Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Рівномірна система

Сутність системи: однакові величини амортизаційних відрахувань щорічно включаються до складу поточних витрат підприємства протягом терміну корисного використання основних засобів. Система базується на припущенні рівномірності стану економічної корисності об'єкта основних засобів із року в рік (рис. 3.8).

Розподіл суми амортизаційних відрахувань за роками корисного використання основних засобів за рівномірною системою

Рис. 3.8. Розподіл суми амортизаційних відрахувань за роками корисного використання основних засобів за рівномірною системою

Система має такі переваги:

 • - проста у використанні;
 • - доцільна для використання, коли ступінь експлуатації активу в кожному обліковому періоді залишається незмінним;
 • - у випадку, коли об'єкт основних засобів зношується рівномірно протягом терміну його корисного використання, сума нарахованих за цією системою амортизаційних відрахувань відображає величину фактичного зносу активу;
 • - у разі використання цього методу величина залишкової вартості об'єкта основних засобів зменшується, а сума нарахованого зносу зростає з року в рік на одну й ту саму суму.

де А - річна сума амортизаційних відрахувань;

ПВ - первісна (або відновна) вартість об'єкта основних засобів;

Л - ліквідаційна вартість об'єкта основних засобів. За умов складності прогнозування величини ліквідаційної вартості, її значення можна прийняти за "0";

Т - очікуваний термін корисного використання об'єкта основних засобів;

{ПВ - Л) - вартість, що амортизується; де Ан - місячна сума амортизаційних відрахувань.

Приклад 3.7.

Первісна вартість об'єкта основних засобів - 5000 грн. Очікуваний термін його корисного використання - 5 років. Ліквідаційна вартість прогнозується на рівні 500 грн.

За умов застосування рівномірної системи амортизації визначте:

 • 1) вартість, що амортизується;
 • 2) річну суму амортизаційних відрахувань;
 • 3) місячну суму амортизаційних відрахувань. Розв'язок
 • 1) розраховуємо вартість, що амортизується:
 • 5000-500 = 4500 грн;
 • 2) визначаємо річну суму амортизаційних відрахувань:
 • 4500 : 5 = 900 грн;
 • 3) обчислюємо місячну суму амортизаційних відрахувань:
 • 900: 12 = 75 грн. Дані розрахунків подано в табл. 3.8.

Системи прискореної амортизації - це система зменшення залишкової вартості, система прискореного зменшення залишкової вартості та кумулятивна система.

Сутність систем: величина амортизаційних відрахувань першого року є максимальною і поступово знижується протягом строку корисної експлуатації основних засобів (див. рис. 3.9). Темпи зменшення залежать від обраної системи амортизації.

Переваги систем:

 • - передбачають нарахування найбільшої суми амортизації на початковому етапі експлуатації активу та подальше її зменшення з року в рік протягом загального терміну його корисного використання;
 • - дозволяють швидше, порівняно із системою рівномірної амортизації, відшкодувати вартість основних засобів, причому

Розподіл суми амортизаційних відрахувань за роками корисного використання основних засобів за системами прискореної амортизації

Рис. 3.9. Розподіл суми амортизаційних відрахувань за роками корисного використання основних засобів за системами прискореної амортизації

сума максимального відшкодування припадає на перший рік використання основних засобів;

- доцільно використовувати для активів, які більш інтенсивно використовуються на початковому етапі експлуатації та їх ефективність зменшується з року в рік.

Система зменшення залишкової вартості (система зменшення залишку):

де ЗВ - залишкова вартість об'єкта основних засобів на початок року;

N - річна норма амортизаційних відрахувань, яка визначається підприємством самостійно за формулою

Приклад 3.8.

Первісна вартість технологічного устаткування - 12 500 грн. Очікуваний термін корисного використання - 7 років Ліквідаційна вартість - 1350 грн.

За умов застосування системи зменшення залишкової вартості визначте:

 • 1) річну норму амортизаційних відрахувань;
 • 2) річну суму амортизаційних відрахувань;
 • 3) місячну суму амортизаційних відрахувань. Розв'язок
 • 1) визначаємо річну норму амортизаційних відрахувань:

 • 2) обчислюємо річну суму амортизаційних відрахувань:
  • а) на перший рік:
 • 12 500 o 0,272 = 3400 тис. грн;
 • б) на другий рік:
  • (12 500 - 3400) o 0,272 = 2475 тис. грн;
  • 3) розраховуємо місячну суму амортизаційних відрахувань:
   • а) на перший рік:
 • 3400:12 - 283,3 грн;
 • б) на другий рік:
  • 2475,2 :12 = 206,3 тис. грн. Дані розрахунків заносимо в табл. 3.9. Система прискореного зменшення залишкової вартості (система прискореного зменшення залишку ):

де N річна норма амортизаційних відрахувань, яка визначається підприємством самостійно за формулою

Таблиця 3.9. Розрахунок суми амортизаційних відрахувань і залишкової вартості технологічного устаткування з використання системи зменшення залишкової вартості, тис. грн

Рік корисного використання основних засобів

Вартість на початок року

Сума амортизаційних відрахувань

Сума нарахованої амортизації з початку експлуатації об'єкта

Залишкова вартість об'єкта на кінець року

первісна

залишкова

річна

місячна

Перший рік

12 500

12 500

3 400

283,3

3 400

9100

Другий рік

12 500

9100

2 475

206,3

5 875

6625

Третій рік

12 500

6 625

1802

150,2

7 677

4823

Четвертий рік

12 500

4 823

1312

109,3

8 989

3511

П'ятий рік

12 500

3 511

955

79,6

9 944

2556

Шостий рік

12 500

2 556

695

57,9

10 639

1861

Сьомий рік

12 500

1 861

506

42,2

11 145

1350

Приклад 3.9.

Первісна вартість об'єкта основних засобів - 13 000 грн. Очікуваний термін корисного використання - 8 років. За умов застосування системи прискореного зменшення залишкової вартості визначте:

 • 1) річну норму амортизаційних відрахувань;
 • 2) річну суму амортизаційних відрахувань;
 • 3) місячну суму амортизаційних відрахувань. Розв'язок
 • 1) визначаємо річну норму амортизаційних відрахувань:

1:8-2-0,25;

2) обчислюємо річну суму амортизаційних відрахувань:

а) на перший рік:

13 000 o 0,25 - 3250 тис. грн;

б) на другий рік:

(13 000 - 3250) o 0,25 = 2438 тис. грн;

3) розраховуємо місячну суму амортизаційних відрахувань:

а) на перший рік:

3250: 12 = 270,8 грн;

б) на другий рік:

2438 : 12 = 203,2 тис. грн. Дані розрахунків подані у табл. 3.10.

Кумулятивна система є досить штучною. Сума амортизації, нарахована з її використанням, часто не узгоджується ні з фактичним використанням активу, ні з обсягом виробленої продукції, а отже, не узгоджується і з отриманими від експлуатації основних засобів доходами.

де К1 - кумулятивний коефіцієнт і-го року, який визначається підприємством самостійно за формулою

Таблиця 3.10. Розрахунок за роками експлуатації суми амортизаційних відрахувань і залишкової вартості основних засобів з використання системи прискореного зменшення залишкової вартості, тис. грн

Рік корисного використання основних засобів

Вартість на початок року

Сума амортизаційних відрахувань

Сума нарахованої амортизації з початку експлуатації

Залишкова вартість на кінець року

первісна

залишкова

річна

місячна

Перший рік

13 000

13 000

3250

270,8

3 250

9 750

Другий рік

13 000

9 750

2438

203,2

5 688

7 312

Третій рік

13 000

7 312

1828

152,3

7 516

5 484

Четвертий рік

13 000

5 484

1371

114,3

8 887

4113

П'ятий рік

13 000

4 113

1028

85,7

9 915

3 085

Шостий рік

13 000

3 085

771

62,3

10 686

2 314

Сьомий рік

13 000

2 314

578

48,2

11 264

1736

Восьмий рік

13 000

1 736

434

36,2

11698

1 302

Приклад 3.10.

Первісна вартість комп'ютера - 8000 грн. Очікуваний термін корисного використання - 5 років. Ліквідаційна вартість - 500 грн.

За умов застосування кумулятивної системи амортизації

визначте:

 • 1) річну суму амортизаційних відрахувань за перші два роки експлуатації;
 • 2) місячну суму амортизаційних відрахувань. Розв'язок
 • 1) розраховуємо суму кількості років корисного використання комп'ютера:
 • 1 + 2 + 3 + 4 + 5= 15 р.;
 • 2) обчислюємо значення кумулятивного коефіцієнта на кожний рік:
  • а) для першого року: 5 :15;
  • б) для другого року: 4:15;
  • в) для третього року: 3:15;
  • г) для четвертого року: 2 :15;
  • д) для п'ятого року: 1:15;
 • 3) визначаємо річну суму амортизаційних відрахувань:
  • а) за перший рік:
 • 5:15- (8000 - 500) - 2500 тис. грн;
 • б) за другий рік:
  • 4:15- (8000 - 500) - 2000 тис. грн;
  • 4) обчислюємо місячну суму амортизаційних відрахувань:
   • а) за перший рік:
 • 2500:12 = 208,3 тис. грн;
 • б) за другий рік:
  • 2000 :12 = 166,7 тис. грн.

Аналогічно обчислюються амортизаційні відрахування для третього - п'ятого років з використанням відповідних кумулятивних коефіцієнтів.

Дані заносимо до табл. 3.11.

Виробнича система (система амортизації за обсягом виробництва, пропорційно до обсягу виробленої продукції). Сутність системи, враховується очікуваний рівень інтенсивності використання або продуктивності активу. Нарахування амортизації відбувається пропорційно до ступеня фактичного спра-

Таблиця 3.11. Розрахунок за роками експлуатації суми амортизаційних відрахувань і залишкової вартості комп'ютера з використання кумулятивної системи амортизації, тис. грн

Розрахунок за роками експлуатації суми амортизаційних відрахувань і залишкової вартості комп'ютера з використання кумулятивної системи амортизації, тис. грн

цювання основних засобів. Краще використовувати у тому разі, коли щодо об'єкта основних засобів, на який нараховують амортизацію, можна визначити очікуваний обсяг виробленої продукції протягом всього строку його використання (рис. 3.10).

Можливий варіант розподілу суми амортизаційних відрахувань за роками корисного використання основних засобів за виробничою системою

Рис. 3.10. Можливий варіант розподілу суми амортизаційних відрахувань за роками корисного використання основних засобів за виробничою системою

Система має такі переваги:

 • - амортизація нараховується пропорційно до ступеня фактичного зносу основних засобів;
 • - за умов використання цієї системи сума нарахованої амортизації відповідає величині фізичного зносу;
 • - використання системи е доцільним, коли економічна корисність того чи іншого активу зменшується швидше через експлуатацію у виробництві, ніж просто через плин часу.

Оскільки на початку експлуатації активу дуже важко визначити фактичний обсяг продукції, який очікується виготовити з його використанням протягом очікуваного строку експлуатації, систему використовують у тому випадку, коли обсяг

продукції можна більш менш точно "прогнозувати. Використання методу є доцільним для автоперевізників.

де <} - фактичний випуск продукції за місяць (квартал, рік);

С ставка виробничої амортизації, яка характеризує величину амортизаційних відрахувань, що припадає на одиницю продукції, і визначається підприємством самостійно за формулою

де (?очік - загальний обсяг продукції, який підприємство очікує виготовити, використовуючи об'єкт основних засобів за весь строк його корисної експлуатації.

Приклад 3.11.

Підприємство придбало технологічне устаткування (первісна вартість становить 51 тис. грн, ліквідаційна - 1 тис. грн) й очікує виготовити протягом всього строку його використання 1 млн т продукції. Фактичний обсяг продукції підприємства за січень та лютий першого року експлуатації становили відповідно 20 та 55 тис. т.

За умов застосування виробничої системи амортизації визначте суми амортизаційних відрахувань за січень та лютий місяць першого року використання устаткування.

Розв'язок

 • 1) розраховуємо ставку виробничої амортизації:
  • (51 000 - 1000) : 1 000 000 - 0,05 грн;
 • 2) обчислюємо суму амортизаційних відрахувань:
  • а) за січень першого року експлуатації:
 • 0,05-20 000 =1000 грн;
 • б) за лютий першого року експлуатації:
  • 0,05-55000 = 2750 грн.

Податкова система (тільки вона дозволена для використання в податковому обліку, проте може застосовуватися для нарахування амортизації і в бухгалтерському обліку). Використовується в Україні з 1 липня 1997 р. Сума амортизаційних відрахувань визначається щоквартально на основі балансової (залишкової, обчисленої відповідно до правил податкового обліку) вартості основних засобів на початок звітного кварталу і встановлених державою норм амортизаційних відрахувань (рис. 3.11).

Розподіл суми амортизаційних відрахувань за роками корисного використання основних засобів за податковою системою

Рис. 3.11. Розподіл суми амортизаційних відрахувань за роками корисного використання основних засобів за податковою системою

Балансова вартість основних засобів на початок кварталу обчислюється за формулою

Де Б(а) - балансова вартість групи основних засобів (для груп П-IV) або окремого об'єкта (для групи І) на початок розрахункового кварталу;

5("-и~ балансова вартість основних засобів на початок кварталу, що передував розрахунковому;

П. _ " - сума витрат, понесених на придбання основних засобів, здійснення капітального ремонту, реконструкції, модернізації та інших поліпшень основних засобів, що підлягають амортизації, протягом попереднього кварталу (у разі, якщо сума таких витрат перевищує 10 % від балансової вартості основних Засобів на початок звітного року, то саме на величину такого перевищення збільшується балансова вартість основних засобів);

В(о _ 1) - сума виведених із експлуатації основних засобів протягом кварталу, що передував розрахунковому (за залишковою вартістю);

А. " - сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у кварталі, що передував розрахунковому.

Квартальна сума амортизаційних відрахувань (А{а) визначається шляхом застосування норм амортизації до балансової вартості основних засобів:

де Н - квартальна норма амортизаційних відрахувань, %.

Норма амортизації, яка використовується в наведеній формулі, - це відсоток від балансової вартості основних засобів. У податковому законодавстві нових основних засобів (придбаних після 1 січня 2004 р.) державою встановлено такі норми амортизації для чотирьох груп основних засобів (у розрахунку на квартал): І група - 2 %, Н група - 10, III група - 6, IV група -15%.

До 1 січня 2004 р. в Україні для цілей податкового обліку нарахування амортизації здійснювалося за трьома групами та іншими нормами: І група - 1,25 %; II група (сучасні II і IV групи) - 6,25, III група - 3,75 % .

Зазначені норми залишилися для нарахування амортизації для основних засобів, придбаних до 1 січня 2004 р.

Місячна сума амортизаційних відрахувань обчислюється шляхом розподілу квартальної суми амортизації на три (кількість місяців у кварталі) рівні частки.

Основні засоби першої групи мають амортизуватися в податковому обліку до досягнення балансовою вартістю 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (100 o 17), а інших груп - до нульової позначки.

Приклад 3.12.

Четверта група (для цілей податкового обліку) основних засобів підприємства складається лише з комп'ютера, придбаного 28 грудня 2005 р. за 10 тис. грн.

Необхідно, по-перше, обчислити квартальні суми амортизаційних відрахувань за четвертою групою основних засобів на

2005 р. за податковою системою амортизації, по-друге, визначити річну величину податкових амортизаційних відрахувань за 2006 р.

Розв'язок

 • 1) амортизаційні відрахування за перший квартал 2006 р.:
 • 10 000 * 15 : 100 - 1500 грн;
 • 2) амортизаційні відрахування за другий квартал 2006 р.:
  • (10 000 - 1500) o 15 :100 = 1275 грн, де (10 000-1500) = 8500 грн - залишкова вартість комп'ютера за станом на початок другого кварталу 2006 р.;
 • 3) амортизаційні відрахування за третій квартал 2006 р.:
  • (8500 - 1275) * 15 : 100 - 1084 грн, де (8500 - 1275) = 7225 грн - залишкова вартість комп'ютера за станом на початок третього кварталу 2006 р.;
 • 4) амортизаційні відрахування за четвертий квартал 2006 р.:
  • (7225 - 1084) o 15 : 100 = 921 грн, де (7225 - 1084) - 6141 грн - залишкова вартість комп'ютера за станом на початок четвертого кварталу 2006 р.;
 • 5) річна сума амортизаційних відрахувань за 2006 р.: 1500 + 1275 + 1084 + 921 - 4780 грн, що становить 47,8 % від первісної вартості комп'ютера.

Приклад 3.13.

На основі даних табл. 3.12, визначте суму амортизаційних відрахувань для третьої групи основних засобів за перший та другий квартали 2003 р. за умов застосування податкової амортизаційної системи.

Таблиця 3.12. Характеристика основних засобів ІІІ групи за 2003 р., тис. грн

Характеристика основних засобів ІІІ групи за 2003 р., тис. грн

В' - витрати на ремонт основних засобів у першому кварталі в сумі, яка перевищує 10 % від залишкової вартості основних засобів на початок першого кварталу 2003 р. Для розрахунку В необхідно перевірити, яку частку від залишкової вартості основних засобів на початок року становлять витрати на проведення ремонту:

5:40-100=12,5%.

Оскільки сума витрат на ремонт більш ніж на 10 % перевищує залишкову вартість основних засобів, то відповідно до норм податкового законодавства сума витрат на ремонт у розмірі 10 % від залишкової вартості, тобто 4 тис. грн (10 * 40:100 = = 4), має бути віднесена до складу валових витрат першого кварталу, а решту - 1 тис. грн (5-4 = 1) - потрібно додати до залишкової вартості основних засобів на початок першого кварталу для визначення бази нарахування амортизації у другому кварталі (рис 3.12).

Процес відшкодування витрат па ремонт основних засобів

Рис. 3.12. Процес відшкодування витрат па ремонт основних засобів

Витрати, пов'язані з придбанням землі як окремого об'єкта власності, не підлягають включенню до групи основних засобів у податковому обліку з метою амортизації або до валових витрат звітного податкового періоду. Якщо в майбутньому такий окремий об'єкт власності продається, платник податку включає до складу валових доходів позитивну різницю між сумою доходу, отриманого внаслідок такого продажу, та сумою витрат, пов'язаних із купівлею такого окремого об'єкта власності, збільшених на коефіцієнт індексації. У разі, коли об'єкт нерухомого майна придбавається разом із землею, яка знаходиться під таким об'єктом, амортизації підлягає сукупна вартість цього об'єкта основних засобів та цієї землі.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>