Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Менеджмент arrow Корпоративне управління
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Порядок розкриття інформації на фондовому ринку

Емітенти, які здійснили публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, зобов'язані своєчасно та в повному обсязі розкривати інформацію про:

 • - фінансово-господарський стан і результати діяльності емітента у строки, встановлені законодавством;
 • - будь-які дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни ціни на його цінні папери;
 • - власників великих пакетів (10% і більше) акцій.

Інформація про власників великих пакетів (10% і більше) акцій подається Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку особою, яка веде облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України. Така інформація є відкритою і оприлюднюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку шляхом розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.

Відповідно до законодавства України оприлюдненню підлягає регулярна та особлива інформація про емітентів цінних паперів.

Регулярна інформація про емітента - річна та квартальна звітна інформація про результати фінансово-господарської діяльності емітента, яка подається Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку (в тому числі в електронному вигляді).

Звітним періодом для складання річної інформації про емітента є календарний рік.

Перший звітний період емітента може бути меншим, ніж 12 місяців, та обчислюється:

 • - для акціонерних товариств - з дня державної реєстрації товариства до 31 грудня звітного року включно;
 • - для емітентів облігацій - з дня реєстрації випуску облігацій до 31 грудня звітного року включно.

Річна інформація про емітента є відкритою і підлягає оприлюдненню емітентом у строк не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним, шляхом опублікування її в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів. Річна інформація про емітента повинна містити наступні відомості:

 • - найменування та місцезнаходження емітента, розмір його статутного капіталу;
 • - орган управління емітента, його посадові особи та засновники;
 • - господарська та фінансова діяльність емітента;
 • - цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), розміщення та лістинг цінних паперів;
 • - річна фінансова звітність;
 • - аудиторський висновок.

Емітент має право додатково подавати іншу інформацію. Звітним періодом для складання квартальної інформації про емітента є квартали поточного року.

Квартальна інформація про емітента повинна містити такі відомості:

 • - найменування та місцезнаходження емітента, розмір його статутного капіталу;
 • - орган управління емітента, його посадові особи та засновники;
 • - господарська та фінансова діяльність емітента;
 • - цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість);
 • - квартальна фінансова звітність;
 • - участь емітента у створенні інших підприємств, установ та організацій. Емітент має право додатково подавати іншу інформацію. Строки, порядок та форми подання регулярної інформації про емітента
 • (річної та квартальної) встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Публічні акціонерні товариства додатково розкривають інформацію про свою діяльність на основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Крім того, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку може встановлювати додаткові вимоги до розкриття регулярної інформації про емітента та вживає заходів щодо її розкриття.

Особлива інформація про емітента - інформація про будь-які дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів.

До особливої інформації належать відомості про:

 • - прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25% статутного капіталу;
 • - прийняття рішення про викуп власних акцій;
 • - факти лістингу чи делістингу цінних паперів на фондовій біржі;
 • - отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25% активів емітента;
 • - зміну складу посадових осіб емітента;
 • - зміну власників акцій, яким належить 10% і більше голосуючих акцій;
 • - рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв;
 • - рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу;
 • - порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію;
 • - рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента.

Строки, порядок та форми подання особливої інформації про емітента встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Особлива інформація, як і регулярна інформація про емітента є відкритою і оприлюднюється шляхом опублікування її в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку може встановлювати додаткові вимоги до розкриття особливої інформації про емітента та вживає заходів щодо її розкриття.

Розкриття інформації про облік іменних цінних паперів здійснюється учасниками депозитарної системи України.

Інформація про облік іменних цінних паперів розкривається учасниками депозитарної системи України у наступних випадках:

 • - на письмовий запит власника інформації або з його письмового дозволу, крім випадків, передбачених законодавством;
 • - за рішенням суду;
 • - на письмову вимогу органів прокуратури, служби безпеки, внутрішніх справ, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Антимонопольного комітету України, інших державних органів відповідно до законодавства - стосовно операцій у системах обліку іменних цінних паперів, що здійснюються конкретною юридичною особою або фізичною особою за конкретний проміжок часу. Учаснику депозитарної системи України забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого учасника депозитарної системи України, навіть якщо їх дані зазначено у документах та договорах клієнта.

Оприлюднення інформації про професійних учасників фондового ринку (номер, дата видачі та строк дії ліцензії, обсяг повноважень згідно з ліцензією, керівник та уповноважена особа, що діє від його імені) здійснюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Рекламною інформацією на фондовому ринку є реклама:

 • - емітента або цінних паперів, що ним розміщуються або які перебувають в обігу;
 • - професійного учасника фондового ринку та його діяльності;
 • - договорів щодо цінних паперів.

До реклами на фондовому ринку не належить інформація, яка відповідно до вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів підлягає обов'язковому оприлюдненню.

Розповсюдження державними органами реклами на фондовому ринку не допускається, крім реклами, пов'язаної з розміщенням та обігом державних цінних паперів.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші