Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Право arrow Господарське право України
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Адміністративно-господарські санкції

Одним із видів санкцій, які можуть застосовуватися за правопорушення у сфері господарювання є адміністративно-господарські санкції. Ці санкції застосовуються органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, мають не тільки майновий, а і організаційно-правовий характер, та спрямовані на припинення правопорушень суб'єктів господарювання та ліквідацію їх наслідків. Адміністративно-правові санкції можуть бути встановлені виключно законами.

Види адміністративно-правових санкцій:

 • - вилучення прибутку (доходу);
 • - адміністративно-господарський штраф;
 • - стягнення зборів (обов'язкових платежів);
 • - призупинення операцій за рахунками суб'єктів господарювання;
 • - застосування антидемпінгових заходів;
 • - припинення експортно-імпортних операцій;
 • - застосування індивідуального режиму ліцензування;
 • - призупинення дії ліцензії (патенту) на здійснення суб'єктом господарювання окремих видів господарської діяльності;
 • - анулювання ліцензії (патенту) на здійснення суб'єктом господарювання окремих видів господарської діяльності;
 • - обмеження чи призупинення діяльності суб'єкта господарювання;
 • - скасування державної реєстрації та ліквідація суб'єкта господарювання;

Вказаний перелік адміністративно-правових санкцій не є вичерпним - інші види адміністративно-правових санкцій можуть бути передбачені Господарським Кодексом та іншими законами.

Вилучення прибутку (доходу). Прибуток (доход), який отриманий суб'єктом господарювання внаслідок порушення встановлених законодавством правил здійснення господарської діяльності, а також сума прихованого (заниженого) доходу (прибутку) чи суми податку, який не сплачений за прихований об'єкт оподаткування, підлягає вилученню в доход відповідного бюджету.

Адміністративно-господарський штраф. Це грошова сума, яка виплачується суб'єктом господарювання у відповідний бюджет у разі порушення ним встановлених правил здійснення господарської діяльності.

Стягнення зборів (обов'язкових платежів). При порушення суб'єктом господарювання встановлених правил та звітності щодо уплати зборів (обов'язкових платежів) чи їх несплати або неповної сплати сума, яка підлягає сплаті, стягується у відповідний бюджет. Крім цього із суб'єкта господарювання може бути стягнений штраф у розмірі до 50% тієї суми, яка підлягає виплаті.

Призупинення операцій за рахунками суб'єктів господарювання. При відмові органів управління чи посадових осіб суб'єктів господарювання у проведенні документальної перевірки чи в недопущенні робітників податкових органів для обстеження приміщень, які використовуються для здійснення господарської діяльності, ненадання податковим та іншим органам чи їх посадовим особам встановленої законом звітності, розрахунків, декларацій чи інших документів, пов'язаних зі сплатою податків, зборів (обов'язкових платежів), операції цього суб'єкта за його рахунками в установах банку призупиняються.

Застосування антидемпінгових заходів. При здійсненні окремими учасниками господарських відносин зовнішньоекономічної діяльності, пов'язаної з отриманням незаконних переваг на ринку України (здійснення демпінгового імпорту, субсидійованого імпорту, недобросовісна конкуренція), що спричинило шкоду економіці України чи потягло загрозу виникнення такої шкоди, до цих учасників відносин можуть бути застосовані антидемпінгові, компенсаційні чи спеціальні заходи відповідно до закону.

Антидемпінгові заходи - це попередні чи кінцеві заходи, які застосовуються під час чи за результатами антидемпінгового розслідування. Антидемпінгове мито (попереднє чи кінцеве) - це особливий вид мита, яке стягується у випадку ввозу на митну територію України товару, який є об'єктом застосування антидемпінгових заходів.

Субсидійований імпорт - ввіз на митну територію країни імпортного товару (товарів), який користується пільгами від субсидії, яка надається для виробництва, переробки, транспортування чи експорту такого товару.

Компенсаційні заходи - попередні чи кінцеві заходи, які застосовуються під час чи за результатами антисубсидійованого розслідування.

Припинення експортно-імпортних операцій. Застосування індивідуального режиму ліцензування. При недобросовісній конкуренції, розміщенні валютних цінностей з порушенням встановленого порядку на рахунках і вкладах за межами України, а також в інших випадках, якщо дії учасників зовнішньоекономічної діяльності завдають шкоди економіці України, експортно-імпортні операції таких суб'єктів господарювання припиняються. За порушення суб'єктами господарювання правил здійснення зовнішньоекономічної діяльності щодо антимонопольних заходів, заборони недобросовісної конкуренції та інших правил, якими встановлюються певні обмеження чи заборони у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, до таких суб'єктів може застосовуватися індивідуальний режим ліцензування. Цей режим застосовується з метою контролю за зовнішньоекономічною діяльністю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які допустили порушення в цій сфері. У цьому разі оформлюється разова (індивідуальна) ліцензія, яка видається Міністерством економіки чи уповноваженими ним органами. Ця ліцензія є підставою для здійснення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, до яких застосовані санкції.

Обмеження та зупинення діяльності суб'єкта господарювання. При здійсненні господарської діяльності з порушенням екологічних вимог діяльність суб'єкта господарювання може бути обмежена чи призупинена Кабінетом Міністрів, Радою міністрів АРК, а також уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та його органами на місцях. До підприємств торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, які неодноразово допускали реалізацію недоброякісних товарів чи систематично порушують встановлені правила торгівлі та надання послуг чи умов зберігання чи транспортування товарів можуть застосовуватися тимчасове припинення діяльності таких підприємств. їх діяльність тимчасово припиняється у випадках, коли інші заходи впливу не дали чи не дадуть належних результатів, наприклад: повторного виявлення протягом 90 календарних днів одного і того ж порушення; виявлення недоліків, причини яких не можуть бути усунені негайно, а подальша діяльність може спричинити шкоду здоров'ю чи майну споживача; невиконання господарюючими суб'єктами приписів державних органів із захисту прав споживачів про припинення порушень прав споживачів. Тимчасове припинення діяльності передбачає припинення на певний строк (до усунення виявлених недоліків) роботу структурних підрозділів, пов'язаних з обслуговуванням споживачів і реалізацією (виробництвом) товарів.

Скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання та його ліквідація. Відповідно до Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 25.05.98 р., якщо суб'єктом підприємницької діяльності є юридична особа, то скасування його державної реєстрації здійснюється органом державної реєстрації на підставі рішення господарського суду у випадку: визнання недійсними чи такими, що суперечать законодавству уставних документів; здійснення діяльності, яка суперечить статутним документам та законодавству; несвоєчасного повідомлення суб'єктом підприємницької діяльності про зміну його назви, організаційної форми, форми власності та місцезнаходження; визнання суб'єкта підприємницької діяльності банкрутом; ненадання протягом року в органи державної податкової служби податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності.

Якщо суб'єктом підприємницької діяльності є фізична особа, то скасування його державної реєстрації здійснюється органом державної реєстрації на підставі рішення господарського суду у випадках: здійснення діяльності, яка суперечить законодавству; несвоєчасного повідомлення підприємцем-громадянином про зміну свого постійного чи тимчасового місця проживання; ненадання протягом року в органи державної податкової служби податкових декларацій та документів фінансової звітності. Вказаний перелік підстав скасування державної реєстрації є вичерпним та не підлягає розширеному тлумаченню.

Ліквідація суб'єкта господарювання у зв'язку зі скасуванням державної реєстрації здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється власником (власниками) майна суб'єкта господарювання чи уповноваженим ним органом. Орган (особа), який прийняв рішення про ліквідацію суб'єкта господарювання, встановлює порядок та визначає строки проведення ліквідації, а також строк для заявлення претензії кредиторами, який не може бути меншим ніж 2 місяці з дня оголошення про ліквідацію.

Адміністративно-господарські санкції можуть бути застосовані до суб'єкта господарювання протягом 6 місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше ніж 1 рік з дня порушення цим суб'єктом встановлених законодавством правил здійснення господарської діяльності.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші