Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Звітність підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 6. Зміст статей та методика складання звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід)

Взаємозв'язок звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) з видами діяльності підприємства

У першому розділі звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) наводяться доходи і витрати та розраховується прибуток або збиток за видами діяльності. Для розуміння змісту першого розділу звіту необхідно чітко розмежовувати види діяльності підприємства, які мають вплив на групування доходів і витрат (рис. 4.4).

Звичайна діяльність - будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення. Якщо розглядати промислове підприємство, то до звичайної його діяльності слід віднести закупку запасів, виготовлення продукції, розрахунки з постачальниками і клієнтами, розрахунки за довгостроковими і короткостроковими зобов'язаннями, з працівниками і бюджетом, переоцінку запасів, списання знецінених запасів, переоцінку короткотермінових інвестицій, економічні санкції, курсові різниці тощо.

Взаємозв'язок видів діяльності і звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід)

Рис. 4.4. Взаємозв'язок видів діяльності і звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід)

Звичайна діяльність підприємства підрозділяється на операційну та іншу.

Операційна діяльність - основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. Тобто до операційної діяльності підприємства відносяться усі види основної та іншої діяльності, крім фінансової та інвестиційної.

Основна діяльність - це та, яка пов'язана з виробництвом або реалізацією товарів, робіт і послуг, визначена статутом при створені підприємства і забезпечує основну частку його доходу. Витрати, які виникають в результаті основної діяльності підрозділяють за функціями, а саме: на виробничу, адміністративну, на збут та інші.

Застосування принципу нарахування та відповідності доходів і витрат може бути перенесено до відвантаження. Такі варіанти визнання доходу виникають за умов договору. Так, якщо замовник оплатив документи на продукцію, але на його прохання вона тимчасово знаходиться у виробника, то в цьому випадку виробник має право визначити дохід до відвантаження цієї продукції та показати його у Звіті про фінансові результати.

Приклад 8. Визначити суму доходу для відображення у звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід). Клієнт N оплатив 100 одиниць продукції за продажними цінами 200 грн. за одиницю, але звернувся з проханням зберігати її на складі виробника. Собівартість одиниці продукції 80 грн.

Відповідно до П(С)БО 15 "Дохід" підприємство - постачальник має право визнати дохід. Тому в балансі (звіті про фінансовий стан) запаси будуть зменшенні на собівартість реалізованої продукції (100х80)=8000 грн., а у Звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід) збільшиться дохід на суму виручки від реалізації (100х200)=20000 грн.

Виробнича функція супроводжується витратами на виготовлення продукції (витрат) і продажем продукції (доходи), а також супроводжується витратами адміністративного характеру і витратами на збут.

Інвестиційна діяльність - це діяльність, яка пов'язана з придбанням та реалізацією тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.

Фінансова діяльність - це діяльність підприємства, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталів підприємства.

В залежності від видів діяльності доходи підрозділяються на доходи від:

  • • виробничої функції, тобто основної та іншої (операційної) діяльності;
  • • фінансової діяльності;
  • • інвестиційної діяльності.

Витрати підрозділяються на витрати:

  • • виробничої функції;
  • • управлінської функції (адміністративні витрати);
  • • збутової функції;
  • • фінансової діяльності;
  • • інвестиційної діяльності.
  • • Якщо у результаті виробничої функції, фінансової та інвестиційної діяльності виникають як доходи, так і витрати, то від управлінської і збутової функції виникають лише витрати.

Алгоритм формування фінансового результату за видами діяльності у звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід) подано на рис. 4.5.

Алгоритм визначення фінансового результату за видами діяльності

Рис. 4.5. Алгоритм визначення фінансового результату за видами діяльності

У звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід) фінансовий результат визначається в розрізі видів діяльності: спочатку від операційної діяльності, потім від фінансової та інвестиційної. Підсумковим результатом є визначення чистого фінансового результату (прибутку або збитку) зі звітний період.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші