Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow РПС arrow Регіональна економіка
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Функція організаційна

 • 2. Функція організаційна. Типові завдання діяльності та уміння: 2.1. Організація роботи спрямованої на досягнення призначення організації місцевого самоврядування:
  • • забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку села, селища, міста;
  • • організація виконання програм соціального-економічного та культурного розвитку відповідної території;
  • • залучення підприємств, організацій усіх форм власності до участі в комплексному розвитку села, селища, міста;
  • • забезпечення ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів відповідної території;
  • • забезпечення населення паливом, електроенергією, газом та іншими енергоресурсами;
  • • вирішення питання стосовно адміністративно-територіального устрою.
 • 2.2. Організація зовнішньоекономічної діяльності:
  • • обгрунтування альтернативних стратегій зовнішньоекономічної діяльності, а також механізмів їх реалізації;
  • • аналіз експортних можливостей підприємств відповідної території та їх імпортних потреб;
  • • на основі ринкових досліджень вивчення можливостей потенційних закордонних партнерів, аналіз ефективності зовнішньоекономічних зв'язків з урахуванням світового розподілу праці;
  • • прийняття рішень щодо каналів реалізації та каналів надходження ресурсів, сприяння укладанню угод із закордонними постачальниками та споживачами, їх реалізації;
  • • на основі досліджень світового ринку вивчення можливостей закордонних партнерів, оцінка їх конкурентного статусу та можливостей для співпраці;
  • • здійснення контрольно-аналітичних функцій щодо зовнішньоекономічної діяльності підприємств, що розташовані на території села, селища, міста.
 • 2.3. Організація управління соціальною сферою:
  • • організація матеріально-технічного та фінансового забезпечення закладів освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, які належать територіальній громаді;
  • • залучення на договірних засадах коштів підприємств, розташованих на відповідній території, та коштів населення на будівництво та ремонт об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури, на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища;
  • • організація медичного обслуговування та харчування у закладах освіти, культури, фізкультури і спорту, які належать територіальній громаді;
  • • надання допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, інвалідам з дитинства, сім'ям загиблих військовослужбовців у вирішенні житлово-побутових питань;
  • • організація для громадян похилого віку та інвалідів роботи будинків-інтернатів, побутового обслуговування;
  • • вирішення питання про надання ритуальних послуг у зв'язку з похованням самотніх громадян, ветеранів війни і праці, малозабезпечених громадян.
 • 2.4. Організація роботи житлово-комунального господарства:
  • • надання дозволу на спорудження об'єктів містобудування незалежно від форм власності;
  • • здійснення обліку житлового фонду та контроль за його використанням;
  • • організація будівництва та ремонту об'єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, житлових будинків та шляхів місцевого значення;
  • • забезпечення експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку, що перебувають у комунальній власності територіальної громади;
  • • використання нежилих приміщень, будинків і споруд, що належать до комунальної власності;
  • • вирішення питань стосовно водопостачання міста, відведення та очищення стічних вод, контролю якості питної води;
  • • організація виконання робіт по благоустрою населеного пункту;
  • • здійснення заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, епідемій, інших надзвичайних ситуацій.
 • 2.5. Організація фінансової роботи:
  • • забезпечення виконання місцевого бюджету;
  • • погодження з підприємствами, що не належать до комунальної власності, тарифів щодо оплати побутових, комунальних та інших послуг;
  • • здійснення фінансування видатків з місцевого бюджету.
 • 2.6. Розроблення раціональних форм організації управління:
  • • аналіз діючих організаційних структур управління селом, селищем, містом;
  • • збалансування відповідальності та повноважень між ланками системи управління та посадовими особами;
  • • на основі розподілу повноважень та відповідальності між ланками та рівнями управління проектування організаційної структури управління;
  • • складання посадових інструкцій та положення про структурні підрозділи організації місцевого самоврядування.
 • 2.7. Організація впровадження управлінських рішень:
  • • структурування завдання відповідно до чисельності виконавців, визначення черговості робіт, розрахунок терміну їх виконання, складання план-заходів реалізації рішень;
  • • добір виконавців відповідно до їх кваліфікації та ділових рис та організація їх діяльності по виконанню рішень;
  • • регламентування та нормування роботи конкретного виконавця.
 • 2.8. Раціональна організація управлінської праці:
  • • використовуючи принципи та методи організації управлінської праці, має вміти ефективно розподіляти повноваження в структурі апарату управління органу місцевого самоврядування;
  • • виходячи з групових норм та статусу членів групи, організація виконання функціонально пов'язаних дій членів групи;
  • • аналіз витрат робочого часу, складання реалістичних гнучких планів особистої роботи;
  • • на основі планування робочого часу здійснення раціональної організації управлінської праці;
  • • організація та обладнання робочих місць для персоналу управління;
  • • робота з фіксованою інформацією, з довідковою літературою, складання текстів доповідей, виступів, статей;
  • • підготовка проведення нарад та зборів, здійснення усіх видів управлінської діяльності; організація приймання відвідувачів;
  • • за допомогою технічних засобів зв'язку, безпосереднього спілкування, підтримування ділових контактів, проведення ділових бесід із закордонними партнерами.
 • 2.9. Управління персоналом:
  • • взаємодія з державними службами зайнятості, здійснення добору, наймання кадрів, проведення співбесід з претендентами, їх тестування;
  • • здійснення заходів щодо ефективної адаптації працівників;
  • • застосування різних методів оцінювання персоналу, розробка плану розвитку персоналу організації, формування кадрового резерву;
  • • проведення обліку кадрів, формування структури колективу та його чисельність;
  • • аналіз плинності кадрів, розробка та впровадження заходів щодо стабілізації колективу;
  • • забезпечення високого рівня трудової, виробничої дисципліни, проведення виховної роботи в колективі;
  • • зміцнення та ефективне використання кваліфікаційного потенціалу органу місцевого самоврядування.
 • 2.10. Формування колективу та керівництво ним:
  • • надавати психолого-педагогічну характеристику окремій особистості;
  • • з урахуванням індивідуальних особливостей виконавців, групової та особистої їх поведінки, уміти добирати склад колективу;
  • • підтримання на оптимальному рівні кількісного співвідношення між працівниками з урахуванням їх психологічної сумісності, забезпечення нормальних стосунків в колективі;
  • • створення підтримки відносин між членами трудового колективу на правовій основі та демократичних принципах, формування відчуття єдиної команди;
  • • формування особистого авторитету, підтримування авторитету колег та підлеглих;
  • • організація роботи щодо підвищення кваліфікаційного рівня працівників, забезпечення їх службового просування;
  • • аналіз неформальних стосунків у колективі, співпраця з неформальними лідерами, усунення деструктивного лідерства;
  • • застосування різних засобів керівництва: інформування, індивідуальних бесід, обговорення, визнання, осудження;
  • • гармонійне поєднання індивідуальних групових та масових форм виховної роботи, застосування методів повчання, створення орієнтуючих умов та особистого прикладу.
 • 2.11. Генерування влади:
  • • повною мірою використання своїх повноважень та влади, різні засоби впливу на підлеглих, підтримання розумного балансу влади;
  • • поєднання офіційних повноважень та особистого авторитету, формування власного гнучкого стилю керівництва.
 • 2.12.Формування та розвиток організаційної культури:
  • • дотримання етики управлінської діяльності, вдосконалення стилю та методів керівництва персоналом;
  • • створення умов для підвищення рівня культури працівників, сприяння безперервному навчанню працівників, створення умов для їх самовдосконалення;
  • • забезпечення культури в процесі управління (прогресивної технології, раціональної організації праці, ділового спілкування, діловодства тощо).
 • 2.13.Забезпечення охорони праці:
  • • дотримання правових норм, регламентуючих нормативи з охорони праці;
  • • розробка заходів щодо покращення умов праці, запобігання професійним захворюванням і виробничому травматизму;
  • • проведення інструктування підлеглих з охорони праці, забезпечення навчання персоналу з питань охорони праці.
 • 2.14. Організація діловодства:
  • • уміння документально оформляти управлінські рішення, вести кореспонденцію використовуючи оргтехніку, обладнання автоматизованого робочого місця;
  • • уміння оцінювати ефективність використання оргтехніки;
  • • проведення аналізу поштових надходжень, уміння працювати із заявами та скаргами громадян;
  • • організація та ведення власного архіву;
  • • розроблення засобів по вдосконаленню системи документообороту, організація раціонального руху документів в організації;
  • • документальне оформлення усіх процесів в системі управління в організації місцевого самоврядування.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші