Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow БЖД arrow Охорона праці в туристському комплексі
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Оцінка стану умов і охорони праці на робочих місцях при проведенні їх атестації та раціоналізації

Одним із завдань атестації та раціоналізації робочих місць, що проводяться в туристському комплексі, є планомірне здійснення заходів зі створення найсприятливіших умов для роботи. Методичні рекомендації з організації контролю, обліку та планування цих робіт здійснює Державний комітет України з охорони праці. Керівникам підприємств і організацій, профспілковим комітетам запропоновано під час цієї роботи забезпечити облік усіх робочих місць з виявленням серед них не відповідних вимогам охорони праці, скоротити застосування важкої фізичної праці, а також робочих місць із несприятливими умовами праці.

Порядок, терміни проведення атестації та раціоналізації робочих місць визначаються відповідними положеннями і методиками, затвердженими державними органами, зацікавленими міністерствами і відомствами.

При проведенні цієї роботи робоче місце, з погляду охорони праці, оцінюється за такими показниками: стан санітарно-гігієнічних умов: безпека експлуатованого устаткування та технологічних процесів; організація робочого місця відповідно до вимог стандартів з охорони праці: частка важкої фізичної праці та монотонної праці; наявність і застосування засобів індивідуального захисту.

Атестація проводиться відділами або службами з охорони праці в терміни, визначені сумісним наказом-ухвалою керівника туристського комплексу та профспілкового комітету, і складається з таких етапів: паспортизація санітарно-технічного стану умов праці в туркомплексі; оцінка і розрахунок показників, що характеризують стан умов і охорони праці на конкретних робочих місцях.

Оцінка стану умов праці на робочих місцях здійснюється з метою виявлення впливаючих на працюючих небезпечних 1 шкідливих виробничих чинників, відповідності їх фактичних значень (рівнів, концентрацій) встановленим нормативам. Відхилення від прийнятих нормативів визначаються при паспортизації санітарно-технічного стану умов праці, яка повинна проводитися щорічно й охоплювати кожне робоче місце в туристському комплексі або групу робочих місць з аналогічними за характером виробничими процесами й умовами праці.

Інструментальні виміри робляться і пересувними лабораторіями, а за їх відсутності укладають договори з пунктами прокату приладів при управліннях матеріально-технічного постачання, з лабораторіями вузів, спеціалізованими галузевими та міжгалузевими організаціями.

Підсумки паспортизації оформляються Паспортом санітарно-технічного стану умов праці, який заповнюється за наслідками вимірів, актів обстежень, висновків експертизи відповідно до чинних нормативних актів з охорони праці.

Паспорт складається в двох екземплярах, які зберігаються у керівника підрозділу й у відділі охорони праці. Відповідальним за своєчасне і правильне заповнення паспорта є начальник відділу або підрозділу.

На кожне робоче місце складається карта оцінки стану умов і охорони праці (табл. 2.1). У ній щорічно відображаються підсумки паспортизації. Карта складається в двох екземплярах, що зберігаються у керівника структурного підрозділу.

Аналіз показує, що на кожне робоче місце в різних виробництвах діють, як правило, не всі небезпечні та шкідливі виробничі чинники, а лише деякі. Тому при проведенні оцінки доцільно обмежитися тільки групою основних показників, що визначають стан умов і охорони праці на ділянці туристського комплексу.

Порядок заповнення карти оцінки умов праці на робочому місці такий. Якщо конкретний виробничий чинник відповідає нормативному, виставляється оцінка "А", при невідповідності - оцінка "Р". За умови, що всі небезпечні та шкідливі виробничі чинники мають значення, близькі до встановлених норм і вимог (оцінка "А"), робоче місце підлягає атестації з погляду охорони праці.

За відсутності на робочому місці якого-небудь виробничого чинника, вказаного в карті, в графі "Оцінка" ставиться прочерк і по цьому чиннику атестація робочого місця не проводиться. При невідповідності одного з перерахованих чинників нормативу (оцінка "Р") робоче місце підлягає раціоналізації з розробкою заходів по ліквідації негативних дій. Ці заходи фіксуються на зворотному боці карти з вказівкою документів, в які вони мають бути включені (план оргтехзаходів, колективний договір, угода з охорони праці, комплексний план поліпшення умов охорони праці та санітарно-оздоровчих заходів, плани впровадження наукової організації праці).

За наявності важкої фізичної праці робоче місце не атестується; розробляються заходи щодо ліквідації або механізації операцій, пов'язаних з його застосуванням, які також вносяться в карту оцінки та включаються у вказані документи.

Оцінка наявності, стани і використання засобів індивідуального захисту проводиться тільки по засобах, призначених для забезпечення безпеки праці працюючих (запобіжні пояси, каски, респіратори, антифони тощо).

З погляду охорони праці, робоче місце може підлягати ліквідації лише у виняткових випадках: якщо на ньому неодноразово фіксувалися виробничі травми та профзахворювання, обумовлені одними і тими самими чинниками і причинами, усунення яких у даний час технічно неможливе.

Робоче місце слід вважати не відповідним Вимогам норм охорони праці, якщо рівень хоча б одного небезпечного або шкідливого виробничого чинника перевищує встановлені нормативи, а також якщо застосовується важка фізична праця.

Для приведення експлуатованого виробничого устаткування у відповідність з вимогами нормативно-технічної документації (НТД) і підготовки його до присвоєння Знака безпеки на підприємстві вводиться карта безпеки виробничого устаткування (табл. 2.1).

з/п

Найменування показників (вимог) безпеки, поширюваних на устаткування (позначення НТД)

Одиниця

Показники, вимоги

Нормативні

Фактичні

І кв.

II кв.

ІІІ кв.

IV кв.

  • 1
  • 2
  • 3

Коефіцієнт безпеки Кб

Плановий

Фактичний

Примітка: карту підписують за вказівкою (посади) особи, відповідальної за технічний стан і експлуатацію устаткування (механік або майстер об'єкта або ділянки), а також громадський інспектор охорони праці. Вона складається також з устаткування, що знову надійшло або отримане після капітального ремонту до його пуску в експлуатацію. При невідповідності нового устаткування вимогам НТД підприємство-одержувач складає на нього акт-рекламацію, яку надсилає в міністерство і на завод-виробник.

Карта заповнюється відповідальним за технічний стан і експлуатацію устаткування та громадським інспектором з охорони праці структурного підрозділу.

В неї має бути внесено всі показники (вимоги) безпеки, встановлені НТД на дане виробниче устаткування, а також коефіцієнт безпеки виробничого устаткування. Фактичні значення показників безпеки устаткування заносяться в карту після обстеження й інструментальних вимірів.

Коефіцієнт безпеки Кб визначається відношенням кількості наявних показників (вимог) безпеки Тб. відповідних НТД з безпеки праці, до загальної кількості показників (вимог) безпеки То, що відносяться до даного устаткування:

Кб = Тб/То.

Якщо Кб < 1, то відповідальний за технічний стан і експлуатацію даного устаткування складає план організаційно-технічних заходів щодо приведення його в безпечний стан, який затверджується головним інженером підприємства і є складовою частиною плану організаційно-технічних заходів щодо упровадження стандартів ССБП. На підставі цього плану підраховуються поквартально планові коефіцієнти безпеки Кбф, які заносяться в карту.

Мірою виконання оргтехзаходів поквартально підраховуються фактичні коефіцієнти безпеки Кбф, які також заносяться в карту. При Кбф = 1 устаткування висувається до присвоєння Знака безпеки.

Присвоєння виробничому устаткуванню Знака безпеки здійснюється комісією, що складається з головного Інженера (голови), головних фахівців туристського комплексу, керівників служб стандартизації та охорони праці, голови комісії охорони праці комітету профспілки. На розгляд комісії надаються такі документи: паспорт (формуляр) виробничого устаткування: карта безпеки: протоколи вимірювань показників безпеки.

Комісія, розглянувши представлені матеріали й перевіривши фактичний стан виробничого устаткування, ухвалює рішення про присвоєння йому Знака безпеки. Якщо комісія не згодна з даними карти безпеки і протоколами вимірювань, не задоволена результатами огляду устаткування, вона знімає з себе відповідальність за технічний стан 1 експлуатацію цього устаткування в туристському комплексі.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші