Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow БЖД arrow Охорона праці в авіації
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Убезпечення устаткування, технологічних процесів, будинків, споруд і територій

Комплекс цих завдань досягають за рахунок:

 • - якості проектних рішень щодо безпечних і нешкідливих умов праці, а також пожежної безпеки;
 • - відповідності об'єктів і змонтованого устаткування проектам;
 • - прийняття новостворених і реконструйованих об'єктів в експлуатацію приймальними комісіями за участю органів державного нагляду і громадського контролю;
 • - контрольного обстеження новостворених підприємств органами державного нагляду перед одержанням від Держнаглядохоронпраці дозволу на початок роботи підприємства;
 • - вхідного контролю нового обладнання на відповідність його вимогам безпеки;
 • - систематичного обстеження стану будинків, споруд, устаткування, систем захисту і управління ними;
 • - своєчасного проведення діагностики, технічних оглядів (випробувань), ремонту устаткування і споруд, заміни фізично і морально застарілих засобів виробництва;
 • - виконання технічних регламентів, правил експлуатації, інструкцій, карт тощо;
 • - відповідності професійної кваліфікації працівників і посадових осіб профілю виробництва і наявності в них необхідних знань і навиків із безпеки праці.

Проведення діагностики устаткування, експертизи стану діючих будинків, споруд, машин і механізмів, технічних оглядів і технічних обмежень під час експлуатації на котли, посудини під тиском, вантажопідіймальне, електро- та інше устаткування доручено експертно-технічним центрам Держнаглядохоронпраці.

Забезпечення санітарно-гігієнічних умов праці, санітарно-побутового, лікувально-профілактичного і медичного обслуговування

Забезпечення санітарно-гігієнічних умов праці, санітарно-побутового, лікувально-профілактичного і медичного обслуговування передбачає:

 • - створення оптимальних з погляду психології режимів праці та відпочинку;
 • - організацію та функціонування санітарно-промислових лабораторій;
 • - виконання заходів, які стосуються полегшення й оздоровлення умов праці;
 • - виконання вимог:
 • - гігієнічної регламентації небезпечних факторів фізичної, хімічної, біологічної природи, наявних на виробництві;
 • - граничних норм навантаження жінок, неповнолітніх;
 • - обмежень застосування роботи жінок і неповнолітніх на важких роботах і на роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці;
 • - правомочності нічних понаднормових робіт і робіт у вихідні дні працівників деяких категорій;
 • - регулювання роботи деяких категорій працівників у районах з особливими природними умовами й умовами підвищеного ризику для здоров'я;
 • - охорони праці інвалідів.

У сфері санітарно-побутового обслуговування забезпечення санітарно-гігієнічних умов праці, санітарно-побутового, лікувально-профілактичного і медичного обслуговування полягає у наданні працівникам:

 • - необхідних санітарно-побутових приміщень;
 • - спецодягу, спецвзуття, засобів індивідуального захисту;
 • - миючих і знезаражувальних засобів.

Діяльність у сфері лікувально-профілактичного обслуговування спрямована на зменшення наслідків несприятливого впливу виробничого середовища і трудового процесу на здоров'я людей.

Це — організація пунктів безкоштовної видачі молока або рівноцінних продуктів харчування, передбаченої колективним договором для працівників деяких категорій; лікувально-профілактичного харчування відповідно до переліку виробництв, професій і посад, робота на яких надає право на безкоштовне отримання такого харчування у зв'язку з особливо шкідливими умовами праці, фотаріїв, інгаляторів, водолікувальних процедур, кімнат для масажу, лікувальної гімнастики та інших процедур.

Для забезпечення виконання цих функцій у деяких службах охорони праці передбачена посада санітарного лікаря.

Медичне обслуговування у виробничій сфері полягає у проведенні:

 • - попереднього (при зарахуванні на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах і роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, або таких, де є необхідність у професійному доборі;
 • - щорічних обов'язкових медичних оглядів осіб у віці до 21 року;
 • - забезпечення засобами надання першої допомоги;
 • - забезпечення функціонування медичних пунктів (лікарень), медичних частин, аварійно-рятувальних бригад, центрів реабілітації постражлалих, медико-соціальних експертних комісій з питань установлення стійкої втрати професійної працездатності й інших медичних установ.

Попередження про виникнення небезпечних ситуацій

Виникнення небезпечної ситуації може бути пов'язане з виробничим середовищем або з внутрішнім станом працівника і сприяти нещасному випадку. Недооцінка небезпеки — одна з найпоширеніших психологічних причин виникнення нещасних випадків.

Серед засобів попередження варто виділити такі, які є складовою частиною устаткування, а їхня працездатність -умовою, що забезпечує їхню безпечну експлуатацію. При відмовах устаткування вони подають звукові або світлові сигнали або здійснюють автоматичне відключення. На підприємствах з підвищеною небезпекою функціонують: система аварійної сигналізації й оповіщення про аварії, пожежної сигналізації, контролю небезпечних факторів виробничого середовища.

На виробництві дієвими є попередження про наявність місць з високою потенційною небезпекою, передача повідомлень про конкретні нещасні випадки, інформаційні листки, видані у зв'язку з цим.

Важливу роль відіграють плакати-попередження, які є засобом привертання уваги, правильного розуміння або появи бажаної емоційної реакції. Плакати можуть бути позитивними, які нагадують спрямованість правильних дій, або негативними (що залякують), на яких зображені результати невиконання правил безпеки.

У промисловості Й особливо в сфері дорожнього руху для попередження про небезпеку широко використовуються світлофори і знаки безпеки.

Попередження про небезпечний стан здоров'я людини, яка може цього і не відчувати, дається на підставі попередніх, періодичних, помісячних або позачергових оглядів.

Попередження про небезпеку і недоліки на робочих місцях, які необхідно усунути, є складовою частиною захисної системи, цільових інструктажів і діяльності посадових осіб при інспектуванні ними робочих місць.

Забезпечення трудової та виробничої дисципліни

Як відомо, від додержання на підприємстві трудової та виробничої (технологічної) дисципліни залежать не тільки економічні фактори, а й імовірність виникнення нещасних випадків, професійних захворювань, аварійних ситуацій.

На жаль, про це не завжди пам'ятають керівники і тому охороні праці не приділяють належної уваги. .

Сучасні психологічні дослідження наводять багато доказів того, що від стану трудової дисципліни перш за все залежить обов'язковість виконання вимог охорони праці, які І гарантують високий рівень безпеки праці. А рівень виробничої (технологічної) дисципліни, крім того, безпосередньо пов'язаний з можливістю виникнення аварійних ситуацій. Разом з цим відомо, що дотримання високих вимог до дисциплінарної практики на підприємстві неможливе, якщо неефективно діє система контролю

над нею, або вона зовсім відсутня. У такому разі помилки в діях працівників, які можуть призвести до травм, найвірогідніші.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші