Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Страхова справа arrow Страхова справа
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Основи бізнес-планування страхової діяльності. Структура бізнес-плану страховика

Страхові компанії в своїй діяльності як головний інструмент управління страховою та іншою діяльністю використовують планування.

Планування діяльності страховика полягає у складанні бізнес-плану.

Бізнес-план розглядається як прогнозна комплексна програма перспективного розвитку страхової компанії. Він є вихідним документом, де узагальнюється вся інформація про ринок страхових послуг.

По суті, це технічно-економічие обґрунтування запланованої страхової діяльності. Його рекомендується складати на 3—5 років з помісячним розподілом для першого року, з поквартальним — для другого року і в річному розрізі для подальших років. Бізнес-план подається в органи нагляду та контролю за страховою діяльністю для отримання ліцензії на проведення страхування.

Структура бізнес-плану повинна включати такі частини (розділи):

 • 1. Загальна характеристика страховика, де наводиться така інформація: повне та скорочене найменування, коли і де проведені реєстрація і перереєстрації, юридична адреса та фактичне місцезнаходження, інформація про забезпечення приміщеннями, оргтехнікою, зв'язком та персоналом, у тому числі кваліфікованим персоналом, напрями (форма, види, місце) його діяльності.
 • 2. Огляд стану страхового ринку в регіонах і сфер діяльності страхової компанії, де узагальнюється така інформація: оцінка загальної кількості об'єктів страхування, конкурентність страхового середовища, сегментація страхового ринку, виділення сегментів, що планує охопити страхова компанія, та інші характеристики стану та перспектив розвитку страхового ринку, які зумовлюють вибір видів діяльності страховика.
 • 3. Види діяльності страхової компанії, де наводяться основні особливі характеристики страхового продукту страхової компанії.
 • 4. Стратегія маркетингу, яка охоплює визначення кількості об'єктів, що підлягає страхуванню у розрізі кварталів, потенційний склад клієнтів, заходи просування на ринок страхового продукту компанії та інші маркетингові інструменти.
 • 5. Організаційна структура страховика та її розвиток. У цьому розділі наводиться юридичне та аудиторське забезпечення діяльності страхової компанії, що передбачає наявність відповідних структур у складі компанії, укладені відповідні угоди на юридичне та аудиторське обслуговування.
 • 6. План функціонування страхової компанії, який включає прогноз розвитку страхових операцій на три або більше років, де визначені за видами страхування такі показники: середні страхові суми окремих об'єктів страхування, середній розмір тарифів, вираховувані середні страхові платежі й обчислена кількість зібраних страхових платежів, а також сума страхових виплат, максимальна відповідальність за окремим об'єктом страхування.

Форма прогнозу розвитку страхових операцій наведена у табл. 16.1:

прогноз розвитку страхових операцій

7. Оцінка платоспроможності та ризиків страхової компанії, де інформація наводиться на кінець кожного календарного року з розрахунком

нормативного запасу платоспроможності та коефіцієнта платоспроможне коефіцієнта ризику та коефіцієнта ступеня ймовірності дефіциту коп страхової компанії. У цьому розділі також визначаються підходи до перестрахування.

 • 8. Стратегія фінансового планування (фінансовий план), яка розробляється не менше ніж на три роки, де поквартально на першій рік і далі на кожен рік зазначено:
  • — розмір власних грошових коштів;
  • — кількість договорів (з особистого страхування — кількість застрахованих);
  • — сума страхових внесків;
  • — сума страхових виплат;
  • — розмір створюваних технічних (математичних) резервів (технічні резерви приймають рівними обсягам незароблених страхових премій);
  • — витрати на проведення страхової діяльності, у тому числі комісій винагороду агентам (брокерам), і за перестрахування;
  • — розмір прибутку, що очікується, у тому числі:
  • — розмір вільних резервів;
  • — чистий прибуток.

Базовими даними для складання фінансового плану є дані прогнозу (табл. 16.3 Фінансовий план складається за формою, наведеною у табл. 16.2:

Фінансовий план страхової компанії

9. Баланс доходів і витрат страхової компанії (не менше ніж три роки), який складається за формою (табл. 16.3):

Таблиця 16.3. Баланс доходів і видатків страхової компанії (на три роки)

Показник

Квартал

Квартал

Квартал

Квартал

За рік

За рік

Доходи (надходження)

Сукупна сума страхових платежів

Новий капітал

Доходи від розміщення активів

Продаж активів

Інші доходи

Усього доходів

Витрати (платежі)

Страхові виплати

Страхові резерви, у тому числі

-

технічні резерви

Комісійна винагорода за розміщення страхових полісів

Оренда чи утримання будівель

Транспорт і зв'язок

Сервіс (послуги)

Розрахунки з банками

Реклама

Зарплата

Нарахування на зарплату

Податки

Дивіденди

Придбання чи оренда обладнання

Усього витрат

Балансовий показник (+-)

10. Стратегія залучення фінансових ресурсів (нового капіталу та кредитів ).

Бізнес-план може складатися самостійно страховиком або за його дорученням експертами, консалтинговими або іншими спеціалізованими (консультаційними) фірмами. Форма, методи та структура побудови бізнес-планів визначені нормативними документами з ліцензування та залежать від особливостей діяльності страховика.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші