Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Педагогіка arrow Педагогіка вищої школи
Наступна >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Загальні основи педагогіки вищої школи Предмет і завдання педагогіки вищої школи Основи формування педагогічної системи ВНЗ: стандарти, характеристики, категорії, прогнозування, моделі Методологічне підґрунтя педагогіки вищої школи Методика і методи педагогічного дослідження Педагогічний процес у вищій школіЗакономірності педагогічного процесу. Теорія і практика освітиМоделі системи освіти в сучасному світі. Освітній світовий простір.Освіта в сучасній Україні. Болонський процес і освіта в УкраїніКредитно-модульна система організації навчального процесу.Контроль успішності студента. Дидактика вищої школи Поняття дидактики вищої школи Дидактичні системи та дидактичні технології у вищій школіДидактичні технології у вищій школі. Ознаки технологічності освітнього процесу.Структура педагогічної технології.Види педагогічних технологій. Технологія дистанційного навчання. Технологія модульного навчання. Принцип модульності. Види і стилі навчанняВиди навчання. Догматичне навчання.Пояснювально-ілюстративне навчання.Проблемне навчання.Програмоване навчання.Репродуктивний стиль навчання.Творчий стиль навчання. Зміст освіти у вищих навчальних закладахПроектування змісту навчання у вищих навчальних закладах.Нормативні документи, що визначають зміст освіти.Програма навчальної дисципліни. Навчальна література. Закони та закономірності навчання Принципи навчанняСистема принципів навчання. Методи та форми організації навчання у вищій школі Поняття методів навчання, їх класифікаціяПоняття методів і прийомів навчання. Класифікація методів навчання у вищій школі.Типи навчання. Загальна характеристика форм організації навчання у вищій школі Лекція у вищій школіРоль лекції у вищій школі. Сутність, дидактична мета і загальна будова лекційного заняття. Методика організації та проведення практичних, лабораторних і семінарських занять у вищій школіСемінарське заняття у вищій школі. Методика організації та проведення індивідуальних занять, консультації, колоквіуму, ігорДілові ігри. Інтелектуальні ігри. Самостійна робота студентів та її методикаМетодика самостійної підготовки студента до семінарських, практичних і лабораторних занять.Методика самостійної підготовки студента до модульного контролю, заліків та іспитів.Методика самостійного здобуття знань з навчальної і наукової літератури та інтернету.Органи управління. Пошук інформації. Поняття контролю навчальної діяльності студентів: функції, принципи організації, види та формиКонтроль та оцінка.Види та форми контролю. Оцінка й оцінювання у вищій школі, засоби діагностикиЗасоби діагностики навчання у вищих навчальних закладах. ВИХОВАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ Становлення та розвиток виховання Суть, зміст і завдання процесу виховання у вищому навчальному закладі Студент і студентська група як об'єкти педагогічного процесуВиховання і процес соціалізації. Закони, закономірності та основні принципи виховання студентівЗакон соціальної зумовленості цілей, змісту, принципів і методів виховання. Закон зумовленості виховання характером діяльності та спілкування вихованців.Закон цілісності та єдності процесу виховання.Закон єдності і взаємозв'язку теорії та практики виховання.Визначальна роль діяльності та спілкування у вихованні студентів - формування особистості вихованця. Цілісність процесу виховання студентів і взаємозалежність його компонентів. Методи, форми і засоби виховного впливу на особистість студентаПроблема класифікації методів виховання та самовиховання.Методи формування свідомості.Лекція.Метод прикладу.Методи формування суспільної поведінки. Методи контролю й аналізу ефективності виховання.Форми виховання.Масові форми виховної роботи.Групові методи виховної роботи. Індивідуальна виховна робота. Самовиховання студентів в умовах вищих навчальних закладів та його мотивація Індивідуально виховна робота зі студентамиКонцепції виховної роботи з урахуванням особливостей і традицій навчального закладу.Діяльність куратора на першому курсі (адаптаційний період). НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРАЦІВНИК ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Роль і місце науково-педагогічного працівника в розвитку суспільства, його функціїФункції науково-педагогічного працівника. Вимоги до науково-педагогічного працівника Особливості педагогічної діяльності у ВНЗ Професійна готовність науково-педагогічного працівника до педагогічної діяльностіПедагогічний такт.
 
Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші