Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Менеджмент arrow Організація бізнесу
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Цілі діяльності акціонерного товариства

Основна мета діяльності акціонерного товариства - одержання прибутку. Конкретні цілі, форми і види діяльності викладаються в Статуті Товариства, затверджуваному Загальними зборами.

Для досягнення зазначених вище цілей Правління, від імені Товариства, укладає необхідні контракти і договори, проводить визначену кадрову політику, здійснює інші юридично значимі дії в межах повноважень, визначених у Статуті. Для досягнення поточних цілей досить корисним є наявність бізнес-плану.

Переваги акціонерного товариства

Відповідно до діючого законодавства України, господарчі товариства можуть існувати в таких організаційно-правових формах (табл. 5.1):

Таблиця 5.1. Організаційно-правові форми господарчих товариств

* акціонерне товариство

Товариство, що має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність по зобов'язаннях тільки своїм майном. Акціонери відповідають по зобов'язаннях Товариства лише в межах при належних їм акцій.

o товариство з

обмеженою

відповідальністю

Товариство, що має статутний фонд, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами. Учасники товариства несуть відповідальність у межах своїх внесків.

o повне товариство

Товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність по зобов'язаннях Товариства усім своїм майном.

o товариство з

додатковою

відповідальністю

Товариство, статутний фонд якого поділений на частки, розмір яких визначається в установчих документах. Учасники такого Товариства несуть відповідальність по його боргах своїми вкладами в статутний фонд, а у випадку їхньої недостатності - додатково приналежним їм майном, пропорційно розмірові внеску кожного учасника в статутний фонд. Граничний розмір відповідальності учасників передбачається в установчих документах.

o командитне товариство

Товариство, у якому разом з одним або більш учасниками, що здійснюють віл імені Товариства підприємницьку діяльність і несуть відповідальність по зобов'язаннях суспільства усім своїм майном, мається один або більше учасників, відповідальність яких обмежується внеском у майно Товариство.

Акціонерне товариство - найбільш прийнятна організаційно-правова форма для великих підприємств із великою кількістю власників (акціонерів). Відкриті акціонерні товариства мають наступні переваги:

o більш широкі можливості для залучення капіталу шляхом емісії додаткової кількості акцій, емісії облігацій, одержання кредитів на вигідних умовах тощо;

* фінансовий ризик акціонерів обмежується розміром приналежної їм частки в майні Товариства (вартістю належних їм акцій);

o відповідно до діючого законодавства України і внутрішніх нормативних документів Товариства акціонери можуть по власному розсуді продавати або іншим способом відчужувати свої акції без оповіщення про це інших акціонерів;

* функції власника і керівника чітко розмежовані, тому власники (акціонери) мають широкий вибір можливостей для найму "команди" високопрофесійних керівників.

Держава бере участь в управлінні Товариством лише в межах приналежного йому пакета акцій. Якщо держава продає свій пакет, воно впливає на діяльність Товариства тільки опосередковано, наприклад, шляхом проведення визначеної банківської, податкової, соціальної, антимонопольної, митної політики тощо.

Діяльність Товариства пов'язана з інтересами різних внутрішніх і зовнішніх груп, наприклад: засновників, акціонерів, керівництва, споживачів, постачальників, кредиторів, працівників, пенсіонерів, центральних і місцевих органів державного керування, місцевого самоврядування і суспільства в цілому. Кожна з цих груп має визначені юридично захищені права й інтереси і прагне не тільки зберегти, але і розширити них. Наприклад, Товариство має зобов'язання перед місцевими органами самоврядування щодо виконання законів про охорону навколишнього середовища, сплати податків і інших обов'язкових платежів. В інтересах кредиторів Товариство також зобов'язане виконувати закони, що регулюють питання застави, банкрутства, стежити за змінами в чинному законодавстві про оподатковування, митний контроль тощо. В інтересах працівників Товариство повинне дотримуватись Положень Цивільного кодексу, Кодексу законів про працю, а також інших законів, що захищають права працівників.

При створенні конкретної схеми корпоративного управління Товариством дуже важливо розробити систему, що буде максимально демократичної і забезпечить доступ всім акціонерам до механізмів задоволення своїх інтересів, зв'язаних з роботою акціонерного товариства.

Виконання рекомендацій даного розділу допоможе Товариству уникнути стягнення штрафів і інших санкцій за недотримання юридично захищених прав учасників усіх зацікавлених сторін.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші