Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Фінанси arrow Фінансова система України
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ

Економічна сутність державного боргу

Державний борг — це сукупність усіх боргових зобов'язань держави перед своїми кредиторами. Величина державного бор­гу, динаміка й темпи його зміни відображають стан економіки і фінансів держави, ефективність функціонування державних структур.

Динаміка державного боргу України наведена в табл. 4.1.

Таблиця 4.1. Державний борг України (1993—2003 pp.), млрд. дол. США

Показник 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Зовнішній борг 0,4 3,6 4,8 8,2 8,8 9,6 11,5 12,4 10,4 10,1 10,1
Внутрішній борг 0,0 0,0 0,0 2,1 2,1 5,4 3,9 2,8 3,8 3,9 3,7
Всього 0,4 3,6 4,8 10,9 10,9 15,0 15,4 15,2 14,2 14,0 13,8

Як свідчать дані таблиці, державний борг України у 1993— 2003 pp. зростав, причому зовнішній борг значно перевищував внутрішній. Спостерігалася тенденція до збільшення частки зовнішнього боргу в загальній сумі державного боргу. У наступні роки ситуація дещо поліпшилася.

Економічна суть державного боргу виявляється через такі дві його функції: 1) фіскальну — залучення державою необхідних коштів для фінансування бюджетних видатків; 2) регулюючу — коригування обсягу грошової маси через купівлю-продаж цінних паперів центральним банком країни.

Державні запозичення, на думку доктора економічних наук А.І. Крисоватого, в Україні треба використовувати лише для капіталовкладень у розвиток економіки. Залучення позик із будь-якою іншою метою не тільки не даватиме імпульсу для пожвав­лення економічних процесів, а й буде стримувальним чинником зростання ВВП надалі. Адже не забезпечене розширенням податкової бази обслуговування та погашення державної заборгованості рано чи пізно призведе до загострення бюджетної кри­зи, коли податкових надходжень виявиться замало для фінансування навіть мінімальних видатків держави одночасно зі здійсненням боргових платежів, а розміщувати нові позики ста­не неможливо. Відповідно величина соціальних видатків у жодному разі не повинна перевищувати централізованих за оптимального (з погляду фіскальної достатності, економічної ефективності та соціальної справедливості) рівня оподаткування по­даткових надходжень, що є умовою організації ефективних перерозподільних процесів та, як наслідок, зростання ВВП. Тобто визначені вимогами досягнення стійкого економічного зростан­ня обсяг і структура видатків бюджету хоч і є першоосновою у встановленні меж експансії фіску, проте не можуть бути її са­моціллю, оскільки забезпечують ефективне функціонування держави лише за наявності відповідних джерел покриття. Не покриті податковими надходженнями соціальні видатки та фінансово не забезпечені за рахунок державного запозичення (у разі браку податкових надходжень) видатки розвитку однознач­но потребують перегляду.

Державний борг складається з двох частин залежно від сфе­ри розміщення: внутрішнього і зовнішнього боргу.

В Україні у 1992 р. прийнято Закон "Про державний внут­рішній борг України", яким визначено, що державним внутрішнім боргом України є строкові боргові зобов'язання уряду України у грошовій формі. Державний внутрішній борг гаранту­ється всім майном, що перебуває у загальнодержавній власності.

До складу державного внутрішнього боргу України входять позики уряду і позики, здійснені за безумовної гарантії уряду для забезпечення фінансування загальнодержавних потреб. Державний внутрішній борг України складається із заборгованості минулих років та заборгованості, що виникає знову за борговими зобов'язаннями уряду.

Державний зовнішній борг — це боргові зобов'язання держави перед нерезидентами щодо повернення позичених коштів (основна сума боргу) та відсотків за ними.

У разі зростання зовнішнього боргу країна може потрапити не тільки в економічну, а й у політичну залежність від країни-кредитора. Тому в розвинутих країнах парламенти встановлюють різні обмеження для зовнішніх запозичень уряду. Крім того, зов­нішні запозичення беруть одні уряди, а віддаватимуть інші, що може негативно позначитися на їх політичному майбутньому.

До державного зовнішнього боргу України належать:

  • 1. заборгованість за позиками, наданими міжнародними організаціями економічного розвитку;
  • 2. заборгованість за позиками, наданими іноземними органами управління;
  • 3. заборгованість за позиками, наданими іноземними комерційними банками;
  • 4. зовнішня заборгованість, не віднесена до інших категорій.

Залежно від отримувача кредитних ресурсів державний борг може бути прямий та умовний (гарантований). Прямий державний борг — це борг, що відображає обсяги позичених ресурсів, які надійшли в розпорядження уряду країни. Умовний (гарантований) державний борг — це зобов'язання держави як гаранта повернення ресурсів кредитору в разі неплатоспроможності позичальника (табл. 4.2). Бюджетний кодекс України (ст. 12) передбачає класифікацію державного боргу за типом кредитора та типом боргового зобов'язання.

Ситуація з державним боргом в Україні та країнах ЄС пока­зана в табл. 4.3.

Таблиця 4.2. Умовні зобов'язання держави

Показник Обсяг умовних зобов'язань
млн. грн. млн. дол. США % ВВП

у 2005 р.
Явні умовні зобов'язання 22 748 4 440,2 5,4
Гарантований державний борг 15 001 2 907 3,6
Зовнішній 15 000 2 907 3,6
Внутрішній 1 0,2 0
Депозитні рахунки в Ощадному банку 6 017 1191 1,4
Депозитні рахунки приватних осіб в "Укрексімбанку" 1730 342 0,4
Неявні умовні зобов'язання 149486 29 601 35,7
Ощадний банк (втрачені заощадження вкладників "Ощадбанку" Радянського Союзу) 122 120 24 182 29,2
Облігації компанії "Нафтогаз" / 1 9 600 1901 2,3
Позики та кредитні лінії компанії "Нафтогаз" / 2 4141 820 1,0
Київські муніципальні облігації 3 030 600 0,7
Єврооблігації "Укрексімбанку" 2 020 400 0,5
Облігації компанії "Енергоатом" (деноміновані в грн.) 500 99 0,1
Облігації "Укрзалізниці" (деноміновані в грн.) 500 99 0,1
Чисті борги енергетичних компаній після взаемозаліку / 3 7 575 1500 1,8
Загальна сума умовних зобов'язань 172 234 34 041 41,1

Джерело: Фіскальний простір для економічного зростання. Огляд державних фінансів України. — К., 2006. — 4 липня.


Таблиця 4.3. Державний борг України і країн ЄС

Показник 2000 р. 2001 р. 2002 р. 2003 р. 2004 р. 2005 р. 2000—2005 рр.

(ЄС-8, середнє)
Темпи зростання ВВП, % 5,9 9,2 5,2 9,6 12,1 2,6 5,2
Номінальний обмін, курс (ИАН/ И8Б) середній 5,4 5,3 5,3 5,3 5,3 5,1
Індекс споживчих цін, % зміни 28,2 12,0 0,8 5,2 9,0 13,6 5,3
Умови торгівлі

(2000 р. = 100)
100,0 98,3 98,0 99,3 104,6 112,9
Валові капітало­вкладення, % ВВП 19,7 21,8 20,2 20,6 21,1 21,8 25,0
Державний та гаран­тований державою борг, % ВВП 45,3 36,5 33,5 29,0 24,8 18,7 29,8
Первинний дефіцит, % ВВП -1,4 -1,9 0,2 -0,9 -4,4 -2,0 -1,1
Баланс бюджету розширеного уряду, % ВВП -4,1 -1,9 -0,2 -0,9 -4,4 -2,7 -3,1

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші