Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський та податковий облік: Первинні документи та порядок їх заповнення
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Застосування первинних документів по обліку виробництва на промислових підприємствах

Будь-яке виробництво на промислових, підприємствах будівництва інших галузях народного господарства пов'язане зі споживанням ресурсів: матеріалів, заробітної плати, амортизації основних засобів та інших витрат, а також із включенням у собівартість виробленої продукції різноманітних відрахувань і зборів до бюджету і в позабюджетні фонди.

Типові форми документів з використання ресурсів і розрахунків відрахувань розглянуті нами вище.

Водночас, специфіка і характер діяльності різних підприємств, види і технологія виробленої ними продукції часто приводять до необхідності застосування галузевих форм первинних документів і документів, розроблювальних на самому підприємстві. Галузеві документи і документи, розроблені на підприємстві, застосовуються і використовуються у випадках, з метою посилення (поліпшення) контрольних функцій обліку коли немає можливості застосувати за конкретних умов (особливостей) діяльності підприємства, типові форми первинних документів, а також за відсутності відповідних типових форм.

Документи, які розробляються підприємством, повинні мати всі реквізити, передбачені для первинних документів, які визначені Законом України "ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ В УКРАЇНІ". При цьому первинні документи повинні забезпечити порівняння фактичних витрат з їх нормами, незалежно від прийнятого методу обліку витрат і калькулювання собівартості продукції. Облік відхилень є важливою умовою правильної організації контролю за ефективним використанням ресурсів підприємства і управління. Систематичне узагальнення сум відхилень із зазначенням причин, операцій (місць) виникнення і винуватців сприяє удосконаленню технологічного процесу, усуненню негативних явищ в організації виробництва, підвищенню технологічної дисципліни і відповідальності виконавців.

Відповідно до П(С)БО 16 "ВИТРАТИ" будь-яке підприємство зобов'язане забезпечити роздільний облік витрат за елементами: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація основних засобів та ін.

Важливим моментом організації первинного обліку матеріальних витрат на виробництві є поняття "відпуск зі складу на виробництво", тобто безпосередньо у виробничий процес або ж у виробництво — у підзвіт матеріально відповідальній особі цеху, дільниці, комірнику.

В іншому випадку роль складу виконує цехова комора, а передача матеріалів зі складу в комору розглядається як переміщення матеріалів усередині підприємства. Матеріально відповідальна особа виробничого підрозділу або цеху у цьому випадку складає матеріальний звіт про витрату матеріалів за місяць за формою, розробленою підприємством (табл. 7.1).

Таблиця 7.1

звіт про витрату матеріалів за місяць

Форми, розроблені підприємством самостійно, можуть мати різноманітну абревіатуру, номера, форми. У даному прикладі застосована абревіатура від призначення форми обліку: В — "Виробництво".

Незалежно від видачі матеріалу зі складу або з комори цеху, організовується внутрішньовиробничий (внутрішньоцеховий) облік і контроль використання матеріалів та руху напівфабрикатів і деталей.

Допоміжні матеріали на утримання і ремонт устаткування, будинків і споруд, інші несистематичні витрати видаються зі складу (комори) найчастіше оформленням вимоги на відпуск матеріалів або накладною.

Матеріали на виробництво продукції (основні матеріали) відпускаються у виробництво, як правило, по лімітно-забірних картах і маршрутних листах.

В окремих галузях виробництва передачу матеріалів у виробничий процес оформляють на дільницю, бригаду, окреме робоче місце.

В усіх виробництвах, за винятком дослідно-експериментальних, витрати регламентуються рецептурою, нормами і нормативами. Відхилення від норм, незапланований брак, виявлені нестачі оформляються спеціальними документами, із зазначенням причин і винуватців. У різних галузях і виробництвах такими документами можуть бути:

  • — рапорт про витрату технологічного палива (енергії) за зміну;
  • — акт (відомість) на брак продукції;
  • — акт інвентаризації і багато іншого.

Слід зазначити, що на створення первинних облікових документів великий вплив має організація виплати заробітної плати. Що складніші застосовувані на підприємстві системи і форми оплати праці, тим складніший і трудомісткіший облік.

При проектуванні і виборі форм первинних документів у промисловому виробництві враховують такі широко застосовувані на практиці, системи обліку:

  • 1) індивідуально-операційна система, за якої на кожну операцію обробки деталі (партію деталей) або вид роботи виписується наряд на відрядну (або погодинну) оплату праці і вимога (лімітна картка) на відпуск матеріалів;
  • 2) маршрутна система обліку, основним документом обліку витрат якої є маршрутний лист.

Маршрутний лист створений як комплексний документ, призначений для обліку руху напівфабрикатів і деталей, виробітку заробітної плати. Залежно від технологічного процесу виробництва і виду продукції на практиці підприємства використовують велику кількість форм маршрутних листів;

3) облік по кінцевій продукції деталі, вузла, напівфабриката, готової продукції (робіт, послуг). При такій системі обліку виробітку і заробітної плати списання матеріалів проводиться на кількість зданої продукції на склад (у комору цеху), замовникам за накладними, актами і довідками прийому-здачі виконаних робіт.

На підприємствах машинобудування і металообробки, для яких характерний масовий характер виробництва продукції, первинний облік організовується на рівні цехів, дільниць та інших внутрішньовиробничих підрозділів із застосуванням різних систем обліку виробництва.

Таблиця 7.2. ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРВИННИХ ДОКУМЕНТІВ З ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО НА МАШИНОБУДІВНИХ І МЕТАЛООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Цех (дільниця)

Первинні документи з обліку матеріалів (деталей, вузлів)

Первинні документи з обліку вироблення і нарахуванню заробітної плати

Заготівельний

Розкрійний лист Технологічна карта розкрою Цехова лімітна карта

Наряд на відрядну оплату праці

Головний цех по

виробництву

(обробці)

Маршрутний лист

Маршрутний лист

Складальний цех

Маршрутний лист Комплектувальна відомість Накладна на здачу готової продукції на склад

Накопичувальна відомість на здачу продукції на склад разом з нарядом за готову (здану на склад) продукцію

Наведені в таблиці первинні документи спрямовані на забезпечення контролю витрат матеріалів і витрат на оплату праці безпосередньо у виробництві (цехах, дільницях).

Застосовуються три види контролю використання сировини і матеріалів на виготовлення продукції:

  • — попередній контроль (лімітування відпуску матеріалів зі складу в цехи на основі норм витрати);
  • — облік використання виданого у виробництво сировини і матеріалів (партії сировини і матеріалів);
  • — інвентарний.

В основі всіх видів контролю знаходиться порівняння фактичної витрати матеріалів з витратою їх за нормами на той самий фактичний обсяг продукції, тобто виявлення відхилень від норм. Усе це стосується і витрат на оплату праці і визначає вибір застосування форм первинних документів.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші