Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Про нас
Правила користування
Політика конфіденційності
Угода користувача
Політика Cookies
Контакти
 
Головна arrow Страхова справа arrow Страхування
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Бюджетування фінансової діяльності страхової організації

Одним із напрямів діяльності страхової організації, що забезпечують її фінансову стабільність, є фінансове управління нею на основі бюджетування.

Бюджетування фінансової діяльності страхової організації - процес організації, планування, аналізу й контролю її фінансової діяльності. У бюджетуванні особливе місце займає планування.

Планування як частина бюджетування - процес вироблення й прийняття якісних і кількісних цільових параметрів розвитку, а також вибору шляхів їх ефективного досягнення.

Необхідність планування зумовлена можливістю виникнення різних збоїв, суперечностей, неузгодженості дій окремих підрозділів фірми, невизначеністю майбутнього.

Специфіка страхової діяльності передбачає необхідність такого варіанта управління фінансами, який, з одного боку, враховував би стохастичну природу параметрів страхової діяльності (наприклад, страхових внесків і страхових виплат), а з іншого - відображав би функціональний зв'язок дохідних і видаткових статей бюджету.

В основу схеми управління фінансами страхової організації на основі бюджетування закладена планова модель управління, що передбачає побудову певного варіанта бюджету. При цьому за основними характеристиками модель бюджету є детермінованою, однак стохастична природа параметрів у ній ураховується одним із двох способів - або на основі моделі проводяться багаторазові розрахунки, що відповідають конкретним значенням випадкових параметрів, або замість випадкових величин використовуються їх статистичні оцінки.

Наступною особливістю бюджетування для страхової організації є побудова й використання показників бюджету, характерних саме для страхових організацій. Залежно від цілей застосування бюджети можуть будуватися на різні періоди. Найбільш типовим є річний період із проміжними показниками на півріччя, квартал і місяць. Розбиття року на більш дрібні періоди дає можливість страховій організації оперативно оцінювати виконання бюджету й швидко приймати рішення.

Перевагою бюджетування є підвищення конкурентоспроможності й фінансової стабільності страхової організації. Бюджетування дає змогу, по-перше, виявити проблеми заздалегідь до їх реального виникнення, по-друге, виробити послідовність дій з реалізації цілей, по-третє, скоординувати діяльність підрозділів.

Процес бюджетування страхової компанії можна представити у вигляді трьох основних етапів.

Етап І. Формування прогнозних значень основних показників страхової організації.

Здійснюється на основі бухгалтерської звітності, аналізу складних тенденцій розвитку фірми, можливих варіантів її розвитку й використовується для побудови на наступних етапах бюджетування можливих варіантів бюджету й базового проекту бюджету.

Етап II. Формування прогнозів бюджету й проекту бюджету страхової організації.

Прогноз бюджету є прогнозною фінансовою звітністю страховика - це проект річного звіту його діяльності на основі використання прогнозних значень фінансових показників.

Прогнозні значення фінансових показників, що використовуються для побудови прогнозу бюджету, повинні або відображати сформовані до моменту складання балансу тенденції розвитку бізнесу в цій страховій компанії, або передбачати варіанти її розвитку, зокрема з урахуванням впровадження всіх заходів, що забезпечують ефективний розвиток.

Між показниками бюджету наявні певні функціональні зв'язки, які визначають допустимість бюджету.

Формально допустимим уважається бюджет, у якому дотримуються функціональні співвідношення його показників, що відповідають ефективному розвитку компанії.

Прикладом формально допустимого є будь-який бюджет, що забезпечує одержання прибутку. За бажанням фахівців до формально допустимих можуть належати бюджети із заданою заздалегідь величиною дефіциту (надлишку) фінансових ресурсів.

Оскільки сформовані у сфері бізнесу або в певній страховій організації тенденції не завжди відповідають ефективному розвитку фірми, отриманий прогноз бюджету обов'язково слід проаналізувати з метою виявлення негативних тенденцій і тих кризових ситуацій, які можуть виникнути під час його реалізації. Зокрема, такі ситуації можуть бути пов'язані з нестачею (надлишком) фінансових ресурсів, що виникає під час реалізації аналізованого прогнозу бюджету.

Якщо аналізований прогноз є незадовільним, фахівці фірми повинні сформувати такий варіант розвитку страхової організації, що відповідав би її ефективному розвитку й забезпечував би фінансову стабільність компанії.

Прогноз бюджету, який забезпечує фінансову стабільність страхової організації, що відповідає її ефективному розвитку й прийнятий до виконання, називається проектом або базовим проектом бюджету.

Проект бюджету страхової організації будується на економічно обґрунтованих прогнозних значеннях показників, що забезпечують ефективний розвиток страхової організації. Він повинен виконувати координуючу функцію в організації її діяльності й бути основою для вироблення рішень з управління фінансами. Саме з його показниками будуть порівнюватися надалі фактичні значення показників діяльності фірми.

Етап ПІ. Контроль і аналіз виконання базового проекту бюджету.

Виконання проекту бюджету піддається впливу багатьох факторів. Тому найчастіше реальні значення показників діяльності фірми не відповідають плановим. Це викликає необхідність прийняття оперативних рішень, які сприяють реалізації прийнятого варіанта бюджету або формуванню нового бюджету, що враховує вплив виявлених факторів і забезпечує ефективний розвиток організації.

Як вже зазначалось, бюджет становить детерміновану модель балансу прибутків і видатків, що припускає зіставлення доходів і видатків, визначення фінансового результату страхових операцій, відображення інвестиційної та інших видів діяльності.

При складанні проекту бюджету необхідно врахувати специфіку страхової діяльності, що, по суті, може визначатися низкою додаткових видів видатків, доходів, активів і розрахунків.

До складу специфічних доходів страхової організації входять:

 • 1) отримані комісійні й брокерські винагороди, тантьєми1, збори;
 • 2) страхові внески (премії) з прямого страхування;
 • 3) страхові премії, отримані за ризиками, взятими у перестрахування;
 • 4) отримані відшкодування частки збитків за ризиками, переданими у перестрахування й ретроцессію;
 • 5) депо премій та збитків, сформованих в інших страхових організаціями за ризиками, отриманими від них у перестрахування (розглянутий страховик постає в ролі перестрахувальника);
 • 6) депо премій і збитків за ризиками, переданими у перестрахування (розглянутий страховик є перестрахувальником);
 • 7) позитивні результати зміни страхових резервів.

До специфічних видатків страхової організації належать:

 • 1) видатки на ведення справи;
 • 2) страхові виплати за прямого страхування;
 • 3) частка збитків, що відшкодовується, сплачена за ризиками, взятими у перестрахування;
 • 4) сплачені страхові премії за ризиками, переданими у перестрахування ;
 • 5) сплачені комісійні й брокерські винагороди, тантьєми, збори.

Специфіка активів і зобов'язань страхової організації, що повинна бути врахована при бюджетуванні, визначається наявністю особливих статей балансу. До них належать позички зі страхування життя; депо премій з ризиків, взятих у перестрахування; депо премій з ризиків, переданих у перестрахування; страхові резерви; частка перестрахувальників у страхових резервах; дебіторська й кредиторська заборгованість з операцій страхування, співстрахування й перестрахування.

До специфічних розрахунків страхової організації належать розрахунки з прямого страхування; різних видів страхування; ризиків, переданих у перестрахування; ризиків, взятих у перестрахування; регресних вимог; претензій.

При визначенні фінансового результату страхова організація додатково враховує суми, присуджені на користь страховика за регресними позовами особам, відповідальним за заподіяний збиток.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>