підтвердження права власності банку на це приміщення).

Територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням філії перевіряє на місці: відповідність технічного стану приміщень філії і організації їх охорони вимогам законодавчих актів України і нормативно-правових актів Національного банку; наявність у філії технічних та інших належних умов, потрібних для забезпечення функціонування філії, проведення нею відповідних операцій і забезпечення їх обліку.

Комісія Національного банку при територіальному управлінні за місцезнаходженням філії приймає рішення щодо професійної придатності та ділової репутації кандидатів на посади керівника та головного бухгалтера філії з урахуванням загальної оцінки всіх поданих документів, результатів їх діяльності в інших установах банків та ділової репутації рекомендованих кандидатів, а також щодо відповідності приміщення і обладнання філії вимогам Національного банку.

У разі дотримання банком умов та відповідності положення про філію законодавчим актам України, нормативно-правовим актам Національного банку та внутрішнім документам банку, відповідності приміщення та обладнання філії встановленим вимогам, професійної придатності та ділової репутації кандидатів на посади керівника і головного бухгалтера, територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням філії протягом місяця з дня отримання повного пакета документів приймає рішення про реєстрацію філії і повідомляє про прийняте рішення банк, територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням банку та Департамент реєстрації та ліцензування банків.

Разом із повідомленням про прийняте рішення територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням філії надсилає Департаменту реєстрації та ліцензування банків положення про філію в чотирьох примірниках.

Філія є зареєстрованою після внесення відповідного запису до Державного реєстру банків. Про здійснення запису щодо реєстрації філії Департамент реєстрації та ліцензування банків повідомляє територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням філії, територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням банку і банк листом з доданням положення про філію з реєстраційним номером, яке засвідчене підписом директора Департаменту реєстрації та ліцензування банків.

Територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням банку або територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням філії може відмовити в наданні згоди на відкриття філії або в прийнятті рішення про реєстрацію, якщо:

 • — подані документи не відповідають вимогам чинних законодавчих актів України і нормативно-правових актів Національного банку;
 • — технічний стан приміщення філії, її обладнання та організація охорони не відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку;
 • — запропоновані кандидатури керівника або головного бухгалтера філії не відповідають вимогам щодо професійної відповідності та ділової репутації;
 • — у банку-заявнику виявлено фінансові або правові проблеми, що вказують на можливість негативних наслідків для клієнтів банку в результаті відкриття філії.

Представництва, що відкриваються банком, діють на підставі окремого положення та від імені банку і ним фінансуються, не мають права здійснювати банківську діяльність.

Банк відкриває представництвам поточні рахунки відповідно до законодавчих актів України та нормативно-правових актів Національного банку.

Реєстрація представництв банків здійснюється за рішенням територіального управління Національного банку за місцезнаходженням банку (рис. 2.7).

Для внесення до Державного реєстру банків інформації про відкриття представництва банк подає до територіального управління Національного банку за місцезнаходженням банку такі документи:

 • — клопотання банку про реєстрацію представництва;
 • — копію протоколу компетентного органу банку про відкриття представництва;
 • — положення про представництво, затверджене компетентним органом банку та підписане головою правління (ради директорів) у чотирьох примірниках;
 • — копію довіреності керівнику представництва на здійснення представницьких функцій від імені банку.

Схема реєстрації Національним банком України представництв банків (якщо представництво знаходиться за межами області місце знаходження банку)

Рис. 2.7. Схема реєстрації Національним банком України представництв банків (якщо представництво знаходиться за межами області місцезнаходження банку)

Реєстрація представництва здійснюється протягом десяти робочих днів із дня отримання територіальним управлінням Національного банку за місцезнаходженням банку всіх потрібних документів. Повідомлення про реєстрацію представництва надсилається територіальним управлінням Національного банку за місцезнаходженням банку Департаменту реєстрації та ліцензування банків разом із положенням про представництво в чотирьох примірниках.

Представництво вважається зареєстрованим після внесення відповідного запису до Державного реєстру банків. Про здійснення запису щодо реєстрації представництва Департамент реєстрації та ліцензування банків повідомляє листом територіальне управління

Національного банку за місцезнаходженням представництва, територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням банку і банк з доданням положення про представництво з реєстраційним номером, яке засвідчене підписом директора Департаменту реєстрації та ліцензування банків.

Територіальне управління Національного банку відмовляє в реєстрації представництва, якщо банк значно недокапіталізований або критично недокапіталізований.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші