Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банківський нагляд
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Наслідки призначення ліквідатора та його повноваження.

З дня прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та призначення ліквідатора настають такі наслідки:

  • — відсотки, комісійні, штрафи, інші очікувані доходи за активними операціями банку за рішенням ліквідатора можуть продовжувати нараховуватися згідно з договорами, якщо це сприяє збереженню або збільшенню ліквідаційної маси. Ліквідатору забороняється вчиняти інші дії, які б свідчили про продовження діяльності банку;
  • — припиняється нарахування відсотків та неустойки (штрафів, пені) за всіма видами заборгованості банку, у тому числі за депозитами, за міжбанківськими кредитами, наданими банками-кореспондентами, штрафів за результатами перевірок, здійснених Національним банком, органами державної податкової служби та іншими контролюючими органами, а також застосування до банку інших економічних санкцій згідно із законодавством України;
  • — відомості про фінансове становище банку, його боржників і вимоги банку до них, а також про учасників банку перестають бути конфіденційними чи становити банківську таємницю.

Ліквідатор банку з дня свого призначення виконує обов'язки та користується правами, передбаченими Законом України "Про банки і банківську діяльність" (ст. 92).

З дня отримання рішення про своє призначення ліквідатор зобов'язаний уживати заходів щодо ефективної ліквідації банку та максимального задоволення вимог кредиторів відповідно до своїх повноважень. Ліквідатор зобов'язаний: повідомити компетентний орган, який наклав арешт або інші обмеження щодо майна (активів) банку, а також державні органи, які забезпечують ведення реєстрів про обтяження майна, про прийняте Національним банком рішення про відкликання банківської ліцензії і запровадження процедури ліквідації; у строк до двох місяців з дня його призначення здійснити інвентаризацію активів (включаючи ті, що обліковуються на позабалансових рахунках) та архіву банку; скласти початковий баланс ліквідатора з урахуванням результатів інвентаризації активів; забезпечувати проведення оцінки активів банку, які підлягають продажу (відступленню права вимоги) відповідно до законодавства України про оцінку майна; закривати за власним рішенням поточні та вкладні (депозитні) рахунки клієнтів, на яких немає коштів згідно із законодавством України; протягом 20 робочих днів з дня свого призначення укласти від імені банку договір зі страховиками про страхування фінансової відповідальності, життя та здоров'я ліквідатора за рахунок коштів банку; скласти проміжний ліквідаційний баланс і перелік (реєстр) вимог кредиторів після розгляду вимог кредиторів; скласти ліквідаційний баланс і звіт ліквідатора після вжиття всіх можливих заходів щодо задоволення вимог кредиторів.

Ліквідатор має право: здійснювати операції з готівкою з метою забезпечення ліквідаційної процедури (погашення заборгованості боржниками банку, приймання оплати за продане майно, виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банку, оплата роботи залучених ліквідатором осіб, витрати на відрядження тощо); розривати договори про надання банку послуг, а також договори про оренду (найм) рухомого і нерухомого майна, якщо це сприятиме збереженню або збільшенню ліквідаційної маси; розривати договори за активними операціями банку, які до часу прийняття Національним банком рішення про відкликання банківської ліцензії були збитковими для банку або були здійснені на безоплатній основі, або є довгостроковими, якщо визнає, що це сприятиме збільшенню ліквідаційної маси, а також договори з пов'язаними особами, що були укладені з порушенням вимог, на умовах, сприятливіших за звичайні; подавати клопотання Національному банку щодо внесення змін до переліку (реєстру) вимог кредиторів.

У разі ухиляння керівників банку від передавання майна (активів) банку ліквідатор приймає майно (активи) банку в односторонньому порядку із залученням створеної ним комісії та оформленням акта про приймання майна (активів) або звертається за допомогою до правоохоронних органів.

Ліквідатор банку - - фізична особа або керівник ліквідаційної процедури (якщо ліквідатором призначено юридичну особу) виконує організаційно-розпорядчі функції, приймає рішення одноосібно в межах своїх повноважень.

Ліквідатору (у тому числі керівникові ліквідаційної процедури) забороняється: використовувати або дозволяти використовувати майнові активи банку у власних інтересах або в інтересах третіх осіб; розголошувати конфіденційну інформацію, якщо це не пов'язано з виконанням функцій ліквідатора; розкривати інформацію, яка містить банківську таємницю, особам, які не е суб'єктами її отримання, та з порушенням установленого порядку.

Ліквідатор зобов'язаний у двомісячний строк з дня призначення вжити заходів щодо повернення власникам: цінностей, які перебували на відповідальному зберіганні банку; активів, переданих банку в довірче управління, у тому числі матеріальних цінностей, цінних паперів та інших активів (включаючи грошові кошти на поточних рахунках управителів, відкритих у цьому банку).

Ліквідатор через три місяці з дня його призначення повідомляє територіальні управління за місцезнаходженням банку та його філій (підрозділ центрального апарату, що здійснює контроль за діяльністю ліквідаторів, у разі ліквідації банку, накопичувальний рахунок якого відкритий в Операційному управлінні Національного банку) про заходи, які були вжиті для повернення власникам цінностей, які перебували на відповідальному зберіганні банку, і наявність цінностей, не вилучених власниками, із зазначенням їх виду та обсягу.

Цінності, не вилучені власниками, ліквідатор передає за актами про приймання-передавання територіальним управлінням Національного банку за місцезнаходженням банку та його філій (Операційному управлінню Національного банку або Державній скарбниці України залежно від виду та обсягу цінностей). Ліквідатор разом із заявою про передавання в розпорядження Національного банку цінностей подає копії договорів про відповідальне зберігання банком цінностей, актів про відкриття ліквідатором індивідуальних сейфів, у яких зберігалися ці цінності, і документів, які підтверджують виконані ним процедури щодо повідомлення власників цінностей.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші