Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банківський нагляд
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Контрольні запитання та завдання

 • 1. Назвіть етапи становлення та розвитку системи банківського нагляду.
 • 2. Визначте особливості організації банківського нагляду у країнах світу.
 • 3. Визначте основні повноваження регулятивно-наглядових органів країн з ринковою економікою.
 • 4. Назвіть основні документи Базельського комітету з питань банківського нагляду.
 • 5. Охарактеризуйте основні принципи ефективного банківського нагляду, розроблені Базельським комітетом з питань банківського нагляду.
 • 6. Поясніть значення Базельських угод про капітал у створенні сприятливих умов для підтримки стійкості банківських систем і попередження фінансових криз.
 • 7. Охарактеризуйте три "компоненти-опори" Базельської угоди про капітал II ("Базеля II").
 • 8. Поясніть вплив Базельської угоди про капітал II ("Базеля П") на банки та економіку.
 • 9. Обґрунтовано доведіть необхідність та визначте завдання банківського регулювання та нагляду в Україні.
 • 10. Визначте повноваження Національного банку України з питань фінансового моніторингу діяльності банків.
 • 11. Проаналізуйте основні етапи становлення банківського нагляду в Україні.
 • 12. Визначте організаційну структуру системи банківського регулювання та нагляду Національного банку України.
 • 13. Назвіть основні функції системи банківського нагляду на рівні відповідних департаментів банківського нагляду Національного банку України та відділів банківського нагляду при територіальних управліннях Національного банку України.
 • 14. Назвіть основні завдання Комісії Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків та Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків при територіальному управлінні Національного банку України.
 • 15. Визначте форми контролю, які здійснює Національний банк України.
 • 16. Проаналізуйте стан виконання Україною Базельських принципів ефективного банківського нагляду. Зробіть висновок щодо перспектив розвитку системи банківського регулювання та нагляду в Україні.

Література

 • 1. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 7 грудня 2000 р. № 2121-III (зі змін, та доп.) [Електронний ресурс].
 • 2. Про Національний банк України : Закон України від 20 травня 1999 р. № 679-ХІУ (зі змін, та доп.) [Електронний ресурс].
 • 3. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом : Закон України від 28 листопада 2002 p. N? 249-IV (зі змін, та доп.) [Електронний ресурс).
 • 4. Положення про Комісію Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків і Комісію з питань нагляду та регулювання діяльності банків при територіальному управлінні Національного банку України : затв. пост. Правління Національного банку України від 26 травня 2007 р. № 395 (зі змін, та доп.) [Електронний ресурс.
 • 5. Положення про здійснення банками фінансового моніторингу : затв. пост. Правління Національного банку України від 14 травня 2008 р. № 189 (зі змін, та доп.) [Електронний ресурс].
 • 6. Банківська справа: Центральний банк і грошово-кредитна політика. Банківські операції : в 5 т. / В.О. Сичов, В.Т. Александров, B.B. Астапенко та ін. ; за ред. В.О. Сичова. - - Т. 1. - - К. : НВП "АВТ лтд.", 2004. — 528 с.
 • 7. Банківський нагляд : навч. посіб. / В.І. Міщенко, А.П. Яце-нюк, В.В. Коваленко та ін. - - К. : Знання, 2004. — 406 с.
 • 8. Вовчак ОуЦ. Банківський нагляд : навч. посіб. / О.Д. Вовчак, О.І. Скаско, A.M. Стасів. — Л.: Новий світ — 2000, 2005. — 472 с.
 • 9. Енциклопедія банківської справи України / ред. кол. B.C. Стельмах (голова) та ін. - - К. : Молодь : Ін Юре, 2001. — 680 с.
 • 10. Загородній А. Словник банківських термінів / А. Загородній, О. Сліпушко, Г. Вознюк, Т. Смовженко. — К.: Аконіт, 2000. — 605 с.
 • 11. Кротюк В. Базель II: контроль з боку органу нагляду та ринкова дисципліна / В. Кротюк, О. Куценко // Вісн. Нац. банку України. — 2007. — № 5. С. 3—8.
 • 12. Кротюк В. Базель II: нова концептуальна редакція Базельської угоди про капітал / В. Кротюк, О. Куценко // Вісн. Нац. банку України. — 2006. — № 3. — С. 2—5.
 • 13. Кротюк В. Базель II: розрахунок мінімально необхідної величини капіталу згідно з Першою компонентою / В. Кротюк, О. Куценко // Вісн. Нац. банку України. — 2006. — № 5. — С. 16—22.
 • 14. Коваленко В.В. Фінансовий моніторинг банків : навч. посіб. / В.В. Коваленко. — Суми : Мрія-1, 2005. — 120 с.
 • 15. Контроль: інспектування, аудит, банківський нагляд : монографія / B.C. Стельмах, А.О. Єпіфанов, І.В. Сало, М.А. Єпіфанова. — Суми : Університ. книга, 2006. — 432 с.
 • 16. Кришталь Г.О. Система банківського нагляду в зарубіжних країнах / Г.О. Кришталь // Банківська справа. - - 2006. - № 3. -С. 122—127.
 • 17. Любунь О.С. Національний банк України: основні функції, грошово-кредитна політика, регулювання банківської діяльності : навч. посіб. / О.С. Любунь, B.C. Любунь, І.В. Іванець. — К. : Центр навч. л-ри, 2004. — 351 с.
 • 18. Любунь О.С. Банківський нагляд : підручник / О.С. Любунь, К.Є. Раєвський. — К. : Центр навч. л-ри, 2005. — 416 с.
 • 19. Міщенко В. Еволюція банківського нагляду: європейський досвід / В. Міщенко, В. Крилова, Є. Швець // Вісн. Нац. банку України. — 2007. — № 7. — С. 5—11.
 • 20. Романишин В.О. Центральний банк і грошово-кредитна політика : навч. посіб. / В.О. Романишин, Ю.М. Уманців. — К. : Атіка, 2005. — 480 с.
 • 21. Сарахман ОМ. Банківський нагляд : навч. посіб. / О.М. Сарахман, К.Є. Раєвський, О.І. Скаско. — Л. : ЛБІ НБУ, 2005. 286 с.
 • 22. Хаб'юк О. Вплив Базеля II на банки та економіку / О. Хаб'юк // Вісн. Нац. банку України. — 2006. — № 8. — С. 10—13.
 • 23. Центральний банк та грошово-кредитна політика : підручник /A.M. Мороз, М.Ф. Пуховкіна, М.І. Савлук таін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. A.M. Мороза і канд. екон. наук, доц. М.Ф. Пуховкіної. — К. : КНЕУ, 2005. — 556 с.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші