Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Політекономія arrow Основи економічної теорії
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Графік попиту.

Обернено пропорційний зв'язок між ціною продукту і величиною попиту можна зобразити у вигляді простого двомірного графіка, в якому величину попиту вказано на горизонтальній осі, а ціну — на вертикальній осі. Зображений процес полягає у розміщенні на графіку тих п'яти варіантів "ціна — обсяг", які показані у табл. 4.1. Робиться це шляхом проведення перпендикулярних ліній від відповідних точок на двох осях, як показано на рис. 4.1. Кожна точка, отримана на графіку — то конкретна ціна і відповідна кількість продукту, яку споживач вирішить купити за цю ціну. Припустивши, що такий самий обернений зв'язок між ціною і величиною попиту існує у будь-якій іншій точці графіка, можна прийти до загального висновку про обернений зв'язок між ціною і величиною попиту шляхом проведення кривої, що представляє всі можливі варіанти співвідношення ціни і величини попиту в межах, показаних на графіку. Отримана таким чином крива називається кривою попиту і позначена буквою 27 на рис. 4.1. Вона похилилася вниз і вправо, оскільки зв'язок між ціною і величиною попиту від'ємний, або обернений. Закон попиту — за нижчої ціни люди купують більшу кількість продукту, ніж за високої — знаходить відображення у спадному характері кривої попиту.

Хоча табл. 4.1 і рис. 4.1 містять одні і ті ж дані і відображають однаковий зв'язок між ціною і величиною попиту, однак графічне зображення має певну перевагу. Графік дає змогу чіткіше уявити певний зв'язок — у нашому випадку закон попиту — простішим способом, ніж словесний або табличний опис

Крива попиту .

Якщо розглядати проблему з позиції не одного, а багатьох покупців, необхідно перейти від шкали індивідуального попиту до шкали ринкового попиту. Це можна легко здійснити шляхом підсумовування величин попиту, що пред'являються кожним споживачем за різних можливих цін.

Зміни у попиті.

При побудові кривої попиту П1 на рис. 4.2 ми виходили з того, що ціна товару є найважливішим чинником, що визначає його кількість. Однак відомо, що існують й інші чинники, які можуть вплинути і дійсно впливають на покупки. Отже, при побудові кривої П1 ми вважали, що "інші умови рівні", тобто інші визначники, які впливають на величину попиту, незмінні. Коли ці визначники дійсно міняються, то крива попиту переміщається вправо або вліво від 77.. Тому вказані визначники називають чинниками зміни попиту.

Зміни попиту на пшеницю

До найважливіших визначників, що впливають на ринковий попит, належать: смаки, або переваги, споживачів; число споживачів на ринку; грошові доходи споживачів; ціни на споріднені товари й очікування споживачів щодо майбутніх цін і доходів.

Якщо один або кілька визначників змінюються, змінюються дані шкали попиту, а отже, і положення кривої попиту на рис. 4.2. Така зміна даних шкали попиту, або — графічно — зміщення положення кривої попиту, називається зміною попиту.

Смаки споживачів можуть змінюватись під впливом реклами або зміни у моді чи внаслідок появи нових продуктів. Сприятливі зміни в уподобаннях споживачів спричиняють зростання попиту, переміщуючи криву попиту праворуч від П1 до П2, що відображено на рис. 4.2. Навпаки, несприятливі зміни в уподобаннях споживачів змістять криву попиту ліворуч від П1 до П3.

Збільшення числа споживачів на ринку збільшує попит (зсув кривої попиту праворуч), і навпаки. Коли зростають грошові доходи споживачів і їхня купівельна спроможність, це здебільшого викликає зміщення кривої вгору праворуч. Однак на деякі товари, які можна замінити дорожчими та якіснішими, попит зі зростанням доходу може зменшитись і крива попиту при цьому зсунеться ліворуч.

Зміна цін на споріднені товари також впливає на попит в обох напрямках. Це залежить від того, чи споріднений товар замінює наш продукт чи доповнює його. Наприклад, чай і кава є товарами-замінниками, оскільки один із них може замінити другий у споживанні, тобто попит на чай зросте, якщо збільшиться ціна на каву. З другого боку, бензин є доповнюваним товаром відносно автомобіля, тобто вони використовуються разом. Якщо знизяться ціни на бензин, то зросте попит на автомобілі. Тому зсув кривої попиту вправо на рис. 4.2 може відбутися внаслідок збільшення ціни товару-замінника або зниження ціни доповнюваного товару.

Сподівання споживачів щодо можливості підвищення цін в майбутньому, або ж щодо збільшення доходів спонукатимуть збільшення поточного попиту на товари. Навпаки, сподівання падіння цін і зниження доходів зменшить поточний попит на товари.

Надзвичайно важливо зрозуміти різницю між попитом і величиною попиту. Зміна попиту виражається у зміщенні кривої попиту або вправо (збільшення попиту), або вліво (скорочення попиту). Іншими словами, зміна попиту означає, що вся шкала змінилася і що крива змінила своє положення. Зміна ж величини попиту означає переміщення з однієї точки на іншу точку на постійній кривій попиту, тобто перехід від однієї комбінації "ціна — кількість продукту" до іншої. Причиною зміни величини попиту є зміна ціни конкретного продукту. Рис. 4.2 допомагає зрозуміти різницю між зміною попиту і зміною величини попиту. Зміщення кривої попиту П1 до положення П2 або положення П3 викликає і зміну попиту, тоді як пересування з точки а на точку б на кривій П1 означає зміну величини попиту.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>