Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Документознавство arrow Мова ділових паперів
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

П'ЯТЕ

Писемне мовлення

Писемне мовлення -це універсальний засіб спілкування людей. За допомогою писемної мови думки і почуття передаються від покоління до покоління.

Писемне мовлення - переважно монологічне, має свої лексичні й стилістичні особливості, відповідну граматичну будову.

Писемне мовлення спирається на усне і є вторинним.

V писемному мовленні точніший добір лексики. Тут вживаються різні терміни, професійна й загальновживана лексика тощо. Не вживаються нелітературні слова, лайливі, територіальні. З діалектної лексики добираються лише найцінніші життєво необхідні слова і граматичні форми.

V писемному мовленні використовуються складні речення, різні форми сурядності й підрядності, відокремлення, вставні слова тощо.

Одиницею писемного мовлення є текст. Його поділяють на абзаци, що логічно пов'язані один з одним.

Писемне мовлення передається не лише словами й літерами, а й графічними знаками, схемами, таблицями, малюнками.

У писемному мовленні форма викладу залежить від того, про який стильовий різновид йдеться. Наприклад, художній текст відрізняється від публіцистичного, науковий від ділового і т. д.

Щодо ділового писемного мовлення доречно сказати, що тут можливий не лише текстовий виклад. Є папери, котрі містять тільки конкретні цифрові дані, схеми, таблиці. Це документи стандартного типу. Вони дають можливість ефективно підготувати максимум даних. А е й такі ділові папери, що містять лише загальні відомості. Тут відповідно добираються й мовні елементи. Такі документи мають дешо вільну від стандарту форму викладу.

Ефективність того чи іншого документа залежить від мовних засобів, насиченості найнеобхіднішою інформацією. Ось чому кожна

організація чи підприємство прагнуть виробити свої типові документи. Перевага їх у тому, що вони не потребують багато часу для складання, легко сприймаються і зручні у використанні.

Наказ

Наказ - це різновид документа, правовий акт, що видається на виконання діючих законів, указів, постанов і рішень уряду, наказів та інструкцій вищестоящих органів. Це може бути і внутрішній документ будь-якої організації, установи, підприємства та ін. Він має як розпорядче, так і виконавче значення.

Накази охоплюють широке коло питань: з виробничої діяльності - організація праці, добір і розстановка кадрів, трудова дисципліна, заохочування до праці; з особового складу - оформлення відпусток, призначення, переміщення, нагороди тощо.

Форма викладу тексту в наказах - наказова. Як правило, наказ складається з двох частин: констатуючої й розпорядчої. Іноді констатуючої частини може й не бути, зокрема в наказах, які не потребують роз'яснень, та з різнопланових питань. У таких випадках тексти складаються з параграфів. Основні реквізити наказу: назва, місто видання, номер, дата підписання, заголовок, текст і підпис керівника. Подаємо зразки:

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.10.2002 №80/625/149

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України ЗІ жовтня 2002 р. за № 858/7146

Про затвердження Порядку відбору на державну службу перспективних випускників вищих навчальних закладів IV рівня

акредитації

На виконання п.8 Заходів щодо реалізації Стратегії реформування системи державної служби в Україні на 2002 рік, затверджених Указом Президента України від 19 листопада 2001 року № 1100/2001 , НАКАЗУЄМО:

  • 1. Затвердити Порядок відбору на державну службу перспективних випускників вищих навчальних закладів IV рівня акредитації (далі -Порядок), що додається.
  • 2. Установити, що Порядок застосовується в органах державної влади та рекомендується для використання при проведенні відбору на посади в органи місцевого самоврядування.
  • 3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Начальника Головдержслужби України (прізвище, ім'я, по батькові), заступника Державного секретаря Міністерства освіти і науки України (прізвище, ім'я, по батькові), ректора Української Академії державного управління при Президентові України (прізвище, ім'я, по батькові).

Начальник Головного Управління державної служби України

(підпис)

Міністр освіти і науки України__

(підпис)

Ректор Української Академії Державного управління при Президентові України

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Головного управління Державної служби України, Міністерства освіти і науки України та

Української Академії Державного управління при Президентові України 30.10.2002 №80/625/149

ПОРЯДОК І

відбору на державну службу перспективних випускників вищих навчальних закладів IV рівня акредитації

(ТЕКСТ)

Перший проректор

Української Академії державного

Управління при Президентові

України ___________

(підпис)

Заступник Державного секретаря Міністерства освіти і науки

України _

(підпис)

Запам'ятайте:

  • o слова управління, затвердження, виконання, реформування, використання, самоврядування, проведення за нормами українського правопису пишуться з двома -н-;
  • o у назвах Міністерство юстиції України, Міністерство освіти і науки України з великої літери пишеться перше слово за правилами правопису.

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

НАКАЗ

20.06.2003 №496

Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих до Державної! комісії з цінних паперів та фондового ринку на видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, відповідно до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів, затверджених наказом Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва та рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.03.01 № 49/60, зі змінами та доповненнями, НАКАЗУЮ:

1. Видати TOB "Фінансист*1 (адреса:_, код

за ЄДРПОУ 21187347) ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, а саме діяльності по випуску та обігу цінних паперів, зокрема:

діяльності по випуску цінних паперів; комісійної діяльності по цінних паперах; комерційної діяльності по цінних паперах.

  • 2. Управлінню організаційного забезпечення Комісії повідомити в засобах масової інформації про видачу відповідної ліцензії вказаному суб'єкту господарської діяльності.
  • 3. Управлінню ліцензування діяльності професійних учасників ринку цінних паперів внести вищезазначеного професійного учасника в ліцензійний реєстр професійних учасників ринку цінних паперів.
  • 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на виконавчого секретаря Комісії (прізвище, ім'я, по батькові).

Голова комісії

(підпис)

Запам'ятайте:

  • o слова цінних, здійснення, рішення, доповнення, управління, забезпечення, виконання, ліцензування пишуться з двома -н-:
  • o слово суб'єкт пишеться з апострофом згідно з правописом слів іншомовного походження.

Завдання:

^ Напишіть накази:

а) по університету (коледжу, ліцею) про зарахування абітурієнтів до навчального закладу; б) про нагороду ветеранів праці на підприємстві чи в

установі;

в) про дисциплінарне стягнення з приводу порушення норм торгівлі.

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші