Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Звітність підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ

Лекція 14. Порядок формування показників статистичної звітності

Нормативно-правове забезпечення статистичної звітності

Статистична звітність охоплює всі галузі економіки країни. Усі суб'єкти підприємницької діяльності подають звітність про ресурсний потенціал та свою виробничо-фінансову діяльність.

Відповідно до ст. 18 Закону України "Про державну статистику" усі юридичні особи та особи, які займаються підприємницькою діяльністю, структурні одиниці безкоштовно (за винятком проведення окремих вибіркових обстежень фізичних осіб або сукупностей таких осіб, за участь у яких респонденти отримують грошову компенсацію за витрату часу) в повному обсязі за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, у визначені строки зобов'язані подавати органам державної статистики достовірну інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, і дані бухгалтерського обліку.

Стаття 21 Закону України "Про державну статистику" визначає: "Первинні дані, отримані органами державної статистики від респондентів під час проведення статистичних спостережень, є конфіденційною інформацією, яка охороняється Законом і використовується виключно для статистичних цілей у зведеному знеособленому вигляді." Тобто, первинні статистичні дані використовуються для зведених статистичних робіт, складання збірників, оглядів соціально-економічного становища і проведення наукових досліджень.

Статистичні дані повинні бути достовірними і подаватися у повному обсязі, у встановлені строки та за визначеними адресами.

Джерелами статистичних даних про господарську діяльність є статистична звітність і спеціально організовані спостереження.

Статистична звітність - це форма спостереження, за якою кожен суб'єкт господарювання, на підставі даних бухгалтерського обліку, регулярно подає до органів державної статистичної служби інформацію, у вигляді статистичних звітів за установленими формами, у відповідні строки та за підписами осіб, відповідальних за подання і достовірність даних, для формування макроекономічних показників.

Організація статистичної звітності й управління нею покладено на Державну службу статистики України. Усі форми статистичної звітності затверджують органи державної статистики, а форми річних бухгалтерських звітів - Міністерство фінансів України за погодженням із Державною службою статистики України.

Статистична інформація, яка має внутрівідомчий характер і використовується для подальших розрахунків зведених статистичних даних, розробки звітностатистичної та іншої документації, державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації, що передує їх прийняттю або затвердженню, не підлягає наданню за запитами.

На рис. 11.1 представлені користувачі статистичної звітності.

Користувачі статистичної звітності

Рис. 11.1. Користувачі статистичної звітності

Статистичне спостереження - це спланована, науково організована реєстрація масових даних про соціальні, економічні та інші явища і процеси.

Статистичне спостереження може бути первинним або вторинним.

Первинне спостереження - це реєстрація даних, що надходять безпосередньо від об'єкта спостереження.

Вторинне спостереження - це збирання раніше зареєстрованих та оброблених даних.

З організаційної точки зору розрізняють три форми статистичного спостереження:

  • • звітність (вторинне спостереження);
  • • спеціально організоване статистичне спостереження - реєстрація даних, що надходять безпосередньо від об'єкта (первинне спостереження);
  • • реєстри - первинне постійне спостереження.

Статистичну звітність підприємств можна класифікувати за такими ознаками (рис. 11.2).

Класифікація статистичної звітності

Рис. 11.2. Класифікація статистичної звітності

За змістом звітних даних виділяють типову і спеціалізовану звітність.

У типовій звітності відображаються однакового змісту показники, що характерні для усіх підприємств незалежно від виду діяльності та форми власності.

До спеціалізованої звітності відносять звітність, що характеризує діяльність підприємств і організацій окремої галузі економіки або її підгалузей.

За обсягом показників звітність поділяється на коротку і повну.

Коротка звітність подається із скороченим числом показників за звітний місяць або квартал.

Повна звітність подається за всіма показниками, затвердженими в установленому порядку, включаючи й ті, за якими спочатку були відправлені короткі звіти.

За терміном подання звітність поділяється на поточну і річну.

Поточна звітність - це квартальна, місячна, двотижнева, тижнева звітність.

Річна звітність містить показники діяльності підприємств за звітний (календарний) рік.

За ступенем узагальнення даних звітність поділяється на первинну і зведену.

Під первинною звітністю розуміють звітність окремих підприємств. Зведену звітність одержують шляхом зведення первинної звітності.

За способом відправлення звітність поділяється на факс-модемну, поштову і ту, яка подається власноруч. Спосіб подання визначається органами державної статистичної служби України.

Статистична інформація повинна відповідати певним вимогам:

  • вірогідність (відповідність реальному стану);
  • повнота за обсягом та змістом;
  • своєчасність;
  • порівнянність;
  • доступність.

Статистична звітність надається за затвердженою формою, яка має наступні обов'язкові реквізити: форма та дата затвердження; адреса звіту; термін звітності; назва особи, яка звітує; назва і адреса вищої інстанції по відношенню до особи, що звітує; показники звіту; підписи відповідальних осіб.

Звітність формується таким чином, щоб її показники співпадали із показниками плану, що надає можливість перевірки виконання плану. До форми звітності надається інструкція, яка розкриває порядок визначення показників, що забезпечує однаковість інформаційної обробки.

Статистична звітність - це форма спостереження, за якою кожен суб'єкт господарювання, на підставі даних бухгалтерського обліку, регулярно подає до органів державної статистичної служби інформацію, у вигляді статистичних звітів за установленими формами, у відповідні строки та за підписами осіб, відповідальних за подання і достовірність даних, для формування макроекономічних показників.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші