Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Менеджмент arrow Організація бізнесу
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Законодавчі акти

 • 1. Конституція України. Видавництво "Україна", К., 1996.
 • 2. Про зайнятість населення: Закон України//Відомості Верховної Ради України.-1994.- N 14.
 • 3. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України// Відомості Верховної Ради України.-1991.-К 29.
 • 4. Про інформацію: Закон України.- К.: Україна, - 1991.
 • 5. Про підприємництво: Закон України.-К.: Україна, - 1991-
 • 6. Про підприємства в Україні: Закон України.-К.:Україна,-1991.
 • 7. Про місцеві ради народних депутатів та місцеве самоврядування: Закон України//Голос України.-1990.-8 лют.
 • 8. Про господарські товариства: Закон України//Відомості Верховної Ради України.-1991.^ 49.
 • 9. Про власність: Закон України//Голос України.-1991.-21 жовт.
 • 10. Про обмеження монополізму і недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності: Закон України//Голос України.-1992.- 29 квіт.
 • 11. Про приватизацію майна державних підприємств: Закон Ук-раїни//Голос України.-1992.-6 трав.
 • 12. Про приватизацію невеликих державних підприємств: Закон України//Голос України.-1992.- 14 квіт.
 • 13. Про споживчу кооперацію: Закон України//Голос України.-1992.-9 трав.
 • 14. Про захист прав споживачів: Закон України//Відомості Верховної Ради України.-1991.- № 30.
 • 15. Про інвестиційну діяльність: Закон України//ВідомостІ Верховної Ради України,-1991.- N 47.
 • 16. Про банки та банківську діяльність: Закон України//Правда України.-1991.-4 лип.
 • 17. Про заходи щодо розвитку корпоративного управління в акціонерних товариствах: Указ президента України від 21 березня 2002 р. №280/2002

Основна література

 • 1. Абчук Ä А, Курс предпринимательства. - СПб.: Изд-во "Альфа", 2001.
 • 2. Ален М., Кейт X. Руководство по безопасности бизнеса. М.: Филинч, 1998.
 • 3. Альберт С, Венц Дж., Уильяме Т. Мошенничество. Луч света на темные стороны бизнеса / Пер. с англ. - СПб: Питер, 1995.
 • 4. Болиев Г. Л., Тарасевич В. М., Анн X. Маркетинг: Учебник / Под общ. ред. д.э.н., проф. Г. Л. Болиева. - М.: ОАО изд-во "Экономика", 1999.
 • 5. Бревнов А. А. Организация частного предприятия в Украине. - Харьков: "Одиссей", 2004.
 • 6. Бусыгин А. В. Предпринимательство: Учебник. - 3-е изд. М.: Дело, 2001.
 • 7. Варналій 3. С. Мале підприємництво: Основи теорії і практики. - К.: Знання, 2001.
 • 8. Варналій 3. С. Основи підприємництва: навчальний посібник. - К.: Знання - Прес, 2002.
 • 9. Турне Б, Державне управління / пер. з франц. В. Шовкуна -Київ: Основи, 1993.
 • 10. Дайновский Ю. А. 505 приемов бизнеса: Маркетинг, менеджмент, реклама, торговля, производство, налоги, стимулирование труда. - К.: A.C.К., 2004.
 • 11. Довідник з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців / під ред. С. Третьякова (видання трете, доповнене). - К.: Держпідприємництво, 2004.
 • 12. Дутко Г. В. Настольна книга підприємця: Проект "Покращання середовища для розвитку малого та середнього підприємництва"- К.: TCORYS, European Commission, 2004.
 • 13. Економіка підприємства. /За ред. Покропивного С. Ф. - К.: Хвиля-Прес, 2000.
 • 14. Скібіцький О. М.у Туз О. І. Управління конфліктами в анти-кризовому менеджменті: Текст лекцій. - К.: Кондор, 2009.
 • 15. Скібіцька Л. /., Туз О. І. Інвестиції та інновації в антикризово-му менеджменті: Текст лекцій. - К.: Кондор, 2009.
 • 16. Камышанский В. П. Право собственности: пределы и ограничения. - М.: ЮНИТИ, 2000.
 • 17. Красовский Ю. Д. Управление поведением в фирме: эффекты и парадоксы. М.: ИНФРА-М, 1997.
 • 18. Крысин А. В. .Безопасность предпринимательской деятельности. М.: Финансы и статистика, 1996.
 • 19. Лада нов И. Д. Психология управления рыночными струк -турами. Преобразующее лидерство. М.: Учеб. центр "Перспектива", 1997.
 • 20. Мартене М. Фуркад К. Менеджмент малых и средних предприятий / Пер. с фр. Мн.: БГЭУ, 1998.
 • 21. Методичний посібник з податкового аудиту / Департамент розвитку та модернізації державної податкової служби . - К.: ГПА України, 2005.
 • 22. Правові питання господарських операцій та інвестування: Проект "Поліпшення умов для розвитку підприємництва та інвестиційного клімату для національних і іноземних інвесторів в Украші", - К.: Російсько-українська юридична група, ОЕСР, 2004.
 • 23. Рибалкін В. О. Теорія власності.-К.: Логос, 2000.
 • 24. СизоненкоВ. О. Підприємництво: Підручник. - К.: В і кар, 1999.
 • 25. Скібіцький О. М. Анти кризовий менеджмент. Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2009.
 • 26. Скібіцький О. М. Інноваційний та інвестиційний менеджмент. Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2009.
 • 27. Скібіцький О. М. Стратегічний менеджмент: Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007.
 • 28. Основы предпринимательской деятельности. Под ред. В.М. Власовой.- М.: Финансы и статистика, 1997.
 • 29. Основы предпринимательского дела. Благородный бизнес: Учебник/Под. ред. Ю. М. Осипова. - М.: Бек, 1996.
 • 30. Швайка Л. А. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник. - Львів: Новий світ - 2000, 2003.
 • 31. Юданов А. 10. Фірма і ринок. - М.: Знання, 1990.
 • 32. Як почати свій бізнес: Програма по розвитку малих і середніх підприємств для постачальників бізнсс-послуг у Молдові.-Кишинеу: RProEra Grup TOB, 2004.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші